«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» icon

«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)»


Скачать 21.72 Kb.
Название«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)»
Размер21.72 Kb.
ТипДокументы

«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду

від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)»


Мета: удосконалювати вміння утворювати неозначену форму дієслова, відрізняти її від особових форм, формувати навички вживання неозначеної форми дієслова у ході складання текстів (інструкцій, правил) розвивати мовлення учнів; виховувати працьовитість і наполегливість.

Обладнання: вірші. прислів'я. картки із завданнями.


Хід уроку.

 

I. Організація учнів до роботи.
Промовляння девізу уроку учнями (хором).

Дай знання нам школо - мати,
^ Найсильнішу збою в руки.
Вчи нас зло перемагати
І в душі повік тримати
Світло правди і науки.


- Назвати дієслова, що с у вірші. Поставте питання.
- Що ви можете сказати про вжиті дієслова? Чому? (Перемагати, тримати - дієслова неозначеної форми. Вони не вказують, хто виконує дію і коли вона відбувається).

^ II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Хвилинка каліграфії.
Жж жи ож тя життя
• Життя прожити - не поле перейти.
- Як ви розумієте зміст прислів'я ?
- Хто може дати таку пораду ?
- Назвіть дієслова у прислів’ї. В якій формі вони вжиті ?

^ 2. Завдання для опитування.
а) Розібрати речення. Зв'язок слів у реченні.

Діти грали у нову гру.
- На які питання відповідають дієслова неозначеної форми ?
б) Робота в парі. Об'єднати словосполучення двох записів і прочитати прислів'я. Підкреслити дієслова в неозначеній формі.

Що заєш, що вмієш, можна йти на край світу.
За хорошими друзями ніж промовити.
Погане слово краще проковтнути,     те за плечима не носити.
- Яка частина мови називається дієсловом ?

3. Вибірковий диктант.
- Виписати дієслова в неозначеній формі.

^ Дідові руки
Вони уміють все зробити:
Орати, сіяти, косити.
Садити дерева, ласкати
Маля на призьбі біля хати,
Невтомно знають майструвати.
Кролів з любов'ю годувати.
Немає часу і спочити.
Бо все уміє дід зробити.


• Перевірка.
Зачитати виписані слова. Поставити питання до дієслів. Що ви помітили?
(Всі дієслова відповідають на питання що робити?, а одне дієслово спочити - що зродити?)

- Яку дію означають дієслова, що відповідають на питання що робити?
(Незакінчену)
- Яку дію означає дієслово спочити? (Закінчену)
• Дібрати спільнокореневі слова до слів

I варіант - ласкати (ласка, ласкавий).
II варіант - садити (сад, садівник, садовий).


III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Творення неозначеної форми дієслова доконаного виду.
Від записаних дієслів з диктанту, які відповідають на питання що робити? утворити дієслова, які б відповідали на питання що зробити?
^ Що робити ?        Що зробити ?
орати             виорати
сіяти                 засіяти
косити             викосити
садити             посадити
майструвати         змайструвати
годувати             нагодувати
(Учні записують у зошити).

За допомогою чого утворилися дієслова, які відповідають на питання що зробити ? Позначити префікси.

2. Робота з антонімами. (Робота в парах)
- Від поданих дієслів у неозначеній формі за допомогою префіксів утворіть дієслова з протилежним значенням, які б відповідали на питання що робити?, що зробити?
      1 ряд         2 ряд             3 ряд
Накривати         Відчиняти         Прив'язувати
Відкривати         зачиняти         відв 'язу вати
Відкрити         зачинити         відв язати

- Позначити префікси.

3. Фізкультхвилинка.

Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки вбоки,
Поскачи на місці трохи.
Руки за голову покладемо
Головою поведемо.
Дружно всі присядемо
І за парти сядемо.

4. Робота в групах. Вправа 186.
- Діти ,чи любити ви грати в ігри? Які ігри ви знаєте?
- Яку відому гру зображено на малюнку? (Піжмурки).
- А зараз попрацюємо в групах.

І і V групи. Робота з деформованим текстом. Скласти правила до гри "Квач"
- Склади і запиши зв'язний текст з поданих речень. Підкресли дієслова у неозначеній формі.
За сигналом "квач" намагається догнати когось із гравців і доторкнутися до нього рукою.
Гравці розміщуються на майданчику.
У цій грі виграє той, хто жодного разу не був "квачем".
Один із них ведучий - "квач".
Цей гравець зупиняється і голосно говорить: "Я квач" і теж намагається доторкнутися до когось із гравців.

II і III група. Скласти правила до гри "Піжмурки", використовуючи дієслова: визначають, жмуритись, ховатись, закриває.ховаються, жмуриться, запитує, не почує, починає шукати, знайде, буде жмурити. Підкреслити дієслова у неозначеній формі.

IV і VI групи. Розкрити дужки, поставивши дієслова у потрібній формі.

Гра "Силачі"
Дві команди гравців (стати) одна навпроти другої вздовж лінії, проведеної між ними. Хлопчики (стати) проти хлопчиків, а дівчатка проти дівчаток. За командою гравці (брати) за одну або дві руки. За другою командою кожен (намагатися) перетягнути свого суперника до себе за лінію. За кожного перетягненого команда (отримати) очко.
Підкреслити дієслова у неозначеній формі

5. Відповіді представника кожної групи. Обговорення.
- Дібрати дієслова в різних часових формах до неозначеної форми дієслова грати. {Грають, грали, гратимуть ).

^ IV. Підсумок уроку.
Над чим ми працювали на уроці?
Знайдіть у вірші дієслова в неозначеній формі.

Школо наша, школо,
приголуб нас, мила,
пригорни усіх нас,
як голуба під крила
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло оминати,
а добро чинити.

- Поставте питання. (Що робити? )
- Утворіть дієслова, які б відповідали на питання що зробити? (прожити, оминути, вчинити).

^ V. Домашнє завдання.
- Вправа 188 або 187 за вашим вибором.
- Скласти інструкцію до улюбленої гри (сильнішим).


Методи діагностики обдарованої дитини

Діагностування обдарованої дитини пов'язується з визначенням її соціального статусу і прогнозом її поведінки, а також направлення її до навчального закладу відповідного типу. З досвіду роботи вчителів відомо, що обдаровані діти у звичайних загальноосвітніх школах проводять половину, а то й весь навчальний час. Школи не можуть задовільнити інтереси і можливості обдарованих учнів тому, що вони розраховані на дітей різних індивідуальних здібностей. У зв'язку з цим в обдарованих дітей виникає уявлення про себе як про нормальних, а про інших - як про розумово неповноцінних учнів.

У практиці сучасної школи можна визначити три підходи у виборі форм навчання обдарованих дітей:

1. Обдаровані діти навчаються в звичайній школі, але за індивідуальною програмою, яка містить елементи "збагачення" і "прискорення".

2. Створення спеціальних шкіл для обдарованих: гімназій, ліцеїв, шкіл з спеціальними нахилами тощо

3. Створення для дітей з підвищеними здібностями особливих класів у структурі масової загальноосвітньої школи, створення спеціальних програм.

За місцем навчання обдарованої дитини діагностування проводиться з метою визначення її рівня розвитку, що допоможе знайти адекватні методи навчання і виховання, створити спеціальні програми, надати підтримку і соціальний захист.

Найчастіше використовують такі методи:

1. Стандартизовані методи вимірювання інтелекту. Тести спрямовуються на визначення вербальних і невербальних здібностей дитини. Найбільш поширеними методами є шкала інтелекту Станфорда-Біне, тест Слоссона, Векслерівська шкала інтелекту та ін.

2. Стандартизовані тести досягнень для школярів використовують для виявлення виняткових здібностей з навчальних дисциплін. Тести призначені для вимірювання готовності дітей до школи (володіння основними поняттями, розуміння шкільних інструкцій, слухової пам'яті, копіювання, впізнавання букв і т.д.).До них належать тест загальної підготовки, Станфордський тест досягнень тощо.

3. Стандартизовані тести на перцептивно-руховий розвиток. Спрямований на виявлення у дітей дошкільного віку рухових здібностей, вимірюється здатність контролювати і регулювати рухи різної амплітуди, координувати роботу рук, очей, відтворювати геометричні малюнки, закінчувати малюнки, конструювати із кубиків.

4. Стандартизовані тести оцінки соціального розвитку. Оцінка соціальної компетенції і зрілості дітей дошкільного віку передбачає визначення навичок спілкування, уміння налагоджувати контакти.

5. Вимірювання творчих здібностей (тест Торренса). Дані тести призначені для визначення виконання конструювання картин, використання словесних асоціацій, застосування звичайних предметів для виконання нестандартних проблем і т.д.

6. Спостереження і контрольні записи.

7. Методика вивчення особистісних характеристик включає вивчення блок показників-факторів: стурбованість при тестуванні, занепокоєність з приводу шкільних оцінок, загальну стурбованість, стабільність якості мислення, академічну самооцінку, контроль мотивації, потребу в знаннях, побоюванню щодо невдач.

8. Методика вивчення оточення: заохочення в сім'ї, освітній рівень батьків, міське (сільське) проживання, шкільна атмосфера, визначальні події в житті, досвід щодо успіху, невдач.

9. Життєві спостереження близьких людей.

Найпоширенішими вимірюваннями вважаються тести Станфорда-Біне, методика Мюнхенського лонгітюдного дослідження. Одиницею виміру обдарованості є коефіцієнт інтелекту (10,,), який визначається за формулою:

http://pidruchniki.ws/imag/pedag/shev_osp/image001.jpg

де КВ - календарний вік , РВ - розумовий вік.

Результати тестування виведені в таблицю 4, яку запропонував англійський педагог Ф.Пейнтер.

Таблиця 4

1(5, бали

Якісні рівні

141-170

Розумова обдарованість

111-140

Підвищені розумові здібності

91-110

Розумова норма (середні здібності)

71-90

Понижені розумові здібності

30-70

Різні ступені розумової відсталості

Дітей з підвищеними розумовими здібностями можна розділити на групи:

- 110-120 - дуже здібні діти;

- 120-140 - незвичайні діти.

Крім того існують діти, у яких коефіцієнт інтелект нижчий 90 балів. Про таких дітей говорять, що них понижені інтелектуальні здібності (90-70, рівень нижче середнього), а з 70-30 - розумово відсталі. Діти з показниками 60-50 балами класифікуються як такі, що піддаються навчанню, діти, у яких 50-25 балів піддаються прищепленню елементарних навичок, нижче 25 балів, що вимагають постійної опіки.

Документально зафіксовано, що існують випадки, коли люди з коефіцієнтом менше 25 балів проявляють незвичайні здібності, або справжні таланти. Таке явище отримало назву "саеан-ефекту" - ефект незвичайних здібностей. У "савантів" внаслідок різноманітних травм голови під час народженням або хвороби центральної нервової системи, збереглися в корі головного мозку центри високої активності. Чим сильніший аутизм, тим сильніше проявляється абсолютний слух, фотографічна пам'ять, феноменальні здібності до математики і т.д.

Жодний із названих методів не може претендувати на виключну роль у визначенні обдарованості. При проведенні практичних досліджень потрібно врахувати довготривалість процесу виявлення обдарованих дітей, оскільки він пов'язаний з динамікою розвитку.

Похожие:

«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» icon«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)»
Мета: удосконалювати вміння утворювати неозначену форму дієслова, відрізняти її від особових форм, формувати навички вживання неозначеної...
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconНеклітинні форми життя
Водночас, пріонний білок, що відповідає за коров\'ячий сказ, має здатність передаватися від виду до виду. У ході досліджень мозкових...
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconПрограма навчальної дисципліни «методика викладання фахових дисциплін»
Сьогодні відбувається перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості. Від накопичення знань – до вміння...
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconВідгадай число, яке від ділення на 2 дає остачу 1, від ділення на 3 – 2, від ділення на 4 – 3, від ділення на 5 -4, від ділення на 6 – 5, а на сім ділиться без остачі
Між деякими цифрами серед цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 постав знаки додавання так, щоб вийшло 99
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» icon5 Показники варіації Характеристики форми розподілу
Якщо ж ряд розподілу характеризується значним розсіюванням індивідуальних значень ознаки, то середня арифметична буде ненадійною...
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconПравила переносу слів. Засоби милозвучності української мови. Особливості правопису власних імен людей. Прізвища іменникові. Граматичні особливості відмінювання іменникових прізвищ
Орфографічні норми: вживання апострофа, правопис префіксів, вживання великої літери
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconМета системи фізичного виховання в Україні
Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Вся педагогічна система, її зміст, форми і методи...
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconБибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів
Антропонім – 1) будь – яке власне ім’я людини (особисте ім’я, по батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім) (Єрмоленко...
«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)» iconЗворотній бік форми №1
Перший примірник форми №1 зберігається у навчальному закладі (в особистій справі студента), другий – надсилається замовнику
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы