Запорізький\nпедагогічний\nколедж icon

Запорізький педагогічний коледж


Скачать 135.45 Kb.
НазваниеЗапорізький педагогічний коледж
страница1/3
Размер135.45 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
4b23dfb9.gif" ALIGN=LEFT HSPACE=12>


Запорізький педагогічний коледж

О.М.Мельник


Вікова та педагогічна

психологія

(схеми – опори)


Запоріжжя

2005р.


Укладач: кандидат педагогічних наук О.М.Мельник


Комп’ютерна верстка: В.М.Смоляк


© Мельник О.М. Методичний посібник (схеми – опори). Вікова та педагогічна психологія.-Запоріжжя.-2005р.49с.

Вікова психологія .


Тема № 1 : Предмет вікової психології . Проблема психічного розвитку дитини

Завдання та проблеми вікової психології на сучасному етапі .Предмет вікової психології . Зв'язок вікової психології з іншими науками .

Особливості використання методів вивчення психіки у віковій психології . Характеристика методів вивчення психіки дитини . Принципи вивчення психіки дитини .

Поняття про розвиток та його характеристики . Нерівномірність психічного розвитку . Фактори та рушійні сили розвитку . Роль вроджених передумов в психічному розвитку дитини . Середовище як джерело та умова психічного розвитку дитини .

Поняття віку . Критерії вікової періодизації . Поняття провідного виду діяльності .

Вікові та індивідуальні особливості .

Ключові поняття : вікова психологія , предмет вікової психології , методи вікової психології , розвиток , темп розвитку , вік , вікова періодизація , фактори , рушійні сили розвитку , кризи розвитку , вікові та індивідуальні особливості , сензитивні періоди , акселерація .


Предметом вікової психології є дослідження закономірностей психічного розвитку людини на різних етапах її індивідуального життя (або її онтогенезу):

 • виникнення і розвиток психічних процесів, властивостей;

 • зумовлену віком динаміку співвідношення між ними;

 • становлення психічних якостей підростаючої особистості;

 • вікові можливості засвоєння знань;

 • провідні фактори розвитку та формування особистості;

 • новоутворення, що з’являються з віком у діяльності людини;

 • розкриває умови, що визначають процес розвитку;

 • з’ясовує роль цінностей у формуванні індивіда;

 • вивчає рушійні сили індивідуального розвитку;

 • закономірності переходу від нижчих до вищих стадій;

 • з’ясування індивідуально-типологічних відмінностей у розвитку.

^ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Дитяча

Молодшого школяра

Підлітка

Юнацтва

Дорослої людини

Геронто-психологія

Педагогічна психологія – вивчає психологічні закономірності навчання і виховання:

 • пізнавальна діяльність і розумовий розвиток учнів;

 • формування дитини як свідомого суб’єкту пізнання, спілкування;

 • форми і методи управління розумовою діяльністю учнів;

 • закономірності формування пізнавальних процесів;

 • психологія праці вчителя;

 • взаємовідносини вчителя, учня, дітей в колективі.

Педагогічна психологія

Психологія навчання

Психологія виховання

Психологія вчителя


Принципи вивчення психіки дитини
Детермінізм

Єдність психіки і діяльності

Об’єктивності

Розвитку

Методи вікової психології


Спостереження Бесіда
Експеримент Інтерв’ю
Близнюковий Соціометрія
Аналіз продуктів діяльності Тести

Метод незалежних

Досягнень Інтелекту Креативності

Особистості Проективні

Загальні закономірності психічного розвитку дитини

Розвиток – це зміни живої людської системи:

не випадкові

послідовні

прогресивні

характеризують рух від нижчих

до вищих рівнів їхнє структурне

і функціональне вдосконалення

Ведуча діяльність – діяльність, в якій передусім задовольняються актуальні потреби індивіда, що розвивається, формуються пізнавальні, емоційні та інші процеси (О.М.Леонтьєв)

Ознаки провідної діяльності

По-перше, у формі провідної діяльності виникають і диференціюються нові види діяльності;

По-друге, в ній перебудовуються й формуються окремі психічні функції;

По-третє, вона визначає зміни особистості.

Н --> Р Б

ЗНР В С

ЗАР А

Фактори розвитку особистості

"Органічне дозрівання і його вростання у людську культуру, і систему людських відносин зміни в єдиний процес. У цьому полягає основна специфіка психічного розвитку людського індивіда".

(Л.С.Виготський)

Віковий період

Ведуча діяльність

На що спрямована діяльність

Яка сфера психіки розвивається

Новоутворення віку

Немовля (нар.-1 рік)

Безпосереднє емоційне спілкування

На пізнання відношень

Особистісне (потребнісно-емоційне)

Потреба в спілкуванні, емоційні відносини

Раннє дитинство (1-3 роки)

Предметно-маніпулятивна

На пізнання предмету

Пізнавальні процеси

Мова і наочно-дійове мислення

Дошкільний (3-6 років)

Рольова гра

На пізнання відношень

Особистісна (потребнісно-емоційна)

Потреба в суспільно-значимій і суспільно-оцінювальній діяльності

Молодший шкільний (6-10 років)

Навчальна

На пізнання основ наук

Інтелектуально-пізнавальна

Довільність. Внутрішній план дій. Рефлексія.

Підлітковий (10-15років)

Діяльність і спілкування в процесі навчання і організованої трудової діяльності

На пізнання відносин в різних ситуаціях

Особистісна (потребнісно-мотиваційна)

"Прагнення до дорослості, самооцінка, підкорення нормам колективного життя"

Старший шкільний (15017)

Навчально-професійна

На пізнання професії

Пізнавальна

Світогляд, професійні інтереси

Рушійні сили розвитку

+ ? -

між новими потребами і засобами їх задоволення

між досягненням рівня розвитку і способам життя індивіда

між очікуваним і теперішнім


Криза – період в житті людини, коли протягом відносно короткого часу виявляться різні і суттєві психічні зрушення і зміни особистості, розвиток набуває бурхливого, стрімкого, кризового відтінку.

Особливості кризових періодів:

 1. Межі їх невиразні, розмиті. Наступає непомітно.

 2. Апогей кризи для оточуючих виявляється у зміни поведінки дитини її "самовихованості"

 3. Розвиток під час кризи має переважно негативний характер.

Сенситивні – найбільш сприятливі періоди для становлення окремих видів психічної діяльності.

Вік – своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійких якісними особливостями.

Критеріями визначення основних періодів індивідуального психічного розвитку є якісні та суттєві ознаки, взяти в їх системному зв’язку, що виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення (психічні й соціальні зміни і житті дитини, які визначають її свідомість і діяльність, ставлення до середовища, увесь хід розвитку на даному етапі.

(Л.С.Виготський)

Тема № 2 : Психологія періоду немовлят та раннього віку .


Головні лінії психічного розвитку дитини від народження до 3 – х років . Вроджені особливості та дозрівання нервової системи дитини в перші роки життя .

Соціальна ситуація розвитку новонародженого , немовляти та дитини раннього віку. Передумови розвитку особистості в віці немовляти та в ранньому дитинстві .

Значення емоційного спілкування та предметної діяльності для психічного розвитку дитини . Значення прямоходіння для розвитку дитини .

Криза першого року життя . Криза 3 – х років . Новоутворення , пов'язані з періодом кризи .

Головні досягнення в розвитку дитини до 3 – х років .


Ключові поняття : новонароджений , немовля , ранній вік , " комплекс пожвавлення " , емоційне спілкування , маніпулювання , предметна діяльність , прямоходіння , криза першого року життя , криза 3 –х років .


Орієнтовна тематика самостійної роботи :


 • Значення емоційного спілкування та предметної діяльності для психічного розвитку дитини . / ПФ.С.49.ПР.О.165 /

 • Покажіть значення кризи 3 – х років для розвитку дитини . / ПФ.С.48.ПР.Р.149 /

 • Доведіть , що виникнення сюжетно – рольової гри в ранньому віці тісно пов"язане з предметною діяльністю дитини . / ПФ.С.61.ПП.Р.227 / .

 • Доведіть значення першого року життя для подальшого розвитку дитини та формування її особистості . / ПФ.С.48.ПР.Р.155 / .

Психологічна характеристика дитини від

народження до трьох років

Характеризуючи стадії розвитку особистості, опиратись на положення:

 1. Розвиток дитини із самого початку є соціальний процес.

 2. Розвиток психіки здійснюється в процесі активної діяльності самої дитини.

 3. Діяльність дитини завжди опосередкована відносинами дитини і дорослого

Стадія немовляти

Фаза новонародженості – критична втрата ваги.

Ніколи ще людина не стоїть так близько до смерті, як у години свого народження” ( П.П. Булонський)

 • Вага: 3 – 3,5 кг., ріст: 48 – 50 см., вага мозку 400гр.

 • Слухове зосередження: 2 – 4 тиждень, зорове – 3 – 4 тиждень.

 • Орієнтувальна активність (3 тиждень) – власне психічне життя.

 • На протязі першого півроку (2 місяці)

 • з’являється „комплекс пожвавлення”:

 1. Виділення дорослого з навколишньої діяльності.

 2. Мімічна усмішка: специфічно голосове (гуління) спілкування.

 3. Активне запрошення дорослого до спілкування.

 • Провідна діяльність: безпосереднє емоційне спілкування.

 • З трьох місяців – впізнавання матері, 4–5 місяців – близьких.

 • З трьох місяців – гуління, 6–7 лепетання, з 9 місяців – відповідь на звук, який чує.

 • Слово дорослого починає регулювати поведінку.

 • Сидіння – 6 – 8 місяців, стоїть самостійно –

8 – 9 м, на кінець 1 року – перші кроки.

 • Рука стає органом пізнання.

Сензитивний період для розвитку мови : 200 слів – 2 рік життя, 1 тис. -1,5 тис. -3 роки.

Криза трьох років „Я сам” Зачатки довільної поведінки.

Перетворення із безпомічної істоти на активного діяча в найближчому суспільному середовищі.

Ранній вік (1-3 роки)

Ведуча діяльність: предметно – маніпулятивна.

Новоутворення: - пряма хода

-предметна діяльність

-оволодіння мовою

^ Ведуча потреба практична діяльність

ділове спілкування з дорослим


планування

дій

саморегуляція

поведінки

збільшення

словника

оволодіння

слуханням форми діалогу

удосконалення

розуміння мови власна

активна мова дво-трислівні

речення • наочно – дійове мислення

 • зачатки вольових дій

 • прагнення до самостійності: криза трьох років „Я – сам”.

 • егоцентричне мовлення

 • перші прояви довільності уваги

 • розвиток стосунків з однолітками

 • зачатки довільної поведінки, наслідуваність дорослих

 • розвиток сприймання (форма, колір, розмір), емоційність

 • нестійкість мотивів, бажань

 • розвиток соціальних почуттів (сім’я )

Перетворюється із безпомічної істоти на активного діяча в найближчому соціальному оточенні.


Тема № 3 : Психологія розвитку дитини дошкільного віку .


Особливості розвитку дитини дошкільного віку . Гра як провідний вид діяльності та особливості її розвитку . Значення гри та продуктивних видів діяльності в психічному розвитку дитини .

Особливості формування дитячої особистості . Особливості формування самооцінки та самосвідомості дитини . Збагачення емоційної сфери та розвиток вищих почуттів . Розвиток довільної поведінки . Головні новоутворення в дошкільному віці .


Ключові поняття : ігрова діяльність , сюжетно – рольова гра , довільна поведінка , вищі почуття , самооцінка , самосвідомість , продуктивні види діяльності , особистість .


Орієнтовна тематика самостійної роботи :


- Дайте характеристику структурі сюжетно – рольової гри дитини – дошкільника .

/ ПФ.С.51.ПП.О.178 / .

 • В чому виявляється схематизм і творчість дитячих малюнків ? / ПФ.С.66.ПР.О.251/.

 • Розкрийте суть головних новоутворень в дошкільному віці . / ПФ.С.66.ПР.Р.256 / .

Психологія розвитку дитини дошкільного віку.

Соціальна ситуація розвитку

З’являється коло елементарних обов’язків ;

 • Взаємини з дорослими набувають нових форм : спільні дії поступово закінчуються самостійним виконанням дитиною вказівок дорослого;

 • З являється можливість систематичного навчання згідно з певною програмою, якщо вона стає власною програмою дитини;

 • Вступає у певні стосунки з однолітками

 • Внутрішня порція стосовно інших характеризується усвідомлення власного „Я” та своїх вчинків, інтереси до світу дорослих, їхньої діяльності, взаємин • Гра як доступна форма освоєння зовнішнього світу

Прагнення ? можливості = ГРА

^ БРАТИ УЧАСТЬ У ЖИТТІ ТА ДІЯЬНОСТІ ДОРОСЛИХ

ГРА
З предметами рольова сюжетно-рольова дидактична

( з правилами)

 • Підготовка до школи, майбутнього життя

 • Вміння підкорятись правилам

 • Розвиток моторики , психічних процесів

 • Готує до трудової діяльності

 • Вчиться керувати своєю поведінкою, підкорюватись правилам гри

+Трудова діяльність + Учбова діяльність + Образотворча діяльність


НОВОУТВОРЕННЯ

 • Формування підпорядкування мотивів створення можливості для довільної поведінки

 • Розвиток самосвідомості

 • Мислення від наочно-дійового до наочно-образного

 • Розвиток відтворюючої уяви

 • Збільшення словникового запасу, оволодіння елементами граматичної будови мови

 • Формування власне мнемічних дій

 • Виникають вищі почуття

 • Воля як здатність домагатись певної мети

 • Спілкування з дорослими: від зовнішнього контакту до свідомого й добровільного підкорення дорослому

 • Самооцінка формується на основі оціночних суджень дорослого

 • Потреба в суспільно значимій і суспільно оцінювальній діяльностіТема № 4 : Психологія готовності дитини до навчання в школі .


Поняття готовності дитини до школи .та обгрунтування її необхідності . Характеристика основних компонентів психологічної готовності дитини до шкільного навчання . Формування внутрішньої позиції школяра .

Зміст кризи 6-7 років .

Особливості навчання і розвитку шестирічних дітей .


Ключові поняття : криза 6 – 7 років , мотиваційна , емоційно – вольова , моральна , інтелектуальна , особистісна , фізична , спеціальна готовність .


Орієнтовна тематика практичних завдань :

 • Вивчення готовності дитини до шкільного навчання . / ПФ.С.66.ПР.Р.256 / .

 • Складання психолого – педагогічної характеристики на дитину .

/ ПФ.С.49.ПР.О.165 / .


Орієнтовна тематика самостійної роботи :

 • Покажіть різницю між спеціальною та інтелектуальною готовністю дитини до школи . / ПФ.Д.47.ПП.О.144 / .

 • Покажіть значення кризи 6 – 7 років для психічного та особистісного розвитку дитини . / ПФ.С.48.ПР.Р.149 / .

 • Умови , що сприяють формуванню у дитини внутрішньої позиції школяра .

 • / ПФ.С.66.ПР.Р.256 / .


Лист показників психологічної готовності дітей 6- 7 років до навчання в школіКомпонени психологічної готовності

Критерії розвитку психологічних якостей і функцій дитини

1.Фізична готовність

1.Розвинена тонка моторика пальців рук і долоні. Великий палець руки повинен утворювати з рештою пальців прямий кут.

2.Добре розвинені м’язи спини, відсутність патологій в розвитку хребта.

3.Вміння координувати рухи та зір.

4.Повноцінний зір.

5.Добре розвинене слухове сприйняття.

6.Врівноваження сили нервових процесів збудження і гальмування. Вміння застосовувати вольові зусилля в різних ситуаціях.

2.Інтелектуальна готовність

1.Наявніть наочо-образного та логічнго мислення на поччатковій стадії розвитку.

2.Володіння ситстемою уявлень про живу, неживу природу і соціальні явища, згідно з вимогами програми.

3.Наявність творчої уяви, як нового утворення дошкільного дитинства.

4.Розвинене діалгічне та монологічне мовлення. Вміння довільно вступати в діалог, складати прості, складносуряді та складнопідрядні речення, короткі оповідання.

5.Наявність словникового запасу, що відповідає данному віку. Добре розвинена звукова культура мовлення.

6.Проява допитливості й пізнавальної активності. Вміння і бажання ставити запитання. Вимагати об’єктивної відповіді на них.

7.Наявність довільної уваги і добре розвинених психічних процесів, необхідних для успішного навчання в школі.

^ 3.Мотиваційна готовність

1.Адекватність бажання відвідувати школу.

2.Наявніст позитивних мотивів.

4.Соціальна готовність

1.Відсутність шкільної фобії (страху).

2.Розуміння соціальної ролі вчителя, що відрізняїться від функцій вихователя і мами.

3.Розуміння власної соціальної ролі майбутнього навчання, для якого провідною діяльністю є не гра, а навчання, яке базується на праці й нових обов’язках.^ 5.Рівень розвитку спілкування

1.Довільність в спілкуванні з дорослими, вміння прийняти навчальне завдання і вкзівки дорослого.

2.Відсутність безпосередньості і імпульсивності в спілкувнні.

3.Розуіння іронічного і жартівливого тону дорослого і адекватна реакція нанього.

4.Вміння будувати взаємовідносини з однолітками, займаючи подвійну позицію в процесі спільної діяльності.

5.Чітке виконання правил гри.

6.Вміння самостійно організувти спільну діяльність.

^ 6. Особистий розвиток

1.Адекватність самооцінки і вміння об’єктивно оцінювати вчинки оточуючих.

2.Володіння нормами поведінки.

3.Глибина і стійкість у проявленні почуттів. Довільність у керуванні емоціями і почуттями.


^ План психолого-педагогічного обстеження дитини

№ п/п

Компоненти психологічної готовності до школи

Показники

Методи визначення

Результати обстеження (рівні-від найвищого)

1

2

3

4

5

1

Мотиваційна готовність до школи

1.Бажання йти до школи

2.Уявлення про школу

3.Співвідношення бажання і уявлень

1.Спостереження за іграми та заняттями дитини

2.Індивідуальна бесіда з дитиною

1.Бажання йти до школи ґрунтується на адекватному уявленні про неї

2.Бажання йти до школи ґрунтується на поверховому уявленні про неї

3.Побоювання, острах перед школою

2

Емоційно-вольова готовність до школи

1.Здатність діяти за правилами під час виконання завдань та в поведінці

2.Уміння доводити справу до кінця, висока працездатність

3.Ставлення до труднощів

4.Самостійність

5.Темп роботи

6.Уміння оцінювати свою роботу

7.Ставлення до оцінки

1.Конструювання за зразком чи схемою

2.Виконання завдань за зразком чи схемою (час зафіксований-5хв.)

3.Спостереження за дитиною під час обстеження

4.Бесіда з батьками про домашні заняття й обов’язки дитини, її реакції на похвалу і зауваження про заняття у студії, гуртку, секції

1.Самостійне і правильне виконання завдань у належному темпі. Адекватне ставлення до труднощів і оцінки

2.Уміння виокремлювати труднощі й звертатися за допомогою до дорослого. Потреба у додатковому стимулюванні(нагадуванні умови, підтримці).Адекватна оцінка.

3.Невміння помічати труднощі, дотримувати правил, зразка, самостійне виконання завдання з помилками. Темп швидкий або надто повільний, неадекватна оцінка

3

Розумова готовність до школи:

а)загальна обізнаність із навколишнім, елементами світогляду

б)рівень розвитку пізнавальної діяльності, особливості сприймання, пам’яті, мовлення, мислення, уяви

в)володіння деякими елементами учбових навичок(навички лічби, фонематичний аналіз слова, читання, письмо)

1.Зміст уяви дитини про навколишнє, про живу і неживу природу, про деякі соціальні явища.

2.Системність уявлень

3.Вміння сприймати завдання, не полегшуючи його умову

4. Способи виконання завдань

5. Вміння усвідомлювати, визначати способи виконання завдань, внутрішній план дії

6. Стан звуковимови, словесний запас, зв’язне мовлення

7. Вміння здійснювати звуковий аналіз слова, стань читання, математичні уявлення, підготовка до письма

1.Індивідуальна бесіда з дитиною

2.Завдання

на класифікацію

3.Завдання на порівняння

4.Розв’язування простих математичних задач

5.Аналіз мовних звітів дитини про хід і способи виконання завдань

6.Пропозиція розповісти знайомі вірші, загадки

7.Завдання на розуміння складу числа, володіння прямою, зворотною, порядковою лічбою, звуковий аналіз слова, читання, письмо

1.У дитини широке коло уявлення про навколишній світ, вони елементарно систематизовані. Завдання сприймає і виконує адекватними способами, виділяє й усвідомлює загальний спосіб розв’язування типових задач. Володіє пропедевтичними навчальними навичками

2.У дитини широке коло уявлень, проте вони не систематизовані. Задачі розв’язує правильно, спосіб

розв’язання відокремлює для кожної конкретної задачі. Навчальними навичками володіє не рівномірно: математичними- краще, ніж мовними

3.У дитини скупі фрагментарні уявлення про навколишнє. Завдання виконує правильно, але способи не відокремлює. Звуковий аналіз слова не здійснює. Не вміє читати, або читає по буквах

4

Соціально-психологічна готовність до школи

1.Уміння будувати свої взаємини з однолітками

2.Самопочуття дитини у сім’ї

3.Уміння будувати свої взаємовідносини з дорослими, учителем

1.Спостереження за дітьми під час ігор та занять

2.Оцінка дитиною різних вчинків літературних персонажів, однолітків, дорослих

3.Бесіда з вихователем дитячого садка про взаємини дитини

4.Бесіда з батьками

5.Гра ”Вибір у дії”

6.Завдання ”Малюнок сім’ї”

1.Дитина добре входить у взаємини з однолітками, її охоче приймають до розмов, ігор. Звертається із запитаннями до вчителя; э почуття захищеності;

спокійно і відповідально ставиться д зауважень дорослого

3.Пасивна поведінка, підкоряється одноліткам, часто самотня.

У спілкуванні з дорослими несмілива, сором’язлива


  1   2   3

Похожие:

Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconЗапорізький педагогічний коледж
Мельник О. М. Методичний посібник (схеми – опори). Вікова та педагогічна психологія. Запоріжжя. 2005р. 49с
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі наданої видаткової накладної зі складу, оформіть відповідні документи
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Оформити відрядження керівника відділу продаж Бабій С. Ю. на 4 календарних дні з 10. 05. 11 в м. Ізмаїл
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconДодаток 1 Приклад оформлення титульної сторінки
Міністерство освіти і науки України Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих документів Вам необхідно скласти табель обліку робочого часу за квітень 2011 року
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі табелю обліку робочого часу нарахувати заробітну плату співробітникам фірми: Лехману А. В., Андрійченко Є. В., Кошель...
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих документів Вам необхідно скласти табель обліку робочого часу за квітень 2011 року
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
...
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Ви касир. Складіть первинні документи по касі (господарчі операції за один умовний день). Залишок на початок дня – 3600,00 грн
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих накладних видайте товар зі складу замовлений співробітниками фірми за рахунок заробітної плати, і порахуйте залишок...
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Оформіть персональні замовлення у Тзов «Смерічка» та Тов «Солодкий рай» співробітникам фірми: Лехману А. В. та Макаренко О. М. на...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы