Вступ до курсу Історія України icon

Вступ до курсу Історія України


Скачать 13.64 Kb.
НазваниеВступ до курсу Історія України
Размер13.64 Kb.
ТипДокументы

Вступ до курсу Історія України. 
План
1. Історія України як наука: її предмет, завдання, методологія та джерела вивчення. 
2. Історіографі облем генезису проблем українського народу 
3. Періодизація історії України 
 На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку, суть якої полягає в тому, що історія це наука про минуле чи інакше, документація минулого. 
Предметом вивчення історії України є: історична діяльність українського народу від найдавніших часів до сьогодення. Історія вивчає діяльність людини в різних сферах. 
Завдання курсу:
- узагальнити досвід національного державотворення;
- розкрити історію соціонально-економічних та суспільно-політичних процесів в Україні, визначити роль і місце історичних осіб;
- показати найважливіші події Української історії в контексті світової історії. 
Методологією історичної науки є теорія пізнання історичного процесу, сукупність пізнавальних принципів та дослідницьких методів, що реалізуються в практиці історичного пізнання. 
Історична наука сприймається на такі методологічні принципи: 
- принцип об’єктивності (економіка я база, матеріальні чинники) 
- принцип історизму (факти,дії, взаємозв’язок з іншими подіями)
- інші методи: метод соціальних досліджень, математичні та статистичні методи, порівняльно-історичний метод, ретроспективний, логічний та ін. 
Джерела:
1) речові 
2) писемні (хроніки, літописи, мемуарна література, архівні матеріали 

2] Проблема генезису Українського народу належить до найактуальніших в історіографії. 
В історичній літературі існує три основні підходи: 
- російський (в працях російських вчених 18-19го ст. історія українського народу подається як складова частина російського народу
- радянська історіографія допередобудовного періоду (представники: Рибаков, Нєчкіна, Мавродін та ін. Суть концепції полягала в спільності етногенезу трьох радянських народів)
Ук історіографія маркевич антонович грушевський є прихильниками автохтонно-автономістичної концепції (автохтонний- корінний народ) 

3] періодизація - це хронологія 
1 період: 
- стародавня історія (хронологічні межі: 1млн років - перша половина 9ст. Ранній палеоліт)
2 період: 
київська русь, галицько-волинське князівство
40ві роки 14 ст. 
3 період: 
Литовсько-польська доба 40ві роки , середина 17ст -кінець 18 ст
4 період 
Ук землі в роки української революції та гетьманцини. На цей час наступає знову трагедія. 
5 період
Ук землі в складі російської та -0автстро-урхгорської імперії -1917
6 період 
Україна в роки національно-демократичної революції 1917-1921
7 період
Україна в радянську добу 1921- 24 серпня 1991
8 період
Україна в роки незалежності 1991-до сьогодення 

Лекція 2. Стародавня доба в історії України 
11.09.2012
План
1. Первісний общинний лад на території України. Трипільська культура. 
2. Передслов'янські спільноти на території України: кіммерійці, скіфи, сармати. Грецька колонізація північного причорномор'я. 
3. Давні слов'яни: походження, розселення, заняття, культура. 
Архіологічна періодизація- це поділ людства на періоди за ознаками матеріальної культури, в основному за матеріалами з яких виготовляли знаряддя праці. 
Антропологія- це наука що вивчає біологічну природу людини, її походження та розвиток. 
Антропологічна періодизація- періодизація в основі якої покладено фізичну еволюцію людини. Умовно поділяють на три періоди: ранній палеоліт(пітекантроп), середній палеоліт(неандерталець), пізній палеоліт(кроманьонець, людина розумна,хомосапіенс). 
Архіологічні періоди:
• палеоліт 1млн - 10 тис р но н е
• мезоліт 9-6 тис р ло н е
• неоліт 6-4 тис до н е 
• енелоліт 4-3 тис до н е
• бронзовий 2- початок тисячиліття до н е 
• залізний початок першого тисячоліття 
Палеоліт: 
• ранній (перша людська стоянка с.Королеве 1млн років, пітекантроп(150см), прийшли з центральної европи, 30 стоянок: поділля,крим,київщина; господарство: збиральництво та полювання; освоєння: вогню; соціальна організація: людське стадо;знаряддя праці: рубило)
• середній (зміна клімату: друге зледеніння; господарство: полювання; наряддя праці: скребля, гостроконечники; 200 стоянок: полілля, крим, київщина, східна частина України; неандерталець(ріст 170см); господарство: штучні речі; духовний світ: зародження духовного світу- тотемізм(духи,рослини тварини); мистецтво: наскальний живопис, малюнок на кістках)
• пізній (800 стоянок; удосконалюються знаряддя праці: оброблення каменю, поєднання різних матеріалів; господарство: мисливство, збиральництво; соц.організація: родова община; антропологічний тип: людина розумна; духовний світ: всі види первісної релігії(магія, фетишизм); культура = з попер)
Мезоліт: зміна клімату: закінчення льодовикового періоду; 1000 стоянок; господарство: полювання,збиральництво,освоєння водних ресурсів,рибальство; човни,стріли,гачки; приручення тварин, крок до скотарства; перехід від колективного до індивідуального мисливства; соц. організація: формування племен; знаряддя праці стають більш організованими мікроліти-маленькі знаряддя праці;
Неоліт: докорінні якісні зміни: перехід від привласнюючого до відтворюючого виду господарства; ліпна кераміка, зберігання іжі; вік життя до 30 років у чоловіків вік більший ніж у жінок, демографічний вибух; суспільна організація: зростає роль парної сім'ї, племінна організація; духовний світ: =, поховання, матріархат рід іде від жінки.
Енеоліт: домінує відтворююче виробництво, колесний транспорт, тягова сила, диференціація суспільства, перший великий поділ праці: виділення пастуших племен, кочові народи, скотарство виділяється від землеробства; трипільська культура- походження корінні племена , племена які прийшли з балкан(півдня), об’єдналися перші дві. хронологічні межі існування 4-3 тис до н е, 4-2 тис до н е; територія Київщина, ареал розширення дуже великий, екстенсивний вид господарства( виснаження землі, переїзд на іншу територію) карпати та на схід, Чернігівщина на південь, локальні центри правобережна та лівобережна частина України; причини зникнення: конфлікти між лівобережною та правобережною частиною; протоміста, по колу, щільна забудова, двоповерхові будинки, кімнати за призначенням, достатньо велика площа 6га; духовна культура: поклонники сонця, кераміка ліпна. 
Продовжити: самостійно 
2] кочові народи, походження східне гілка давньоіранського народу, господарство: скотарство, освоєння нових територій, північне причорноморья,крим, свелика скіфія,сарматія, ареал розширення від одної ручки до іншої;війна як спосіб життя ; духовний світ: розкопки курганів, вірування,ранньокласові суспільства; поділ скіфів:царські,кочовики..найти!. теорії грецької колонізації(де,коли,чому?).4 періоди освоєння(колонізації) території
Два періоди в історіі античниз сіст: римсткий та ???

Похожие:

Вступ до курсу Історія України iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Вступ до курсу Історія України iconВступ до курсу Історія України
На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку,...
Вступ до курсу Історія України icon1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення і спосіб життя,...
Вступ до курсу Історія України iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
Вступ до курсу Історія України iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Вступ до курсу Історія України iconКонтрольна робота з курсу історія України за темою: «Значення Галицько-Волинського князівства в українській історії(XI-XIV)»

Вступ до курсу Історія України iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Вступ до курсу Історія України iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Чюк ддупвп (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований...
Вступ до курсу Історія України iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Вступ до курсу Історія України iconКафедра історії України Токар Н. М. Історія україни
Литовського, Молдови, Кримського ханства та Московського царства. Тож завершення складного і багатокомпонентного процесу утвердження...
Вступ до курсу Історія України iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни курсова робота з курсу «Політична економія»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы