Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 icon

Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803


НазваниеЗакон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803
Размер2.5 Kb.
ТипЗакон

9

Додаток З Приклад оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел Нормативні акти:

 1. Кодекс законів про працю України: Закон України N 322-VIII від
  10.12.71. (із наступними змінами і доп.)

 2. Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 (із
  змінами і доп.) // ВВР УРСР. - 1991. -№14. - Ст.170.

 3. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 №2694 (із змінами і доп.) // ВВР України. - 1992. - №49. - Ст.668.

Література:

 1. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора
  юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., виправл. і
  доп. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. - 238 с.

 2. Теория государства й права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова й
  А.В. Малько. - М.: Юристь, 1997. - с. 482.

 3. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.
  спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.;
  За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий
  Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

 4. Печерських Г. Праця іноземців в Україні // Праця і зарплата. - 2002. -
  №48. - с. З - 9.

 5. Запара С. Працівники як суб'єкти трудових правовідносин при
  вирішенні колективного трудового спору. - Право України. - 2004. -
  №4.-с.35-38.

 6. Інший М. Суб'єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему .- (http://www.lawbook.by.ru/magaz/pravoukr/0403/18.shtml)Похожие:

Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803
Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 №2694
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон України «Про Цивільну оборону України» (1999р.) Повноваження органів виконавчої влади з питань захисту населення. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
Евакуація та розосередження. Визначення понять. Порядок проведення. Організація медичного забезпечення населення
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗ а к о н у к р а ї н и про зайнятість населення
Вводиться в дію Постановою вр n 804-xii ( 804-12 ) від 01. 03. 91, Ввр, 1991, n 14, ст. 171 }
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон україни про лікарські засоби
Законами n 70/97-вр від 14. 02. 97, Ввр, 1997, n 15, ст. 115 n 783-xiv від 30. 06. 99, Ввр, 1999, n 34, ст. 274 n 3370-iv від 19....
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон україни про відпустки ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1997, n 2, ст. 4 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 505/96-вр
Ввр, 2009, n 39, ст. 550 N 1724-vi ( 1724-17 ) від 17. 11. 2009, ввр, 2010, n 7, ст. 50 N 1959-vi ( 1959-17 ) від 10. 03. 2010, ввр,...
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон України "Про Цивільну оборону України", який було прийнято остаточно лише з лютого 1993 р. З надрукуванням його в періодичних виданнях 6 березня 1993 року Закон вступив у дію
Певною мірою вдалося досягти того, що Цивільна оборона України відповідає умовам, які витікають з аналізу можливих надзвичайних ситуацій...
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconНаказ №301 Про встановлення оплати за проживання в гуртожитку
України від 28. 03. 2011 №284/423/173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 04. 2011 за №520/19258, погодження Університету...
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
Страхування від нещасного випадку та його завдання. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Закон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803 iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы