Запорізький\nдержавний\nмедичний університет icon

Запорізький державний медичний університет


НазваниеЗапорізький державний медичний університет
страница9/20
Размер0.89 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

ІV. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття (або під час засвоєння теми):

 1. Вивчити:

  1. класифікацію пухлин головного мозку за локалізацією та гістоструктурою;

  2. знати особливості клінічних проявів пухлин супратенторіальної локалізації;

  3. засвоїти особливості клінічних проявів пухлин стовбура та мосто-мозочкового кута;

  4. знати основні клінічні прояви пухлин ділянки турецького сідла та шишкоподібної залози;

  5. вміти провести диференційний діагноз між пухлинами головного мозку різної локалізації та гістоструктури та іншими об´ємними процесами головного мозку.

 2. Засвоїти:

 • вміти зібрати анамнез захворювання та анамнез життя, провести неврологічний огляд хворих з підозрою на пухлину головного мозку;

 • знати диференційно-діагностичні критерії пухлин головного мозку різної локалізації та гістоструктури;

 • вміти скласти план обстеження хворого, оцінити дані допоміжних методів обстеження, поставити остаточний клінічний діагноз та вибрати адекватну лікувальну тактику при пухлинах головного мозку;

 • знати принципи медико-соціальної реабілітації хворих.

^ Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент під час підготовки

Термін

Визначення

^

Гіпертензивний синдром


Синдром підвищеного внутрішньочерепного тиску, розвиток якого зумовлений появою об’ємного утворення, прогресуючого набряку головного мозку, гідроцефалії тощо. Клінічними проявами гіпертензійного синдрому є розпираючий головний біль, нудота, блювання, пригнічення свідомості, обнубіляції тощо. Типовими є також гіпертензійні зміни на очному дні у вигляді застійних дисків зорових нервів, чи вторинної атрофії та у кістках черепа (остеопороз спинки турецького сідла, посилення пальцеподібних втиснень, збільшення розмірів черепа, витончення кісток склепіння черепа тощо).
^

Дислокаційні синдроми


Загальна назва різноманітних зміщень мозкових структур при наростанні гіпертензійного синдрому, які проявляються прогресивним порушенням свідомості, судомами, порушеннями вітальних функцій тощо. Виділяють скронево-тенторіальне, мозочкові-тенторіальне вклинення, вклинення мигдаликів мозочка в потилично-шийно-дуральну лійку, вклинення медіальних відділів лобової та тімяної часток під фалькс та інші.

^ Радикальне та паліативне хірургічне лікування пухлин головного мозку

Радикальне лікування пухлин головного мозку— направлене на максимальне видалення пухлини.

^ Паліативне — направлене переважно на зменшення проявів гіпертензійного синдрому (лікворошунтуючі операції, внутрішня та зовнішня декомпресія головного мозку).

Комбіноване лікування пухлин головного мозку

^ Поєднання хірургічного лікування з хіміотерапією, променевою терапією, гормоно-, імуно терапією, генною терапією тощо.

Радіохірургічне лікування

Стереотаксична радіохірургія – метод високочастотного опромінення патологічного внутрішньочерепного вогнища із застосуванням великої дози радіації (від 20 до 100 Гр в ізоцентрі), за один раз, з використанням стереотаксичної техники через інтактний череп.

«Якість життя хворих»

Сукупна характеристика фізичного, психологічного, емоційного статусу хворого, а також його соціальна адаптація, фінансове та духовне благополуччя.

^ Перелік теоретичних питань, на основі засвоєння яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Класифікація пухлин головного мозку за локалізацією.

 2. Класифікація пухлин головного мозку за гістоструктурою.

 3. Назвіть основні клінічні симптоми пухлин головного мозку.

 4. Які патофізіологічні механізми лежать в основі виникнення гіпертензійного синдрому?

 5. Що лежить в основі виникнення первинних та вторинних вогнищевих симптомів при пухлинах головного мозку?

 6. Які допоміжні методи дослідження необхідно застосувати при підозрі на пухлину головного мозку?

 7. Які зміни на очному дні можна спостерігати при пухлинах головного мозку?

 8. Назвіть краніографічні ознаки пухлин головного мозку.

 9. Які сучасні методи лікування пухлин головного мозку Ви знаєте?

 10. Що лежить в основі паліативних операцій при пухлинах головного мозку?

 11. Назвіть принципи комбінованого лікування пухлин головного мозку.

^ V. Зміст теми

Рання діагностика пухлин головного мозку, вибір адекватної лікувальної тактики та покращення “якості життя” хворих з пухлинами головного мозку є однією з найактуальніших проблем сучасної нейроонкології. Пухлини супартенторіальної локалізації складають до 20–45% у дітей та до 64,2–76% у дорослих. За даними різних авторів пухлини гліального походження зустрічаються 45,6%, менінгіоми у 15-27,9%, аденоми гіпофіза – у 12,2%, невриноми слухового нерва у 4,9%. При цьому у чоловіків переважають пухлини гліального ряду, а у жінок менінгіоми та невриноми. У хворих старше 70 років переважають менінгіоми (до 40%) (Берснев В.П., 199; Russel D.S., Rubinstein L.J., 1989).

Незважаючи на відсутність єдиної теорії розвитку процесу онкогенезу, існує ряд факторів ризику виникнення пухлин головного мозку (Гуляев Д.А., 1999; Inskip P., 1995, Batra et al., 1994; Preston М., 1996):

 1. генетичний фактор (мутації в хромосомах 9 (9p), 10 (10q), 13 (13q), 17(17p), 19 (19q), 22 (22q) під дією несприятливих факторів, а також вроджені генні дефекти);

Генетично зумовлені захворювання та пухлини головного мозку, які виникають на фоні них

Синдром

Вірогідна супутня пухлина головного мозку

Пошкоджений ген

Нейрофіброматоз (тип 1)

Астроцитома, периферична нейрофіброма

17q

Нейрофіброматоз (тип 2)

Невринома VIII нерва, менінгеома, астроцитома, епендимома

22q

Туберозний склероз

Субепендимарна астроцитома

9q

Синдром Лі-Фроменті

Гліобластома, інша гліома

17p

Синдром Гіппеля-Ліндау

Гемангіобластома мозочка, астроцитома2. дія несприятливих факторів навколишнього середовища (іонізуюче випромінювання, електромагнітні поля, високий вміст пестицидів в організмі, наявність канцерогенів на виробництві, таких як бензол, хлоропрен, свинець та інші, забрудненість атмосферного повітря тощо);

3. наявність в організмі онкогенних вірусів (в тому числі віруса Епштейна-Бара, папіломи людини 16 та 18 типів, СНІДу тощо);

 1. неправильний спосіб життя (шкідливі звички, в тому числі дієтичний фактор);

5. перенесені черепно-мозкові травми;

6. наявність пухлин у батьків або близьких родичів.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Похожие:

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗапорізький державний медичний університет
Рецензент: професор кафедри госпітальної хірургії здму, доктор мед наук, О. В. Губка
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconЗапорізький національний технічний університет Форма № у 09

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет» курс офтальмології
Куратор
Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconКиївський державний університет проректорові

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Запорізький\nдержавний\nмедичний університет iconІнформація для учасників з україни шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Нформують Вас, що з 29-30 вересня 2013 р проводиться XV міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы