Запорізький\nдержавний\nмедичний університет icon

Запорізький державний медичний університет


НазваниеЗапорізький державний медичний університет
страница1/20
Размер0.89 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
2a7690f7.gif" ALIGN=LEFT>
Міністерство охорони здоров’я України

Запорізький державний медичний університет


Нейрохірургія


Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів вищих медичних закладів III-IV рывня акредитації


Запоріжжя, 2012 р.

Методичний посібник підготували:

Професор Перцов Володимир Іванович

Доцент Савченко Євгеній Іванович

Асистент Тяглий Сергій Василтович


Рецензент: професор кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ , доктор мед. наук, О.В.Губка

Зав.кафедри травматології і ортопедії ЗДМУ, доктор мед.наук, М.Л.Головаха


Медичний посібник затверджено на засіданні Центральної методичної ради ЗДМУ


Больові синдроми


І. Актуальність теми.

Біль є одним з найважливіших питань у медичній науці. Щорічно у світі від нього страждає майже кожна п’ята працездатна людина. Проблема болю за останні дисятиліття набула окрім медичного ще і соціального значення, так як кількість людей страждаючих больовими синдромами різного походження і характеру неухильно зростає. За даними ВООЗ, різними больовими синдромами страждає кожен пятий працездатний член суспільства. Больовими синдромами хворіють люди різного віку, від юнацького до старечого, та все ж частіше дана проблема зустрічається у людей працездатного віку.

Що стосується етіології та патогенезу різного роду больових синдромів то загальновідомо, що причини їх виникнення є поліетілологічними, і за весь період вивчення таких причин було запропоновано багато теорій які так чи інакше пояснюють різні механізми синтезу болю, як однієї із найтяжчих форм стражань людей.

В багатьох випадках больові синдроми можуть приводити до інвалідизації людей, а в окремих випадках навіть суіцидальних вчинків. Серед всіх больових синдромів які мають місце в медичній практиці, особливою жорстокістю відрізняються фантомні та каузалгічні больові синдроми, однак на сьогодні в цьому все ж таки домінують, що статистично доведено, корінцевий спинальний та тригемінальний больові синдроми, а чи не найпоширенішим вважається міофасціальний больовий синдром, котрий проявляється локальним чи сегментарним болем в різних частинах тіла. Частота останнього у дорослого населення сягає 15-30%.

Значна увага лікарів, науковців прикута також до проблеми профілактики та лікування післяопераційного болю. У світі постійно розробляються і порівнюються, що до їх ефективності, різні протибольові припарати, алгоритми застосування лікування, в тому числі і хірургічного. Практично у всіх цивілізованих країнах існують асоціації по боротьбі з болем, які координують науково-практичну діяльність лікарів у цьому напрямку. Щороку відбуваються міжнародні та національні конгреси, на яких обговорюються різноманітні аспекти проблем болю.

Враховуючи дастатньо високу частоту поширеності больового синдрому, його впливу на працездатність, активність, якість життя пацієнтів, інвалідизацію, а через це величезні економічні втрати, актуальність даної теми, також, що до вивчення її студентами медиками, є очевидною.

ІІ. Головна мета навчання: Студенти повинні вміти провести клінічний огляд хворого, визначити вид больового синдрому, надати першу допомогу при нестерпних болях, призначити знеболюючу терапію, аналгетики, провести малі хірургічні втручання (медикаментозні блокади), у випадку неефективності консервативного лікування. Студенти також повинні вміти оформляти медичну докукментацію, проводити санітарно-просвітницьку роботу, вести диспансерний облік хворих, які перестраждали тяжким больовим синдромом, чи знаходяться в стадії ремісії останнього.

Студенти повинні засвоїти сучасну класифікацію больових синдромів і їх обгрунтування, Студенти повинні вивчити і знати етіопатогенез та принципи діагностики з застосуванням сучасних допоміжних методів обстеження хворих, основні методи хірургічного і схеми консервативного лікування, принципи вибору методу лікування, можливі ранні та пізні ускладнення тих чи інших методів лікування, та необхідні методи боротьби з ними, принципи реабілітації хворих, що страждали на тяжкий больовий синдром.

^ Конкретні цілі: Для реалізації мети необхідно вміти;

1. вивчити етіопатогенетичні механізми виникнення основних видів тяжких больових синдромів, навчитись діагностувати основні причини їх виникнення.

2. оцінити ступінь тяжкості больового синдрому.

3. інтерпретувати основні можливі фактори його виникнення, клінічно та з допомогою допоміжних методів діагностики.

3. визначати методи невідкладної допомоги, тактику лікування та покази, при необхідності, до нейрохірургічного лікування.


ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Назви попередніх дисциплін
^

Отримані навики

Нормальна анатомія


Мати уявлення про будову, локалізацію чутливих рецепторів, провідних шляхів, підкіркових ядер та кірково-підкіркових зв’язків приймаючих участь в сприйнятті, передачі та диференціації больових відчуттів, знати будову черепа, хребта та основні структури головного і спинного мозку, і периферичної нервової системи..
^

Нормальна фізіологія


Визначити можливі етіопатогенетичні механізми формування того чи іншого больового синдрому та призначити необхідні додаткові методи обстеження, вміти провести клінічне обстеження хворого з будь якою формою больового синдрому.

Патологічна анатомія

Розпізнавати патологічні зміни (новоутворення, патології судин, вогнища демієлінізації, тощо) в головному, спинному мозку та структурах периферичної нервової системи, котрі можуть бути провідним фактором у формуванні того чи іншого больового синдрому. Знати особливості змін корінців та гілок нервів задіяних в патологічний процес при больових синдромах.

Гістологія .

Знати гістологічну будову нейронів, нервових стовбурів та рецепторів.

Патологічна фізіологія .

Знати основні види порушень функції черепно-мозкових та периферичних нервів задіяних в патологічні процеси больових синдромів.

Оперативна хірургія та топографічна анатомія.

Знати топографічну анатомію голови, хребта і спинного мозку, черепно-мозкових і периферичних нервів, нервових сплетень та вегетативної нервової системи, основні інструменти, що застосовуються в нейрохірургічній практиці. Вміти провести медикаментозні блокади при тяжких корінцевих спинальних та тригемінальних болях.

Ендокринологія.

Мати поняття про єдину гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову систему.

Офтальмологія.

^ Знати про роль офтальмологічних методів обстеження хворих з тригемінальним больовим синдромом. Вміти оцінити дані дослідження гостроти зору, полів зору, очного дна.

Отоларингологія.

Знати значення отоларингологічного дослідження в діагностиці тригеміналгій

Неврологія.

^ Знати та вміти інтерпретувати основні симптоми які можуть лежати в основі патологічних процесів больових синдромів. Вміти проводити неврологічний огляд хворих з больовими синдромами

Психіатрія.

Знати особливості основних емоційно-вольових та когнітивних порушень при тяжких хронічних больових синдромах.

Стоматологія.

Знати особливості “одонтогенних” тригемінальних больових синдромів.

Щелепно-лицева хірургія.

Знати особливості тригемінального больового синдрому після краніофаціальної травми та ятрогенних уражень в ділянці обличчя.

Імунологія.

^ Знати особливості порушень імунного статусу пацієнтів з больовими синдромами. Вміти оцінити дані імунограми в нормі та при патології.

Мікробіологія.

^ Знати особливості перебігу больових синдромів викликаних нейроінфекцією. Вміти оцінити лабораторні дані обстежень на предмет нейроінфекцій.

Електрофізіологія.

^ Знати особливості функціональних змін при нейроелектрофізіологічних обстеженнях хворих з міофасциальним больовим синдромом. Вміти оцінити результати електрофізіологічних обстежень.

Рентгенологія.

Знати особливості нейрорентгенанатомії голови, хребта і спинного мозку. Основні принципи, методика проведення рентгенографії черепа, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Вміти оцінювати дані рентген., КТ і МРТ обстежень голови, хребта і спинного мозку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗапорізький державний медичний університет
Рецензент: професор кафедри госпітальної хірургії здму, доктор мед наук, О. В. Губка
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗапорізький національний технічний університет Форма № у 09

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет» курс офтальмології
Куратор
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconКиївський державний університет проректорові

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconІнформація для учасників з україни шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Нформують Вас, що з 29-30 вересня 2013 р проводиться XV міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы