Викладач: доцент Л. В. Лучкіна icon

Викладач: доцент Л. В. Лучкіна


НазваниеВикладач: доцент Л. В. Лучкіна
Размер9.2 Kb.
ТипДокументы

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

для студентів усіх факультетів

Викладач: доцент Л.В.Лучкіна
 1. Українська мова - національна мова українського народу. Літературна українська мова. Державна українська мова.

 2. Мовна норма та її значення. Стильові різновиди сучасної української літературної мови.

 3. Мова і мовлення. Усне та писемне мовлення.

 4. Розрізнення понять багатозначні слова, омоніми, пароніми, синоніми, антоніми, терміни.

 5. Лексична система української мови з погляду її походження: корінна лексика, іншомовні слова, кальки, інтернаціоналізми.

 6. Лексика української мови із стилістичного погляду. Професійна лексика. Фразеологізми.

 7. Звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки. Поняття про букву. Алфавіт української мови.

 8. Позначення на письмі спрощення приголосних звуків.

 9. Позначення на письмі уподібнення приголосних звуків.

 10. Позначення м’якості приголосних на письмі.

 11. Вимова і правопис префіксів, що закінчуються приголосним звуком, у різних випадках. Вимова, правопис та вживання префіксів пре-, при-, прі-; з- та його варіантів с-, зі-, із-.

 12. Творення чоловічих та жіночих імен по батькові.

 13. Правила вживання апострофа.

 14. Вживання великої літери на синтаксичній та лексичній основах.

 15. Відмінність складноскорочених назв від графічних скорочень. Велика буква в складноскорочених словах та графічних скороченнях.

 16. Написання складних іменників разом, через дефіс.

 17. Написання складних числівників та займенників разом, окремо чи через дефіс.

 18. Написання складних прикметників разом та через дефіс.

 19. Написання складних прислівників разом, окремо чи через дефіс.

 20. Правопис часток не, ні зі словами різних частин мови.

 21. Правопис слів іншомовного походження.

 22. Правопис прізвищ іншомовного походження.

 23. Правопис складних і складених географічних назв.

 24. Відмінювання іменників, у т.ч. прізвищ. Незмінні форми та абревіатури.

 25. Творення ступенів порівняння прикметників.

 26. Відмінювання числівників. Зв’язок числівників з іменниками.

 27. Дієвідмінювання. Правопис особових закінчень дієслів.

 28. Технічні та орфографічні правила переносу слів.

 29. Розділові знаки в кінці речення. Тире в простому неускладненому реченні.

 30. Пунктуація в реченнях з однорідними членами речення, в тому числі з узагальнюючими словами.

 31. Пунктуація в реченнях з відокремленими членами.

 32. Звертання. Вставні та вставлені слова й конструкції, розділові знаки в реченнях з ними.

 33. Розділові знаки в складних сполучникових та безсполучникових реченнях.

 34. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Правила оформлення цитат.

 35. Поняття ділового мовлення. Особливості мови офіційно-ділового стилю.

 36. Правила викладення матеріалу і логічної побудови тексту документа. Лексика документа.

 37. Поняття про документ. Класифікація документів.

 38. Реквізити документа. Бланк документа.

 39. Правила оформлення адресування, датування.

 40. Погодження документа.

 41. Засвідчення документа.

 42. Основні правила та вимоги до оформлення автобіографії, резюме.

 43. Основні правила та вимоги до оформлення довідки, заяви.

 44. Основні правила та вимоги до оформлення телефонограми, телеграми.

 45. Основні правила та вимоги до оформлення доповідної та пояснювальної записки.

 46. Основні правила та вимоги до оформлення службового листа.

 47. Основні правила та вимоги до оформлення особового листка обліку кадрів, трудової книжки.

 48. Основні правила та вимоги до оформлення повідомлення, оголошення про захід.

 49. Основні правила та вимоги до оформлення характеристики.

 50. Основні правила та вимоги до оформлення протоколу.

 51. Основні правила та вимоги до оформлення витягу з протоколу, акту.

 52. Основні правила та вимоги до оформлення відгуку, анотації, рецензії.

 53. Основні правила та вимоги до оформлення доручення, розписки.

 54. Основні правила та вимоги до оформлення таблиці, звіту.

 55. Основні правила та вимоги до оформлення графіка, списку.

 56. Основні правила та вимоги до оформлення наказу.

 57. Основні правила та вимоги до оформлення розпорядження.

 58. Основні правила та вимоги до оформлення договору, контракту, трудової угоди.

 59. Усне ділове мовлення. Загальні вимоги до усного ділового мовлення.

 60. Види усного ділового спілкування. Культура управління. Спілкування в колективі.

 61. Публічний виступ, його жанри.

 62. Підготовка до виступу: робота з книгою, виписування, конспектування, план, тези, повний текст, композиція.

 63. Основні вимоги до доповіді.

 64. Основні вимоги до лекції, промови.

 65. Основні вимоги до бесіди, прийому відвідувачів.

 66. Основні вимоги до телефонної розмови.

 67. Основні вимоги до ділового засідання (наради).

 68. Основні вимоги до ділової зустрічі (розмови).

Похожие:

Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconВикладач: доцент Л. В. Лучкіна
Українська мова національна мова українського народу. Літературна українська мова. Державна українська мова
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconВищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК»
Викладач Університету (не з числа розробників, бажано з іншого підрозділу): прізвище, ініціали, посада рецензента, науковий ступінь...
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconМетодические указания для заочного отделения к выполнению контрольных работ по физике
Составители: к ф м н., доцент Гарифуллина Р. Л., к ф м н., доцент Лотфуллин Р. Ш. и к б н., доцент Никифорова В. И
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconРасписание учебных занятий доцент В. В. Титова Электроэнергетический факультет 2012 г. Очная форма обучения 5 курс 9 семестр 2012-2013 учебного года
Проверил: и о начальник уму к т н., доцент И. А. Несмиянов Декан к т н., доцент Юдаев И. В
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconЕкономіка підприємства
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна icon12 мая по 11 июня 2014 г комиссия 1
Еникеев Р. Р. к т н., доцент каф. Асу; Арьков В. Ю. д т н., проф каф. Асу; Старцев Г. В. к т н., доцент каф. Асу; Абдулнагимов А....
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconПрограмма государственного комплексного экзамена по специальности: 1-25 01 07
...
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconФорма № н 04
Розробники: Яланська Світлана Павлівна – доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В....
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconУчебно-методические указания по самостоятельной работе студентов и проведению семинарских (практических) занятий
В. В. Русских, доцент кафедры теории и истории государства и права, к ю н., доцент
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconЗаявка на участие в неделе журналистики
Мтс – Смаль Валентин Николаевич, доцент кафедры журналистики, кандидат филологических наук, доцент
Викладач: доцент Л. В. Лучкіна iconПрограмма педагогического компонента педагогической практики студентов, сопровождаемого кафедрой педагогики для студентов факультетов, на которых учебными планами
Е. И. Белокоз, ст преподаватель кафедры педагогики; М. А. Зенькова, доцент; А. А. Кардабнёв, доцент, канд пед наук; Т. М. Прудко,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы