Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n icon

Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n


Скачать 57.06 Kb.
НазваниеЗадача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n
Размер57.06 Kb.
ТипЗадача

Задача

Розрахувати трансферт бюджету міста N (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт Р визначається за цифрами номера залікової книжки

Р=lm,n

де l,m,n –відповідно остання, передостання та третя цифри.

Таблиця 1 – Вихідні дані для розв‘язання задачі

Показник

Значення

Прогнозний обсяг доходів з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами (тис.грн)

32826677

Чисельність наявного населення міста N (тис. чол.) за станом на:

01.01.2005


322,4

01.01.2006

296,5

01.01.2007

373,6

Чисельність наявного населення України (тис. чол.) за станом на:
01.01.2005

47398,9

01.01.2006

46958,7

01.01.2007

46667,6

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавалися місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)
2005

76 788,3

2006

92 485,6

2007

132 750,7

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавались місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до усіх місцевих бюджетів (тис. грн)
2005

12381139,9

2006

15260 776,0

2007

21406 865,7

Розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)
2005

77734,5

2006

92 345,8

2007

133934,7

Обсяг коштів, що передаються з бюджету міста N до державного бюджету в 2007році (тис.грн)

3280,0

Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2008рік — тис. грн


1226 374,2

Показник

Значення

Чисельність наявного населення усіх міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2007року — тис. чол.

20 737,1


Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2008 рік — тис. грн

14 720 989,1

Загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2008 рік згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"тис. грн


18445,3

Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) — тис. чол.309,2

Загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

1204


Чисельність наявного населення, що проживає в місті N і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.131,3

Фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у місті N дошкільними закладами

0,7

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку — тис. грн

1,31544

Кількість дітей віком від 0 до 6 років міста N станом на 1 січня 2007 року – чол.

16953

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня — грн

0,95311

Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

53663

Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

893

Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку – чол.


142

Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв), з посиленою військово-фізичною підготовкою – чол.


55

Кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту – чол.

800

Показник

Значення

Кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – чол.

149

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання – чол.

205

Кількість одиноких непрацездатних громадян України, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

1095,66


Прогнозний обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома по усіх місцевих бюджетах — тис. грн

758 413,4


Кількість одиноких непрацездатних громадян міста N, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

8,049

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення або району у розрахунку на одного жителя — грн

8,06

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці — грн

5,49


^ 1. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів


Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету міста обласного значення формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Розрахунок обсягу таких доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджету за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді в наслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевої ради.

Розрахунок прогнозованого обсягу доходів, закріплених за місцевим бюджетом , проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою


(4,1)

де (4,2)

- попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції);

- індекс адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції;

, , , - індекс відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою


(4,3)де - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

, , ,, , - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

, , , , , - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;

, , ,, , - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим).


^ 2 Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів


Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(i)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, складає суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:
, (4,4)де - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

- розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;

- розрахунковий обсяг видатків на освіту;

- розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

- розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

- розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

- розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

- розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів;


^ 2.1 Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління
Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення на утримання органів управління (V(ymi)) визначається за такою формулою


, (4,5)
де - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з бюджетів міст обласного значення, який визначається за такою формулою


, (4.6)


де - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період;

- додатковий обсяг видатків бюджету міста обласного значення згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

- частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2008 рік дорівнює 0,38787;

- коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;


Таблиця 1 - Розмір коригувального коефіцієнта для міст обласного значення на 2012 рік

Чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня 2008 року, тис. осіб

Коригувальний коефіцієнт

Понад 1500

0,64

1101-1500

0,68

1001-1100

0,73

701-1000

0,77

501-700

0,82

401-500

0,87

351-400

0,91

301-350

0,96

251-300

1

201-250

1,05

151-200

1,09

101-150

1,14

81-100

1,19

31-80

1,23

До 30

1,27


- чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня 2007 р.;

- коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року. Для решти міст розмір дорівнює 1.


^ 2.2 Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я
Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та специфічних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету міста обласного значення визначається за такою формулою
; (4,7)

; (4,8)

.
де - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету обласного значення;

- загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

- загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" , визначений за окремим розрахунком;

- показник обсягу видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

- частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України K(zm(r)1) дорівнює 0,646;

- коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення - 1,065), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

- коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. K(zm(r)4) дорівнює 1,027;

- коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету дорівнює 0,5;

- чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

- загальна чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансу, Державному управлінню справами та Національній академії наук;

- чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) станом на 1 січня 2007 р.


^ 2.3 Розрахунок показника обсягу видатків на освіту


Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету міста обласного значення, бюджету району визначається за такою формулоюде - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку;

- фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у містах обласного значення дошкільними закладами (крім дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських). На 2008 рік K(nm(r)) має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

- кількість дітей у віці 0-6 років міста обласного значення (крім дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня 2007 р. за статистичними даними;

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

- кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розміщені у містах обласного значення, крім учнів шкіл, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських;

- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розміщені у містах обласного значення, крім учнів шкіл, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(m) дорівнює 0,841;

- кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

- коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(j) дорівнює 2,5;

- кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

- коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік дорівнює 0,43;

- кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

- коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(f) дорівнює 6,5;

- кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

- коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік дорівнює 8,4;

- кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

- кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік дорівнює 12,02;

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2008 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються під час визначення обсягу між бюджетних трансфертів.


^ 2.4 Розрахунок показника обсягу видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення


Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг, визначається за такою формулою


(4,10)

де - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома

^ 2.5 Розрахунок показника обсягу видатків на культуру і мистецтво


Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, на одного жителя, і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену мету (цілі) у планованому бюджетному періоді. При цьому обсяг видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво не може бути меншим, ніж обсяг у році, що передує плановому, скоригований на індекс споживчих цін в середньому до попереднього року, врахований в Основних прогнозних показниках економічного і соціального розвитку України за даними Мінекономіки.

^ 2.6 Розрахунок показника обсягу видатків на фізичну культуру і спорт


Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджетів міст обласного значення, районів (55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому.

^ 2.7 Розрахунок показника обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету


Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці визначається за такою формулою


, (4,13)

де - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджету міста обласного значення і бюджету району. На 2008 рік для бюджету міста обласного значення - 0,01.


^ 3. Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N


Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету міста обласного значення, або коштів, що передаються з цього бюджету до державного бюджету, (Т(i)), визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (V(i)) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідним місцевим бюджетом , розрахованим із застосуванням коефіцієнта вирівнювання за такою формулою


(4,14)

Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання , який має окреме значення в межах від 0,6 до 1 залежно від середнього індексу виконання розрахункових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і-тої адміністративно-територіальної одиниці, і визначається за такою формулою:


, (4,15)

де , , - розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за відповідні роки базового періоду.


Таблиця 2 – Визначення коефіцієнта вирівнювання

Умова

Значення показника

при і при

0,60,70,80,9


Сігма у даному випадку , тобто значення показника альфа =

Тобто, обсяг коштів, що передаються з цього бюджету міста до державного бюджету становить

Похожие:

Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconЗадача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n
Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconПоложення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції }
Відділ) є структурним підрозділом районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconГалицько-Волинська Держава Та Її Історичне Значення
За часів Данила Романовича було відбудовано зруйновані міста, споруджено нові серед них Львів. Постійно Данило проводив боротьбу...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconПосилання на готелі міста Тернополя Номера телефонів таксі м. Тернопіль

Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconКерівникам підприємств, організацій міста та відділів Авдіївської міської ради для вивчення та розробки технологічних карток адміністративних ( дозвільних) послуг, які надаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям міста Авдіївка

Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconЗвернення громадян міста Часів Яр до Артемівського міського голови О. О. Рева
Ми, громадяни міста Часів Яр, звертаємось до Вас з проханням втручитись до дій Часовоярського Виробничо-ремонтно житлового підприємства...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconРозділ Приміська зона міста
В умовах становлення демократичних форм територіального самоврядування і ринкових засад в економіці приміська зона стає зоною спільних...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconЛексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики
Автор настільки заплутався у переходах між реальним та вигаданим, що про всяк випадок оголошує витвором власної уяви всіх дійових...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconРішення №6-23/17 «Про затвердження плану зонування міста Євпаторія». Вважаю, що це рішення було прийнято з порушенням Українського законодавства і цим були порушені права мешканців громади міста Євпаторія
«Про затвердження плану зонування міста Євпаторія». Вважаю, що це рішення було прийнято з порушенням Українського законодавства і...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconГромадська рада при виконавчому комітеті Славутицької міської ради
Вашу увагу на те, що обговорення вище зазначених питань на засіданні го «Громадська рада з розвитку міста», яка має дуже великий...
Задача Розрахувати трансферт бюджету міста n (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт р визначається за цифрами номера залікової книжки Р=lm,n де L,m,n iconМіністерство освіти і науки молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Економічний факультет Спеціальність: Економіка підприємства Індивідуальна робота
Для прикладу: жителі Нью-Йорка щорічно відправляють у сміттєпровід стільки сміття, що воно могло б вкрити Центральний парк міста...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы