Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання icon

Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання


Скачать 104.42 Kb.
НазваниеВизначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання
страница1/3
Размер104.42 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


Вступ


Несприятлива економічна й екологічна обстановка, нераціональна організація навчання, харчування, відпочинку, обмежені можливості для занять фізичною культурою й спортом, низька рухова активність привели до погіршення стану здоров'я дітей і підлітків у країні. Практично відсутній висококваліфікований лікарський контроль за учнями й студентами, що займаються фізкультурою. В теперішній час лікарський контроль зводиться лише до визначення медичної групи для занять фізичною культурою. Не завжди правильно оцінюється фізичний розвиток, фізична підготовленість дітей і підлітків, тому що при проведенні медичних оглядів лікарі поліклінік не використовують функціональні методи досліджень. Практично немає систематичного лікарського спостереження, діагностики й клінічної оцінки передпатологічних станів, виникаючих при нераціональному використанні фізичних навантажень на уроках фізичного виховання. Дотепер у ряді навчальних закладів не вирішена проблема фізичного виховання учнів, що мають відхилення в стані здоров'я. Не скрізь функціонують спеціальні медичні групи, не здійснюється переведення учнів і студентів із однієї медичної групи в іншу.

Вдосконалення фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України (наказ № 1078 від 27 листопада 2008 року) є одним з найважливіших напрямків у системі державних заходів. Тільки при систематичному й науково обґрунтованому лікарсько-педагогічному контролі фізичне виховання буде ефективним засобом збереження й зміцнення здоров'я дітей і підлітків, поліпшення їх фізичного розвитку. У зв'язку із цим викладач з фізичного виховання повинен бути досить підготовлений у питаннях впливу фізичних вправ на зростаючий організм, гігієни фізичних вправ, організації й методики фізичного виховання з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей організму учнів та студентів, у питаннях лікарського й педагогічного контролю.

^ Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання


З метою диференційованого підходу до організації занять з фізичного виховання всі учні та студенти залежно від стану здоров'я діляться на три медичні групи: основну, підготовчу й спеціальну.

^ Основна медична група. До цієї групи включають учнів та студентів без відхилень у стані здоров'я (або з незначними відхиленнями), що мають достатню фізичну підготовленість. У якості основного навчального матеріалу в даній групі варто використовувати обов'язкові види занять (відповідно до навчальної програми) у повному обсязі, а також здачу контрольних нормативів з диференційованою оцінкою; рекомендуються додаткові заняття в обраному виді спорту.

^ Підготовча медична група. До неї включають учнів та студентів, що мають незначні відхилення у фізичному розвитку й стані здоров'я, а також недостатню фізичну підготовленість. У даній групі можна використовувати ті ж обов'язкові види занять, але за умови поступового освоєння вправ, що пред'являють підвищені вимоги до організму.

Заняття фізичною культурою в підготовчій групі проводяться разом з основною групою за навчальною програмою. Обидві групи здають встановлені контрольні нормативи. При цьому учні та студенти, які віднесені до підготовчої медичної групи, мають потребу в деяких обмеженнях навантажень і поступовому освоєнні комплексу рухових навичок й умінь. Відповідно вони мають потребу в додаткових тренувальних заняттях для підвищення рівня фізичної підготовленості. Для цього викладачі фізичної культури можуть використовувати секції загальної фізичної підготовки, організовані у позаурочний час, і інші форми занять.

^ Спеціальна медична група. До неї включають учнів та студентів, що мають такі відхилення в стані здоров'я, які є протипоказанням до підвищеного фізичного навантаження.

Заняття з фізичної культури з цією групою повинні проводитися за спеціально розробленою програмою в умовах звичайного режиму. Учні та студенти зі значними відхиленнями в стані здоров'я мають потребу в заняттях лікувальною фізичною культурою.

Результати лікарських досліджень і практичний досвід показують, що при багатьох захворюваннях у школярів та студентів, віднесених до спеціальної групи, є подібні порушення в організмі: приблизно однаково знижений рівень роботоспроможності, функціональні можливості серцево-судинної, дихальної й інших систем. Тому для них можна організовувати групові навчальні заняття, незважаючи на різний характер захворювань.

При виражених порушеннях функцій опорно-рухового апарату (паралічі, парези й ін.), а також при більш значних відхиленнях у стані здоров'я необхідні заняття лікувальною фізичною культурою.

При визначенні медичної групи для осіб з відхиленнями в стані здоров'я необхідно передбачати доступність фізичних навантажень, а також створення оптимальних умов для видужання або попередження загострень захворювань.

Основними задачами фізичного виховання учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, є:

– зміцнення здоров'я, сприяння правильному фізичному розвитку й загартовуванню організму;

– підвищення функціонального рівня органів і систем, ослаблених хворобою;

– підвищення фізичної й розумової роботоспроможності;

– підвищення імунологічної реактивності й опірності організму як засобів боротьби з алергізацією, яка провокується простудними захворюваннями й наявністю вогнищ хронічної інфекції;

– формування правильної постави, а при необхідності – її корекція;

– навчання раціональному подиху;

– освоєння основних рухових умінь і навичок;

– виховання морально-вольових якостей;

– виховання інтересу до самостійних занять фізичною культурою й впровадження їх у режим дня учнів;

– створення передумов, необхідних для майбутньої трудової діяльності учнів.

Організація й проведення занять із учнями спеціальної медичної групи набагато складніше, ніж занять зі здоровими дітьми: тут зібрані учні різного віку й статі, що страждають різноманітними недугами й психологічно не готові до занять фізкультурою. Для забезпечення належного контролю за фізичним вихованням ослаблених дітей та підлітків необхідна чітка взаємодія управлінь освіти, охорони здоров'я й медичних установ (поліклінік і лікарсько-фізкультурних диспансерів).

У випадках загострення хронічного захворювання викладач обмежує фізичні навантаження з огляду на характер перебігу, частоту, важкість й причини загострень. Для учнів з вираженими проявами хвороби варто застосовувати лікувальну фізичну культуру.

При деяких захворюваннях протипоказані заняття в несприятливих метеорологічних умовах. Так, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, ревматизмі, циститах необхідно уникати різких коливань температури повітря й переохолодження. Разом з тим, треба правильно, методично загартовувати учнів та студентів для підвищення рівня природного імунітету і активізації пристосувальних механізмів до мінливих умов навколишнього середовища.

Включення учнів у спеціальну медичну групу може носити як тимчасовий, так і постійний характер (залежно від виду захворювання й інших відхилень у стані здоров'я). Переведення зі спеціальної в підготовчу групу, а потім в основну повинне здійснюватися спільно лікарем і педагогом – за умови позитивних результатів, отриманих під час занять у попередній групі.

Учні основної медичної групи підлягають медичному огляду не рідше одного разу протягом навчального року, учні підготовчої медичної групи - не рідше одного разу на три місяці. Учні спеціальної медичної групи підлягають поглибленому медичному огляду не рідше одного разу на чотири місяці, а також після кожного короткочасного захворювання й наприкінці навчального року. Комплектування спеціальних медичних груп перед новим навчальним роком повинне здійснюватися з урахуванням віку, показників фізичної підготовленості, функціонального стану й ступеня виразності патологічного процесу (до 1 червня), за даними медичного обстеження, проведеного у квітні-травні поточного року. Якщо у лікарів навчальних закладів виникають сумніви із приводу визначення медичної групи, то призначається спільна консультація з лікарями лікарсько-фізкультурних диспансерів.

Списки учнів із зазначенням діагнозу медичної групи, завізовані лікарем навчального закладу, з печаткою дитячої або студентської поліклініки, передаються адміністрації навчальних закладів, викладачам фізкультури й у лікарсько-фізкультурні диспансери.

Показання для призначення медичної групи при деяких відхиленнях у стані здоров'я учнів та студентів наведені у додатку 1.


^ Строки поновлення занять фізичними вправами після перенесених гострих й інфекційних захворювань


Треба розуміти, що приналежність до підготовчої та спеціальної медичної групи – ситуація, як правило, тимчасова. Вона повинна переглядатися при наступному лікарському обстеженні. Переведення учнів та студентів зі спеціальної медичної групи в підготовчу, а потім й в основну, просто необхідне. Не можна вважати нормальним положення, коли учні та студенти, які освоїли навантаження спеціальної групи, звикають до них та тривалий час займаються у цій групі. Ще гірше, якщо до цієї думки звикають лікар або педагог, які замість того, щоб змінити і підвищити навантаження занять, миряться з використанням півзаходів в оздоровленні молоді.

Повне припинення занять фізичними вправами може мати тільки тимчасовий характер. Строки поновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня з урахуванням всіх клінічних даних (важкості й характеру захворювання або травми, ступені функціональних порушень, які були викликані захворюванням або травмою). Приймаються до уваги також стать, вік, компенсаторні спроможності організму й інші індивідуальні особливості.

Орієнтовні строки поновлення занять фізичними вправами після гострих й інфекційних захворювань представлені у додатку 2. При цьому була використана орієнтовна схема, складена професором Д.М. Російським і доцентом Д.М. Серкіним, з корективами, які внесли професори В.К. Добровольский та Є.І. Янкелевич.

Для рішення питання допуску до занять фізкультурою учнів та студентів, які перенесли важкі захворювання не зазначені вище (наприклад, деякі хвороби легенів, серця, печінки, наслідки різних травм й ін.), лікарям навчальних закладів рекомендується в кожному конкретному випадку консультуватися з фахівцями.

Після перенесених захворювань заняття фізичною культурою відновлюються тільки після ретельного і всебічного додаткового обстеження, через певний термін за умови доброго самопочуття і відсутності скарг, пов’язаних з перенесеною хворобою.


^ Лікарсько-педагогічні спостереження на занятті з фізичного виховання

Лікарсько-педагогічні спостереження за учнями та студентами в навчальних закладах - це дослідження та спостереження лікаря й викладача, які здійснюються безпосередньо під час занять з фізичного виховання. Вони складаються як з досліджень і спостережень за особами, що займаються фізичними вправами, так і за самим процесом занять з фізичного виховання. Кінцевою метою цих досліджень і спостережень є вдосконалювання педагогічного процесу при заняттях з фізичного виховання.

Лікарсько-педагогічні спостереження є практичною формою об'єднання фізіології й медицини з педагогікою й психологією. Дослідження й спостереження проводяться в дійсній, природній обстановці занять фізичною культурою, в стані великої й максимальної активності. Це надає можливість найбільш адекватно й вірогідно вивчити з позицій сучасної фізіології й функціональної діагностики рівень фізичного розвитку, роботоспроможність організму й загальний обсяг його функціональних резервів. Лікарсько-педагогічні спостереження закріплюють творчу співдружність у роботі лікаря й педагога, тобто принципи теоретичної єдності в їх діяльності підкріплюються практичним об'єднанням методів, зусиль і результатів в оздоровленні нації.

^ Задачі лікарсько-педагогічних спостережень:

1) оцінка умов, організації й проведення занять з фізичного виховання;

2) вивчення впливу фізичних навантажень на організм учнів та студентів;

3) виявлення перевантаження на заняттях, які можуть викликати перевтому;

4) усунення недоліків, які стосуються розподілу учнів та студентів на медичні групи за станом здоров'я й фізичної підготовленості;

5) регулювання й удосконалювання педагогічного процесу.

Для рішення задач лікарсько-педагогічних спостережень лікар повинен ознайомитися із планами, програмами, методами, засобами, організацією й умовами проведення занять з фізичного виховання. Також лікар ознайомлюється із цільовою настановою й побудовою окремих частин заняття: підготовчої, основної і заключної. Одночасно виявляється відповідність умов проведення занять стосовно до санітарно-гігієнічних вимог.

Аналіз побудови й проведення занять з фізичного виховання полегшується, якщо проводиться їх протоколювання. Для цього може бути рекомендована наступна форма (додаток 3).

Для загальної характеристики й оцінки фізичних навантажень на занятті з фізичного виховання застосовують визначення фізіологічної кривої й щільності заняття.

^ Фізіологічна крива – це графічне зображення наростання й падіння якого-небудь показника (частоти серцевих скорочень (ЧСС), частоти дихальних рухів, артеріального тиску і т.п.), що досить точно характеризує рівень напруг організму як протягом всього заняття, так й у окремих частинах. Фізіологічна крива характеризує послідовність застосування в ній фізичних навантажень. Конфігурація фізіологічної кривої являє собою ламану лінію, яка повинна бути наближеною до оптимальної, тобто плавно підніматися до свого загального найбільшого рівня в основній частині заняття й знижуватися у заключній частині. Залежно від педагогічних цілей і окремих завдань уроку характер розподілу й наростання фізичних навантажень у фізіологічній кривій може змінюватися, однак, загальний тип розподілу фізичних навантажень зберігає свою закономірність. Як правило, фізіологічну криву будують з урахуванням ЧСС.

Приклади конфігурацій фізіологічних кривих та їх пояснення:1. Оптимальна фізіологічна крива.2. Різке навантаження в підготовчій частині заняття, недостатнє навантаження в основній.
3. Різке підвищення фізіологічної кривої й відсутність вираженої тенденції до її зниження наприкінці тренування вказує на надмірне навантаження та різке закінчення заняття.4. Незначний підйом і плоска форма фізіологічної кривої свідчить про недостатнє навантаження.5. Низьке навантаження в основній частині заняття.


При оцінці щільності необхідно враховувати, що вона неоднорідна й ділиться на загальну й моторну.

^ Моторна щільність заняття є виражене у відсотках відношення часу, безпосередньо витраченого на виконання фізичних вправ, до загальної тривалості уроку. Моторна щільність заняття характеризує насиченість його активною фізичною роботою.

^ Загальна щільність заняття є виражене у відсотках відношення педагогічно виправданих (раціональних) витрат часу до загальної тривалості уроку. Таким чином, загальна щільність містить у собі не тільки час, витрачений на виконання фізичних вправ, тобто моторну щільність, але й на пояснення, показ викладача й на організаційні питання.

Чим більше моторна щільність уроку, тим більше фізіологічний вплив фізичних навантажень на організм. Моторна щільність заняття вважається оптимальною, якщо вона досягає 60-70% (таблиця 1). Якщо моторна щільність заняття з фізичного виховання вище 70%, то її доцільно вважати високою. Різке зростання моторної щільності не буде мати позитивних результатів. Це пов’язано з можливим негативним впливом надмірних фізичних навантажень на організм та з недостатньою педагогічною стороною заняття. Якщо моторна щільність нижче 60%, то оздоровчий ефект заняття ставиться під сумнів, тому що учні не отримують оптимального фізичного навантаження.

^ Таблиця 1

Шкала оцінки моторної щільності заняття з фізичного виховання


Моторна щільність, %

Оцінка моторної щільності

> 80

Дуже висока

70 – 80

Висока

60 – 70

Середня (оптимальна)

50 – 60

Нижче середньої

< 50

Низька


Загальна щільність уроку повинна бути доведена до 100%. Справа в тому, що учні від початку й до кінця заняття повинні перебувати в поле зору викладача. Так, вони повинні виконувати фізичні вправи, або слухати пояснення, зауваження викладача, або дивитися демонстрацію вправ й аналізувати правильність їх виконання.

Визначення фізіологічної кривої заняття й щільності дають лікареві та викладачу об'єктивні дані, які необхідні для аналізу застосованих навантажень і методів фізичної підготовки.

Для підвищення об'єктивності оцінки впливу фізичних навантажень на організм учнів та студентів, слід ураховувати зовнішні ознаки втоми (таблиця 2).

^ Таблиця 2

Суб’єктивне визначення ступеня втоми


Об'єкти спостереження

Зовнішні ознаки втоми, ступінь

невелика

середня

велика (неприпустима)

Фарбування шкіри обличчя

Невелике почервоніння

Значне почервоніння

Різке почервоніння, збліднення або синюшність

Мовлення

Виразне

Утруднене

Украй утруднене або неможливе

Міміка

Звичайна

Напружений вираз обличчя

Вираз страждання на обличчі

Потовиділення

Невелике

Велике, тільки верхньої половини тіла

Різке, верхньої половини тіла й нижче поясу

Дихання

Прискорене, рівне

Значно

прискорене

Значно прискорене, поверхневе з окремими глибокими вдихами, які змінюються хаотичним диханням

Рух

Бадьора хода

Невпевнений крок, погойдування

Різке погойдування, тремтіння, змушені пози з опорою, падіння

Самопочуття

Скарги відсутні

Скарги на втому, болі в м'язах, серцебиття, задишку, шум у вухах

Скарги на запаморочення, біль у правому підребер'ї, головний біль, нудоту, іноді гикавка, блювота


На підставі даних, які отримані під час лікарсько-педагогічних спостережень, лікар та викладач мають можливість регулювати й удосконалювати процес з фізичного виховання, що значно підвищує оздоровчо-гігієнічний ефект занять.

Література.

  1. Бутченко Л. А. Врачебно-педагогические наблюдения за спортсменами / Бутченко Л. А. – Ленинград : Гос. ин-т усоверш. врачей им. С. М. Кирова, 1989. – 17 с.

  2. Марков Г. В. Врачебно-педагогические наблюдения в тренировочном процессе : методические рекомендации / Марков Г. В., Березин А. В., Гладков В. Н. – М. : Фед. спорт. медицины России, 2003. – 27 с.

  3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов [та ін.] ; [за ред. В. В. Клапчука, Г. В. Дзяка.]. – К. : Здоров`я, 1995. – 312 с.

  4. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры / Погадаев Г.И. – М. : Физкультура и спорт, 2000. – 496 с.Додаток 1

Показання для призначення медичної групи при деяких відхиленнях у стані здоров'я в учнів та студентів


Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

1. Поразки серцевого м'яза:

а) реконвалесценція після перенесеного ревматичного міокардиту

Призначається при гарному загальному стані через два роки після загострення

Призначається не раніше, чим через 12 місяців після загострення при відсутності ознак поразки серця й суглобів

Призначається не раніше, чим через 8-10 місяців після закінчення загострення при відсутності явищ, що свідчать про активність процесу або недостатність кровообігу

Призначаються в гострому періоді

і в перші місяці після закінчення загострення

б) кардіоміопатія інфекційно-токсичного походження

Призначається при гарному загальному стані через 12 місяців після закінчення гострого періоду

Призначається не раніше, чим через 6 місяців при відсутності ознак поразки серця

Призначається з початку відвідування школи після хвороби

Не призначаються

2. Поразки клапанного апарату серця:

а) недостатність митрального клапана

Не призначається

Призначається не раніше, чим через два роки після стихання активного ревматичного процесу, при гарній реакції на фізичне навантаження, після попередніх успішних занять фізичними вправами в спеціальній групі

Призначається не раніше, чим через 10-12 місяців після закінчення гострого й підгострого ендокардиту при відсутності активності ревматичного процесу або недостатності кровообігу

Призначаються в перші місяці після гострого періоду, а при недостатності кровообігу або ознаках активності ревматичного процесу - постійно

б) митральний стеноз, поразка аортального клапана, комбіновані клапанні вади серця

Не призначається

Не призначається

Призначається строго індивідуально

Не призначаються

^ Продовження додатку1

Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

4. Післяопераційний період після хірургічних втручань із приводу вадів серця

Не призначається

Не призначається

Призначається строго індивідуально після попередніх успішних занять лікувальною фізкультурою (не менш одного року)Призначаються в до- і післяопераційному періодах (протягом одного року після операції)

5. Кардіо-тонзилярний синдром, загрозливий з приводу виникнення ревматизму

Призначається після зняття з диспансерного обліку

Призначається не раніше, чим через 12 місяців після загострення хвороби

Призначається при повторних частих стрептококових захворюваннях і симптомах неясних змін з боку серця (серцебиття, задишка, кардіалгія, систолічний шум на верхівці без змін розмірів серця) зі скаргами на болі в суглобахНе призначаються

6. Хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ)

І стадія - призначається при тривалої ремісії (не менш одного року)

І стадія - призначається через 1-2 місяця після загострення при відсутності його залишкових явищ

II стадія - призначається через 1-2 місяця після загострення, І стадія – при наявності залишкових явищ загострення, III стадія - при відсутності дихальної й серцево-судинної недостатності, нормальній температурі, не раніше, чим через 1-2 місяця після загострення, за умови попередніх занять лікувальною фізкультуроюПризначаються в III стадії, а також на всіх стадіях захворювання протягом 1-2 місяців після загострення

^ Продовження додатку 1

Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

7. Бронхіальна астма

Призначається не раніше, чим через 2 роки після останнього нападу при гарному загальному стані

Призначається не раніше, чим через рік після останнього нападу при відсутності вторинних змін у легенях й проявів дихальної недостатності в спокої й при фізичних навантаженнях

Призначається при відсутності проявів дихальної недостатності в спокої, якщо напади мають неважкий перебіг й бувають не частіше 1-2 разів на рік. Заняття будуються з урахуванням методики лікувальної фізкультури при цьому захворюванніПризначаються при частих нападах, вторинних змінах в легенях, при ознаках дихальної або серцево-судинної недостатності

8. Операція на легенях із приводу хронічних неспецифічних захворювань:


а) лобектомія й сегментарна резекція легень


Не призначається

Призначається через 12 місяців після операції при нормальному перебігу післяопераційного періоду, при відсутності рецидивів захворювання, клінічних ознак дихальної або серцево-судинної недостатності, при гарній адаптації до фізичного навантаження на заняттях у спеціальній групі або в кабінеті лікувальної фізкультури


Призначається через 4-6 місяців після операції при нормальному перебігу післяопераційного періоду, при відсутності ознак дихальної або серцево-судинної недостатності, при задовільній адаптації до фізичного навантаження, а також при відсутності рецидивів захворювання

При нормальному перебігу післяопераційного періоду рекомендуються заняття в кабінеті

лікувальної фізкультури за місцем проживання (протягом 4-6 місяців)


^ Продовження додатку 1

Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

б) видалення одного з легенів

Не призначається

Не призначається

Призначається не раніше, чим через 12 місяців після операції при нормальному перебігу післяопераційного періоду, відсутності рецидивів захворювання і ознак дихальної й серцево-судинної недостатності, а також за умови гарної адаптації до фізичного навантаження на заняттях лікувальною фізкультуроюРекомендуються за місцем проживання, відразу після виписки зі стаціонару (протягом 12 місяців)

9. Туберкульоз легенів

Призначається при туберкульозній інтоксикації без осередкових поразок і при відсутності ознак гострого процесу й дихальної недостатності

Призначається при сприятливому перебігу післяопераційного осередкового процесу й відсутності дихальної недостатності (поза загостреннями)


Призначається при сприятливому перебігу й компенсованому або субкомпенсованому процесі та дихальній недостатності I степені

Призначаються строго індивідуально

10. Хронічний гастрит, ентерит, коліт

Не призначається

Призначається при гарному загальному стані

Призначається при задовільному загальному стані, при відсутності загострень протягом 6 місяців

Призначаються при не різко виражених ознаках виснаження або інтоксикації. При загостренні - перерва в заняттях^ Продовження додатку 1

Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

11. Виразкова хвороба

Не призначається

Не призначається

Призначається не раніше, чим через 12 місяців після лікування, що усунуло клінічні прояви хвороби

Призначаються при відсутності кровотечі або різкого, часто виникающего больового синдрому, які викликають необхідність у систематичному лікуванні

12. Хронічний нефрит, нефрозонефрит, пієлонефрит

Не призначається

Не призначається

Призначається при компенсованій нирковій функції поза періодом загострення й при відсутності істотних змін у стані серцево-судинної системи

На період лікування тимчасово припиняються. Призначаються при компенсованій нирковій функції поза періодом загострення, або при помірному підвищенні артеріального тиску (не вище 160/95 мм рт. ст.), або при недостатності кровообігу I степені

1З. Гемофілія, хвороба Верльгофа, Шенляйна-Геноха

Не призначається

Не призначається

Не призначається

Можуть бути призначені тільки при дуже легких формах захворювання

14. Ендокринні захворювання (гіпертиреози, діабет, ожиріння й інші)

Не призначається

Призначається при легких і незначних порушеннях в організмі, якщо рівень фізичного розвитку й роботоспроможності відповідають віку

Призначається при помірно виражених порушеннях, що тягнуть за собою відставання у фізичному розвитку (мінус 1-2 або тільки значне ожиріння), вага мінус 2-3 у порівнянні з віковими стандартами при відсутності інших ендокринних порушень

Призначаються при різко виражених порушеннях

^ Продовження додатку 1

Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

15. Відставання у фізичному розвитку (при відсутності ендокринних порушень)

Не призначається

Призначається при величинах росту й ваги в межах мінус 2 (у порівнянні з віковими стандартами)


Призначається при наявності росту й ваги значно нижче вікових стандартів (мінус 2 і більше)

Не призначаються в післяопераційному періоді

16. Операції з приводу грижі пахової, стегнової; апендициту, переломів костей

Призначається не раніше, чим через 6 місяців ( з моменту поновлення занять після оперативного втручання)


Призначається протягом 6 місяців після поновлення занять фізичними вправами в школі

Призначається протягом 6 місяців

після операції

Призначаються в післяопераційному періоді

17. Сколіози й порушення постави

Призначається у випадках неправильної організації шкільного й домашнього режимів, додатково рекомендуються заняття корегуючою гімнастикою

Не призначається

Не призначається

Призначаються при сколіозах з патологічною етіологією після рахіту, поліомієліту й ін. При юнацькому кіфозі й деяких інших порушеннях постави - за висновком лікаря-ортопеда

18. Уроджені й придбані деформації опорно-рухового апарата

Призначається при відсутності порушень рухових функцій

Призначається при нерізко виражених порушеннях рухових функцій

Призначається індивідуально

Призначаються при істотних порушеннях рухових функцій

19. Залишкові явища й наслідки закритих травм черепа

Не призначається

Призначається при незначних порушеннях рухових функцій (не раніше, чим через 12 місяців занять у спеціальній групі)

Призначається при незначних

порушеннях рухових функцій

Призначаються при значних порушеннях рухових функцій

^ Продовження додатку 1

Назва, форма й стадія захворювання

Медичні групи

основна

підготовча

спеціальна

Заняття лікувальною фізичною культурою

20. Паралічі, парези, гіперкінези після різних захворювань нервової системи (енцефаліт, менінгіт, дитячий церебральний параліч, поліомієліт)

Не призначається

Не призначається

Призначається індивідуально

Рекомендуються

21. Прогресивні м'язові дистрофії

Не призначається

Не призначається

Призначається при початкових стадіях хвороби

Рекомендуються

22. Епілепсія

Не призначається

Не призначається

Призначається при рідких нападах

Не призначаються

23. Хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів

Призначається при відсутності істотних порушень носового подиху

Призначається при помірних порушеннях носового подиху

Призначається при частих загостреннях хронічних захворювань

Не призначаються

24. Хронічний отит з перфорацією барабанної перетинки

Протипоказані заняття плаванням, а при частих загостреннях й лижами

Призначається при відсутності порушення функції слуху


Призначається при гнійних процесах

Не призначаються

25. Аномалія рефракції (порушення зору)

Менш ± ЗД із гостротою зору 0,5 і вище, без корекції. При гостроті зору 0,5 і вище тільки з корекцією

Менш ± ЗД при гостроті зору нижче 0,5 з корекцією. Від ± 3Д до ± 6Д - незалежно від гостроти зору

Більш ± 6Д незалежно від гостроти зору. При наявності змін очного дна й помутніння склоподібного тіла обов'язковий висновок офтальмолога


Не призначаються

26. Захворювання слізних протоків, що супроводжуються сльозотечею

Протипоказані або обмежені заняття на вулиці

Не призначається

Не призначається

Не призначаються

Додаток 2

  1   2   3

Похожие:

Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconВизначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання
Дотепер у ряді навчальних закладів не вирішена проблема фізичного виховання учнів, що мають відхилення в стані здоров'я. Не скрізь...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconСистема фізичного виховання. Визначення поняття Для задоволення потреби у формуванні всебічно розвиненої особистості суспільство формує систему фізичного виховання.
Система фізичного виховання — це історично обумовлений тип соціальної практики фізичного виховання, який включає телеологічні, науково-методичні,...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconМета та основні задачі системи фізичного виховання
Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності),...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconПовідомлення нових знань поглибити знання дітей про здоров’я І його складові; розвивати вміння маніпулювати даними термінами; виховувати бережливе ставлення до здоров’я Здоров’я;фізичне здоров’я;соціальне здоров’я;хвороба. Ст. 5-8 2
Показники фізичного здоров’я дитини. Вплив рухової активності на здоров’я дитини
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconОсновні задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку
Фізичне виховання дітей дошкільного віку — систематичний вплив на організм дитини з метою його морфологічного і функціонального вдосконалення,...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тому оцінка рівня фізичного розвитку дитини є невід’ємним елементом контролю за станом її здоров’я і посідає важливе місце у практичній...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconМета системи фізичного виховання в Україні
Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Вся педагогічна система, її зміст, форми і методи...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconКритерії оцінювання творчого конкурсу при вступі на напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини» галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини» складається з трьох випробувальних завдань: біг на 60 метрів,...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Кафедра теорії І методики фізичного виховання журнал роботи
...
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconАнкета учасника Військово-патріотичного табору «Легіонер 2013»
Проводу табору. Я несу повну особисту відповідальність за стан свого фізичного та психічного здоров’я під час проведення табору....
Визначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання iconУрок фізичного виховання
Тому кож­ний конкретний учитель визна­чає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы