Варіант 1 icon

Варіант 1


Скачать 27.44 Kb.
НазваниеВаріант 1
Размер27.44 Kb.
ТипДокументы

Міністерство охорони здоров’я України

Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище»


Варіант


1.

Археологія – це галузь науки, що вивчає:

 1. походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру;

 2. архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу;

 3. історичні та етичні типи людини, пануючи в суспільстві образів і уявлень;

 4. речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію людства.

2.

Уперше дослідив майнове поселення носіїв археологічної трипільської культури:

 1. С.Бібіков;

 2. В.Хвойка;

 3. Я.Пастернак;

 4. М.Грушевський.

3.

Майнова нерівність виникла у людей на території України в :

 1. залізному віці;

 2. бронзовому віці;

 3. кам’яному віці;

 4. інше.

4.

Держава сарматів була:

 1. рабовласницькою;

 2. ранньофеодальною;

 3. демократичною;

 4. авторитарною.

5.

Найдавнішу згадку про кіммерійців містить:

 1. «Одісея» Гомера;

 2. «Історія» Геродота;

 3. «Грецька історія» Ксенофонта;

 4. «історія Пелопонеської війни» Фукідіда.

6.

Скіфія розпалася:

 1. I ст. до н.е.;

 2. V ст. до н.е.;

 3. III ст. до н.е;

 4. ІV ст. до н.е..

7.

Богом громовиці у давніх слов’н був:

 1. Даждьбог;

 2. Сварог;

 3. Перун;

 4. Велес.8.

Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VII – VI ст.. до н.е.?

 1. воєнно-стратегічні;

 2. суспільно політичні;

 3. соціально-економічні;

 4. інші.

9.

Сутність роздробленості Київської русі полягала в:

 1. зміцненні самостійності удільних князівств;

 2. появі інституту загальноруських князівських з’їздів.

 3. занепад віче – органу громадського та державного управління;

 4. зовнішня агресія.

10.

Вірування давніх слов`ян називалися:

 1. обрядовістю;

 2. язицтвом;

 3. християнством;

 4. католицтвом.

11.

Коли розпочався процес становлення нової держави - Київська Русь?

 1. 885р.;

 2. 882 р.;

 3. 912 р.;

 4. 988р..

12.

За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння:

 1. Аскольда;

 2. Рюрика;

 3. Олега;

 4. Святослава.

13.

За дипломатичною місією до Константинополя прибув (ла) і був (ла) прийнятий (та) імператором:

 1. князь Ігор;

 2. княгиня Ольга;

 3. князь Святослав;

 4. князь Олег.

14.

Монголо-татари захопили Київ у:

 1. 1238 р.;

 2. 1240 р.;

 3. 1242 р.;

 4. 1223р..15.

Річ Посполита була створена в результаті підписання унії:

 1. Кревської;

 2. Брестської;

 3. Люблінської;

 4. Городельська.

16.

Коли українське козацтво заявило про себе, як про реальну силу?

 1. перша половина XV ст.;

 2. друга половина XV ст.;

 3. перша половина XVI ст.;

 4. друга половина ХVІІ ст..

17.

Одним із наслідків Люблінської унії стало:

 1. відновлення удільних князівства українських землях;

 2. збереження литовського сейму та руської мовив діловодстві;

 3. входження українських земель до складу Польського королівства;

 4. скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства.

18.

Братства в історії України – це…

 1. корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у ХV – ХVІ ст..

 2. об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, що здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів;

 3. релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях ХVІ – ХVІІ ст.;

 4. інше.

19.

Рушійними силами визвольної війни під проводом Б.Хмельницького були:

 1. селяни, козаки, міщани;

 2. селяни,козаки,міщани,українська шляхта;

 3. селяни,козаки, міщани-українці, частина української шляхти, представники православного духовенства;

 4. вірна відповідь відсутня

20.

За яким договором між Б.Хмельницьким з Польщею кількість козацького війська мала бути 40 тис. чоловік?

 1. Зборівському;

 2. Переяславському;

 3. Білоцерківському;

 4. Гадяцькому.

21.

Битва під Берестечком закінчилася поразкою війська:

 1. українського;

 2. польського;

 3. московського;

 4. швецького.

22.

«Останнім справжнім козаком» історія називає гетьмана;

 1. Б.Хмельницького;

 2. І.Виговського;

 3. П.Дорошенка;

 4. Ю. Хмельницький.

23.

Автором першої української Конституції був:

 1. Б.Хмельницький;

 2. П.Орлик;

 3. І.Мазепа;

 4. П. Тетеря.

24.

Створення реєстрового козацтва було обумовлено прагненням влади:

 1. встановити контроль за козацтвом, розколовши його;

 2. припинити масове покозачення українських селян, міщан;

 3. створити регулярне військо замість шляхетського ополчення;

 4. підтримувати нестабільність на кордонах із Кримським ханством.

25.

Кріпосне право на Лівобережжі та Слобожанщині було введено:

 1. Наказом Катерини II 3 травня 1783р.;

 2. Наказом Катерини II 3 травня 1781р.;

 3. Литовським статутом 1598р.;

 4. Наказом Павла І. 1789р.

26.

Запорізька Січ була ліквідована :

 1. 1774 р.;

 2. 1775р.;

 3. 1776р.;

 4. 1778р..

27.

На Лівобережній Україні інститут гетьманства остаточно скасовано:

 1. 1709р.;

 2. 1764р.;

 3. 1775р.;

 4. 1776р.28.

Головною метою Кирило-Мефодіївського товариства було:

 1. утвердження національно-державної незалежності України з демократичним устроєм;

 2. досягнення автономії України з демократичним устроєм;

 3. досягнення автономії з елементами авторитарного устрою;

 4. вірна відповідь відсутня.


29.

Прізвище якого діяча є зайвим у логічному ланцюжку: «М. Шашкевич, Я.Головацький, М. Драгоманов, І. Вагилевич»

 1. М. Шашкевич;

 2. Я. Головацький;

 3. М. Драгоманов;

 4. всі відповіді вірні.

30.

Текст пісні-гімну «Ще не вмерла Україна» написав:

 1. М. Лисенко;

 2. О. Вербицький;

 3. П.Чубинський;

 4. А. Малишко.

31.

«Валуєвський циркуляр» було видано:

 1. 1856р.

 2. 1876р.;

 3. 1892;

 4. 1863р.

32.

З ім’ям Іллі Мечникова пов’язано:

 1. створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції;

 2. винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну;

 3. відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини;

 4. відкриття Новоросійського університету.

33.

Майже всі українські переселенці до Американського континенту походили із:

 1. східноукраїнських земель;

 2. західноукраїнських земель;

 3. Слобідської України;

 4. всі відповіді вірні.

34.

Масова трудова міграція українців наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ століття була зумовлена:

 1. стрімкою монополізацією основних галузей промисловості;

 2. розгортанням широкого будівництва залізниць і портів;

 3. залученням на українські землі іноземних колоністів;

 4. аграрним перенаселенням українських земель.

35.

Яке судження вірне? Царський Маніфест 17 жовтня 1905р. «Про вдосконалення державного устрою…»

 1. надав українській мові статус державної;

 2. надав Україні національно-територіальну автономію;

 3. спонукав пожвавленню національного руху в Україні оскільки проголосив громадянські свободи (свобода слова, зборів, спілок, особи);

 4. не мав ніякого впливу на становище в Україні.

36.

Що було спільним для революції 1905 – 1907рр. у Російській імперії та революції 1848 – 1849рр. в Австрійській імперії?

 1. заснування перших україномовних газет;

 2. утворення перших політичних партій;

 3. скасування кріпосного права на українських землях;

 4. створення парламенту.

37.

Легіон добровольців «Українські Січові стрільці» був утворений в:

 1. 1913р.;

 2. 1914р.;

 3. 1916р.;

 4. 1917р..

38.

Хто із діячів національного руху ще в 1900р. виступив з промовою «Самостійна Україна»:

 1. С. Петлюра;

 2. В. Винниченко;

 3. М. Міхновський;

 4. Д. Дорошенко.

39.

Які погляди відображала Центральна Рада?

 1. соціал-демократичні;

 2. націонал-демократичні;

 3. ліберально-демократичні;

 4. марксистські.

40.

Яким Універсалом Центральної Ради Проголошувалося: «Однині УНР став самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».

 1. I;

 2. II;

 3. III;

 4. IV;

41.

Вкажіть точну назву Держави

П. Скоропадського:

 1. УНР;

 2. гетьманат;

 3. Українська держава;

 4. ЗУНР.

42.

Коли стався Акт злуки УНР та ЗУНР?

 1. 26 січня 1918р.;

 2. 22 січня 1918р.;

 3. 22 січня 1919р.;

 4. 26 січня 1919р.

43.

Отаманщина – це період анархії і свавілля на Україні, характерний для періоду:

 1. Центральної ради;

 2. Гетьманата Скоропадського;

 3. Директорії;

 4. Радянської влади.

44.

Знайдіть відповідь на питання: «Які найбільші наслідки для України мав прихід до влади більшовиків?»

 1. проголошення незалежності УНР, зміцнення і розширення влади Генерального секретаріату на місцях;

 2. проголошення влади Тимчасового уряду в Україні і початок боротьби за владу Рад;

 3. проголошення незалежності УНР, повалення влади представників Тимчасового уряду, загострення боротьби за владу між урядом УНР і більшовицькими радами, підготовка Радянської Росії до війни проти УНР;

 4. всі відповіді вірні.

45.

З яким з’їздом РКП(б) пов’язана відмова більшовиків від політики «воєнного комунізму»?

 1. ІХ;

 2. Х;

 3. ХІ;

 4. ХІІ.

46.

Політика «індустріалізації», яку проводили більшовики в Україні, мала на меті:

 1. Забезпечити часткове вдосконалення та розвиток промисловості країни, відбудова якої за темпами відставала від відбудови сільського господарства, тобто зрівняти темпи відбудови промисловості і сільського господарства;

 2. Поставити досягнення науково-технічної революції на службу сільському господарству країни, при цьому СРСР мав постійне перше місце у світі за виробництвом сільськогосподарської продукції;

 3. Перетворити СРСР з аграрної на індустріально розвинену країну, в економіці якої промисловість відіграватиме провідну роль;

 4. інше.

47.

Гітлерівський план «Ост» передбачав:

 1. надання Україні в майбутньому державної незалежності, сприяння її економічному і культурному розвиткові, досягнення європейських стандартів життя;

 2. перетворення України на органічну частину Німецької держави, а українців – на її громадян, рівноправних з іншими народами;

 3. перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток рейху. Місцеве населення оголошувалось людьми «третього ґатунку» і підлягало фізичному знищенню;

 4. інше.

48.

1 вересня 1939р. і 22 червня 1941р. – це дати:

 1. початку ІІ світової війни та Великої Вітчизняної війни;

 2. укладення Мюнхенської угоди та пакту «Молотова – Ріббентропа»;

 3. проголошення незалежності Карпатської України та Акта Відновлення Української Держави.;

 4. не має вірної відповіді.

49.

Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941рр. характеризувалась:

 1. націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.

 2. лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви;

 3. залучення «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації;

 4. вірні відповіді А та В.


50.

Для означення співпраці населення завойованих держав з окупаційним режимом застосовують термін:

 1. антисемітизм;

 2. колабораціонізм;

 3. апатртеїд;

 4. колоніалізм.51.

Дніпропетровськ було звільнено від німецьких окупантів:

 1. 6 листопада 1943р.;

 2. 25 жовтня 1943р.;

 3. 25 жовтня 1944р.;

 4. 6 листопада 1944р.

52.

УРСР стала членом Організації Об’єднаних Націй у:

 1. 1945р.;

 2. 1954р.;

 3. 1991р.;

 4. 1989р.

53.

В Україні рішення XX з’їзду КПРС щодо засудження культу особи Сталіна:

 1. зустріли з розумінням і одностайністю всі верстви населення;

 2. більшість населення сприйняла з ентузіазмом та надією, лише частина керівництва КПУ холодно поставилася до процесу деталізації і чинила йому опір;

 3. були сприйняті насторожено, з недовірою і нерозумінням, скоріше як провокація, мета якої – виявити ненадійні з точки зору комуністів, елементи;

 4. з нерозумінням.

54.

Систему управління державою, основу якої становило організована в певну ієрархію спеціалізована група чиновників, що підпорядковуються суворим правилам називають:

 1. функціонуючою;

 2. бюрократичною;

 3. авторитарною;

 4. демократичну.

55.

Яким словом можна охарактеризувати процеси в народній освіті УРСР в 70-ті -80-ті роки:

 1. українізація;

 2. русифікація;

 3. уніфікація;

 4. правильні всі варіанти.

56.

Ініціатором перебудови в Радянському Союзі був:

 1. М. Горбачов;

 2. Л. Брежнєв;

 3. Л. Кравчук;

 4. Б.Єльцин.

57.

Конструктивна опозиція в Верховній Раді (1990) отримала назву:

 1. Антикомуністичний блок;

 2. Мала Рада;

 3. Народна влада;

 4. Центральна влада.

58.

Державна незалежність України була законодавчо закріплена:

 1. Декларацією « Про державний суверенітет України» ( липень 1990р.);

 2. Актом проголошення незалежності України ( серпень 1991р.);

 3. Конституцією України (червень 1996р.);

 4. референдумом.

59.

В грудні 1991 року Президентом України було обрано:

 1. Л. Кравчука;

 2. В. Чорновола;

 3. І. Плюща;

 4. О. Мороза.

60.

Опозицію в Верховній Раді зараз очолює:

 1. А. Яценюк;

 2. В. Кличко;

 3. Ю. Тимошенко.

 4. М. Азаров.

Похожие:

Варіант 1 iconВаріант 2013 1

Варіант 1 iconВаріант 1
Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VII – VI ст до н е.?
Варіант 1 iconВаріант 2 у завданнях 1-6 оберіть одну правильну
Вкажіть правильне закінчення твердження: «Символи
Варіант 1 iconВаріант 3 1
Першими Київськими князями існування яких згадується в письмових джерелах були
Варіант 1 iconВаріант 1 13. Літеру е
Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)
Варіант 1 iconВаріант 2 1
Яке населення було субстратом (основним складником), що з нього розвинувся український народ?
Варіант 1 iconАнкета№201 р. Звідки ви дізнались про співпрацю? а Вконтакті; б Через сайт; в По оголошенню; г Подруга порадила д Свій варіант

Варіант 1 iconДисципліна: «Проектування та обладнання» Варіант №1
Розрахуйте площу залу очікування, згідно із санітарними нормами, у перукарні на 4 робочих місця
Варіант 1 iconОберіть правильний варіант відповіді
Яке з перерахованих питань суддя не вправі з’ясовувати під час підготовчого провадження?
Варіант 1 iconКкр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1
Якими були первісні форми поінформування населення з боку виробників товарів/послуг?
Варіант 1 iconIi варіант Укажіть характер болю при кишковій непрохідності: A
До вас на фап звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, головний біль
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы