Запорізький\nпедагогічний\nколедж icon

Запорізький педагогічний коледж


Скачать 135.45 Kb.
НазваниеЗапорізький педагогічний коледж
страница2/3
Размер135.45 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
Тема № 5 : Психологія молодшого школяра .


Анатомо – фізіологічні особливості молодшого школяра . Зміна соціальної ситуації розвитку в зв'язку з переходом дитини до школи . Розвиток пізнавальних процесів . Психологічні новоутворення молодшого школяра .

Навчальна діяльність як провідна та її структура .

Формування особистості молодшого школяра .Засвоєння моральних норм та правил поведінки , формування почуттів , волі характеру . Розвиток самооцінки та внутрішньої саморегуляції . Інтереси , здібності і шляхи їх розвитку у молодших школярів.

Дружба та товаришування , взаємовідносини з дорослими та однолітками .

Роль ігрової та трудової діяльності у формуванні особистості молодшого школяра .


Ключові поняття : молодший шкільний вік , навчальна , ігрова , трудова діяльність , внутрішня саморегуляція , самооцінка , пізнавальні процеси школяра .


Орієнтовна тематика практичних робіт :


- Визначення рівня пізнавальної активності молодшого школяра на уроках . /ПФ.С.56.ПП.Н.205 / .

Орієнтовна тематика самостійної роботи :


 • Особливості самооцінки та самоутвердження в молодшому шкільному віці . / /ПФ.С.49.ПР.О.165 /

 • Розвиток внутрішнього мовлення , емпіричного мислення , креативної уяви у молодших школярів .ПФ.Е.54.ПР.Р.194 /

 • Особливості навчальної діяльності молодшого школяра ./ ПФ.С.51.ПП.О.178 /

 • Розвиток спілкування молодшого школяра з однолітками .ПФ.Е.54.ПР.Р.199 /

 • Індивідуально – типологічні особливості молодшого школяра ./ ПФ.С.56.ПР.Р.204 /

Показники розвитку молодшого школяра

Вік

Стать

Зріст, м

Вага, кг

Окруж. Груд. Клітки,см

7 років

Дівчатка

122,1

23,2

58,4

Хлопчики

123,9

24,3

60,3

8 років

Дівчатка

126,5

25,7

58,9

Хлопчики

128,2

26,5

60,7

9 років

Дівчатка

132,0

28,3

62,8

Хлопчики

133,5

29,2

62,7

10 років

Дівчатка

138,8

31,2

66,8

Хлопчики

137,4

31,9

65,0

Анатомо-фізіологічні особливості Їх врахування

Кістково-сполучний апарат гнучкий Слідкувати за поставою, запобігати викривленню хребта

До 12 р. триває окостеніння пальців Важко даються точні рухи, фізхвилинки.

Збільшується вага всіх м’язів Зростає фізична сила, працездатність.

Дрібні м’язи руки недостатньо розвинені Недостатня координація рухів, які виконуються.

дрібними м’язами, фізхвилинки.

Розвиток рухового апарату Надмірна рухливість, її задоволення.

Збільшується рухливість нервових процесів Змінюють поведінку відповідно до вимог учителя.

Еластичність кришталика Правильна поза при письмі, відстань до дошки, книги.


Соціальна ситуація розвитку

Зміна соціальної позиції дитини – школяр
Зародження соціального „Я” дитини
Криза молодшого школяра:

 • втрата безпосередньої поведінки

 • манірність поведінки

 • симптом „гіркої цукерки”
Провідна діяльність – Навчальна
Новоутворення:

 • довільність та особлива якість психічних процесів

 • внутрішній план дій

 • рефлексія

Пізнавальні процеси молодшого школяра


Сприймання Мислення

- слабо диференційоване, - перехід від наочно-образного,

не вміють виділяти головне; конкретного до понятійного;

- формується спостереження - удосконалюються операції

- зростає швидкість , об’єм; мислення: від наочних дій

- орієнтуються на об’єм форму. до уявно-мовних і до

понятійно-мовних.

^ Мовлення Пам’ять

 • свідоме висловлення - зростає довільність, словесно-логічне;

різних форм слова; - довільне відтворення матеріалу;

 • оволодіння письмом , читання; - зміна мимовільної пам’яті;

 • зростає словниковий запас; - продуктивність, точність, міцність

 • урізноманітнення функцій запам’ятовування.

мовлення.

Уява

- яскрава, некерована;

- удосконалюється відтворювальна;

- формується творча;

Увага

Домінує мимовільна, слабість гальмівних процесів – нестійкість уваги. Зростає обсяг і стійкість. Пов’язана з важливістю навчального матеріалу: формується довільна – від керування цілями, які ставлять дорослі, до реалізації власних цілей, контролю за їх виконанням. • сильна спрямованість на зовнішній світ

 • у владі яскравих фактів і образів

 • забруднення у виділенні істотного, головного

 • прагнення проникнути у сутність явищ не являєтьсяОсобливості особистості молодшого школяра

- довірливість, виконавчість

- наслідуваність дорослих

- з готовністю і інтересом оволодівають знаннями

- підвищена сприйнятливість, реактивність

- мало задумуються над складностями, проблемами


Потреби
В ігровій діяльності У хорошій оцінці

В рухах У схваленні з боку дорослих

У зовнішніх враженнях У почуті власної гідності

Самосвідомість і самооцінка

 1. Рівень самосвідомості пов’язаний із внутрішньою позицією школяра.

 2. Самооцінка здійснюється в навчальній діяльності.

 3. Дитина оцінюється дорослими, від чого залежить емоційне благополуччя, внутрішня позиція. Навички самоконтролю, саморегуляції.

 4. Усвідомлює статеву приналежність, починає свідомо регулювати свою поведінку.Тема № 6 : Психологія підлітка .


Анатомо – фізіологічна перебудова організму підлітка та її відображення в психологічних особливостях віку .

Особливості розвитку психічних процесів та перебудова навчальної діяльності. Новоутворення у пізнавальній сфері підлітка : оволодіння навчальними прийомами розумової діяльності , підвищення рівня самостійності в навчанні .

Соціальна ситуація розвитку .Зміни у характері взаємин підлітка з дорослими. Група одноліток як фактор соціалізації підлітка . Почуття дорослості . Індивідуалізація підлітка . Новоутворення в особистісній сфері : розвиток самосвідомості та самооцінки ,

формування ціннісних орієнтацій , потреба у самоствердженні . Розвиток ідеалів , інтересів , переконань .


Ключові поняття : підлітковий вік , самоствердження , статеве дозрівання , самооцінка , самосвідомість , дружба , ідеал , інтереси , переконання , соціалізація , індивідуалізація , ціннісні орієнтації , почуття дорослості .


Орієнтовна тематика самостійної роботи :

 • Особливості взаємовідносин підлітка з колективом однолітків . /ПФ.С.49.ПР.О.165/

 • Зміни , що відбуваються в навчальній діяльності підлітка . / ПФ.С.51.ПП.О.178 /

 • Розвиток ідеалів , інтересів , переконань у підлітка . / ПФ.С.62.ПР.О.232 /


Підлітковий вік

Анатомо-фізіологічні особливості, перебудова організму.


-статеве дозрівання, активізація залоз внутрішньої секреції спричиняє інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток;

-прискорюється ріст, зміцнюється м’язково-скелетна система, зростає фізична сила;

-невідповідність розвитку серця і судин масі тіла;

-збагачуються асоціативні зварки між ділянками кори великих півкуль головного мозку, розвиваються лобні долі, внутрішньоклітинне ускладнення;

-досконалішими стають гальмівні процеси;

-інтенсивно розвивається друга сигнальна система;

-інтерес до зовнішності, новий образ свого фізичного „Я”;

-непропорційність розвитку частин тіла;

-незавершено окостеніння хребта;

-легені розвинені недостатньо, часте, неглибоке дихання;

-поява інтересу до осіб протилежної статі.

^ Соціальна ситуація розвитку

Л.С. Виготський „Основна особливість підліткового віку полягає в у неузгодженості процесів статевого дозрівання, загального органічного розвитку та соціального формування.”

^ Перехід від дитинства до дорослості

Однолітки Дорослі

*спілкуваня-центральне місце *не визнають нерівноправних

*зайняти сприятливе становищем стосунків

*спілкування виділяється в окрему *вимога поваги до особистості,

самостійну сферу життя самостійності

*спілкування як мотив навчання *невизнання розпоряджень

*зміна критеріїв оцінки однолітків дорослого, протест, нехтування

*”кодекс товариськості” обов’язками

*групи підлітків *егоцентризм підлітка - протис-

*близький друг і власне пізнання тавлення себе іншим – проба

*взаємини хлопчиків і дівчаток сил

*не хочуть розриву з

дорослими

*”б’ючи” батьків – перевіряє

міцність батьківської любові

^ Провідна діяльність:спілкування з однолітками в процесі різних видів діяльності (навчальної, суспільно – корисної, спортивної і т. д. ).

Криза 13 років: 1) Зниження продуктивності навчальної діяльності

2) Негативізм

Новоутворення

В особистій сфері В пізнавальній сфері

*становлення самосвідомості – довільність всіх психічних про -

відчуття дорослості цесів

- емансипація від батьків; увага: зростає обсяг, концентрація

- нове ставлення до навчання; стійкість, зосередження на

- романтичні стосунки з одноліт- мислених об’єктах

ками іншої статі; відчуття і сприймання: більш точні

- зовнішній вигляд і манера одягатися; і диференційовані, цілеспрямовані,

*самооцінка має стійкий характер, планомірні на з’ясування внутрішніх

визначає поведінку і діяльність властивостей

*емоційна збудливість, сила, важка *пам’ять: зростає обсяг, осмислення

керованість, слабкість контролю *мислення: абстрактне, понятійне,

*важливою є думка колективу оперують гіпотезами при вирішенні

*в основі дружби – спільність інтересів, інтелектуальних завдань

моральних почуттів, якостей *уява: довільність, імажитивні дії,

*нові бажання, прагнення значення // сигн. системи; мрія

*чутливість до засвоєння норм, цінностей *мовлення: інструмент творення та

та способів поведінки дорослих засіб вираження емоційних станів

*схильність до самоаналізу, інтерес до та вольової регуляції поведінки

внутрішнього світу *у навчанні перехід від емпіричних

*розвивається особистісна рефлексія знань до теоретичних понять

*когнітивний, оціночний і поведінковий *абстрагування, узагальнення,

компонент „Я” – концепція умовиводи

*відкритість до спілкування, *формуються розумові дії у

залежні від думки і ставлення дорослих внутрішньому плані

*розвиток вольових якостей *зміна мотивів навчання

*інтереси набувають глибини, *чутливість до оціночних суджень

спрямованості *категоричність суджень

*потяг до фантастики, пригод, таємничості *приваблює проблемний характер

*потреба у самовизначенні навчання

*розвиток ідеалів. *підліткова фантазія привабливої

професії

*життєва значущість знань


Тема № 7 : Психологія ранньої юності .


Анатомо – фізіологічні особливості розвитку в ранньому юнацькому віці . Соціальна ситуація розвитку . Навчально – продуктивна діяльність як провідна в ранньому юнацькому віці .

Особливості навчальної діяльності , формування індивідуального стилю пізнавальної діяльності , потреба в професійному самовизначенні та виборі життєвого шляху .

Особливості особистості старшого школяра та роль суспільно – корисної праці в її формуванні .

Самовиховання в юнацькому віці та шляхи керівництва ним .


Ключові поняття : юнацький вік , самовизначення , фізична зрілість , навчально – продуктивна діяльність , самовиховання , професійне самовизначення .


Орієнтовна тематика самостійної роботи :

 • Дайте порівняльну характеристику особливостям навчальної діяльності підлітка і старшого школяра . / ПФ.С.49.ПР.О.165 /

 • Які фактори впливають на вибір життєвого шляху в ранньому юнацькому віці ?

/ ПФ.Е.54.ПР.Р.199 /

 • Самовиховання в юнацькому віці та шляхи керівництва ним . / ПФ.С.62.ПР.О.232 /.


. Психологія ранньої юності


Основне соціальне завдання – вибір професії, соціальне та особистісне самовизначення.

Провідна діяльність: навчально-професійна.


Новоутворення
Самовизначення

 1. Потреба зайняти внутрішню позицію дорослого, усвідомити себе членом суспільства, зрозуміти себе, своє місце і призначення в житті.

 2. Захист права на автономію.

 3. Самовизначення – „початок дорослості”.

 4. Дивляться на теперішнє з позицій майбутнього.

 5. Вибір професії сприяє формуванню навчальних інтересів.

 6. Початкова стадія фізичної зрілості і стадія завершення статевого дозрівання.

Формування особистості

 • вироблення поглядів і переконань;

 • пошук смислу життя взагалі і свого зокрема;

 • суспільна спрямованість;

 • власні оцінки, судження;

 • право на індивідуальність;

 • самовиховання;

 • процес відкриття власного „Я”;

 • зростає саморегуляція, контроль за власною поведінкою.

Протиріччя

?

 • прагнення проявити вольові зусилля у самовихованні;

 • чутливість до оцінки колективу;

 • прагнення до ідеалу і принциповість у великих справах;

 • прагнення проявляти витримку, самовладання.

 • не завжди позитивне ставлення до рекомендацій дорослих;

 • байдужість показна до неї;

 • безпринципність у малому;

 • безпосередність поведінки, імпульсивність.


Педагогічна психологія .

Тема № 1 : Основи психології навчання


Завдання психології навчання . Моделі навчання : комунікативна , операційна , розвиваюча .Фактори , що забезпечують успіх навчання : забезпечення інтересу , підвищення пізнавальної активності , організація уваги , самостійна робота / .

Поняття учіння та научіння як шляхів засвоєння дітьми соціального досвіду . Вміння вчитись як інтегральна якість : пізнавальні потреби , інтелектуальні якості , здібності , вміння контролювати і оцінювати .

Розвиваюче навчання , програмне навчання , діалогічне спілкування , індивідуалізація навчання .


Ключові поняття : навчання , розвиваюче , програмне навчання , моделі навчання , пізнавальні потреби , інтелектуальні якості , здіб7ності , вміння контролювати і оцінювати, індивідуалізація навчання ,учіння , научіння .


Орієнтовна тематика самостійної роботи :

 • Дати характеристику мотивам учіння у молодших школярів . / ПФ.С.56.ПП.Р.203 /.

 • Розкрити поняття моделей навчання . / ПФ.С.48.ПР.Р.149 / .

 • Які фактори впливають на успішність навчання ? Обгрунтуйте свою відповідь . /ПФ.Д.47.ПП.О.147 / .


Педагогічна психологія

рухів,

Поняття НАУЧІННЯ є вужчим за змістом, дій,

ніж поняття зміни поведінки.

людини

і

Научіння є у тварини.

втома не має ніякого

травми відношення до

Зміна природних біль научіння.

властивостей організму дія хімічних препаратів

дозрівання

- виникає завдяки попереднімрухами людини

діями чи

поведінці тварини.

 • у людини є процесом, результатом якого є

зміна у поведінці

- уявленнях

- діях

- знаннях

- уміннях

- навичках

- виражається у стихійній

- не стихійній

- цілеспрямованій

- не цілеспрямований

- усвідомлений

- не усвідомлений

- у тварин зв’язано з оволодінням та орієнтацією у фізичних відношеннях

- у людини зв’язано з оволодінням логічними відношеннями1) є одним із видів діяльності ;

 • 2) провідною діяльністю учнів;

 • 3) активним процесом;

 • 4) має місце там, керуватись свідому мету спрямовану засвоєння - знань,

де людина здатна ставити ціль на - умінь,

- формува-

ння нави-

чок

Така здатність виникла на - в історії людства;

певному етапі розвитку - окремої людини

(онтогенез),

виникає у дітей 4-5 років

-5) є тільки у людини (Научіння є у людини

тварини) ;


-6) виникає в онтогенезі дій емоційного спілкування (від

народження до року)

на основі попередніх діяльності предметно-маніпуляційних дій

(1-3 роки)

спілкування з оточуючими

(сюжетно-рольова діяльність тощо)

елементи трудових дій

-7) може бути недоброякісними формальними засвоєння знань

доброякісними механічними

Психологія навчання

Навчання

 • як передача суспільно – виробленого досвіду підростаючому поколінню;

 • як групова діяльність, що включає викладення та учіння;

 • як управління засвоєнням знань.

(Ю.І. Машбиць)


Н == передача знань бо їх може виробити тільки S
 • практична діяльність - теоретична (пізнавальна)

 • розв’язує дидактичні задачі - діяльність

- розв’язує учбові задачі

Уміння є особистісним присвоєнням знань, умінь у процесі якого заданий зміст знань перетворюється через індивідуальний досвід учня, через його потреби та мотиваційну сферу”.

(О.М. Леонтьєв)

^ Моделі навчання
Інформаційні Операційні Розвивальні

Мета – засвоєння Н. – цілі мотиви, предмет Мета -

ЗУН. Н. – процес і засоби діяльності, її кон- розвиток учня.

сприймання, збе- троль і оцінка. Мета-ово- Опора на мож-

реження, відтворення лодіння способом дій. ливості дитини.

та переробки науко- Вчитель задає еталон дій. На суб’єктив-

вої інформації. ний досвід

Суб’єктивний досвід школяра не враховується.


^ Теорії навчання

*Асоціативна – частота повторення для утворення і зміцнення асоціацій

*Біхевіорістична – теорія „проб і помилок”, „стимул – реакція”.

*Традиційне Н. – навчання як управління процесом накопичення знань: від безпосередніх відчуттів і сприймань – через їх розкладання на елементи – до уявлень і ідей. Дитина має справу не з реальністю, а з спеціально обробленою моделлю реальності-навчальним матеріалом. Пасивність учнів.

*Розливальне Н. – А.В. Знаков : - на високому рівні труднощів; - швидким темпом; - забезпечення провідної ролі теорії в навчанні; - усвідомлення учнями процесу учіння; - врахування особливостей всіх учнів.

В.В.Давидов: - засвоєння системи теоретичних понять, які відкриваються і засвоюються дітьми; - засвоєння понять передує знайомству з більш частковими і конкретними фактами із відповідної галузі знань; - при засвоєнні понять і законів учні повинні відкрити в них генетично вихідні зв’язки, що визначають об’єкт; - формувати спеціальні предметні дії.

*Н. як організація пізнавальної активності – Н.О. Менчинська, Д.М. Богоявленський: потреби і почуття, що рухають активність дитини – управління учнями та включає у його процес сприймання, аналіз-синтез, асоціації, запам’ятовування, розуміння, застосування. Вироблення способів самостійного засвоєння знань.


*^ Теорія поетапного формування розумових дій – П.Я.Гальперін – процес інтеріоризації – переведення дій із зовнішнього плану у внутрішній.


Управління процесом навчання

П. Я. Гальперин: „Правильно, що засвоєння проходить лише тільки через власну діяльність, але вона сама повинна бути сформована, а, відповідно, і організована”.


Л. М. Фрідман:

 1. учні повинні знати плани, програми своєї діяльності;

 2. чітко знати, які знання потрібно засвоювати;

 3. вивчення теми мотивувати, ставити проблему;

 4. розчленувати мислительну діяльність на операції;

 5. виявляти „орієнтири”, що визначають тип задачи чи ситуації;

 6. роботу кожного учня контролювати, оцінювати;

 7. обмін роботи має бути відкритим.

А. Б. Орлов:

Традиційне навчання

„Концентроване на світі дитинства”

 • принцип субординації;

 • монологізм

 • довільність

 • контроль

 • мужніння (створення уявою дорослих)

 • ініціації (існування межі між світом дорослих і дітей);

 • деформації (світ дітей деформується дорослими).

 • рівність;

 • діалогізм

 • співіснування;

 • свобода;

 • співрозвиток;

 • єдність;

 • взаємо прийняття.


Діяльнісний підхід передбачає:

  1. Підсилення мотивації учення та переведення її у план свідомого учня;

  2. Вироблення здатності формулювати мету учення, планувати, приймати рішення в навчальній діяльності;

  3. Формування дій і операцій досягнення мети.

  4. Здійснення контролю та оцінювання.


Засвоєння знань

 • як механізм, шлях формування людиною індивідуального досвіду через здобуття, „присвоєння” соціально-культурного суспільно-історичного досвіду як сукупності знань, узагальнених способів дій, моральних норм;

 • складна інтелектуальна діяльність, яка включає всі пізнавальні процеси (сенсорно-перцептивні, інтелектуальні, імажинативні), які забезпечують прийом, смислове оброблення, збереження і відтворення матеріалу;

 • результат навчання, навчальної діяльності.


Научуваність школярів

Левітов

Н. О. Менчинська

 • самостійність мислення;

 • швидкість і міцність засвоєння навчального матеріалу;

 • швидкість орієнтування при вирішенні нестандартних задач;

 • глибоке проникнення в сутність явищ;

 • швидкість засвоєння;

 • гнучкість мислення

 • тісний зв`язок наочних і абстрактних компонентів мислення;

 • розвиток аналітико-синтетичної діяльності.
 • Програмоване Н: - керівництво навчальною діяльністю учнів через покрокове навчання: інформаційний, вказівний, контрольний етапи; індивідуальний темп навчання, зворотній зв`язок.

 • Проблемне Н: - активізація творчої самостійності, розв`язування задач – створення особливих ситуацій у навчальному процесі, у яких учні виявляють протиріччя, формулюють гіпотезу, знаходять шляхи вирішення.

 • Алгоритмоване Н: - Ланда Л. Н. – система вказівок про те, які дії з об`єктом необхідно виконувати та в якій послідовності.


Класифікація навчання

1) За предметом:

 • навчання мові

 • навчання математиці

 • навчання праці


2) За психологічними задачами:

 • теоретичне

 • практичне

 • образне, емоційне, етичне, естетичне


3) За типами зворотних зв`язків:

 • покроковий зв`язок

 • відстрочений зворотній зв`язок

 • прогностичний, передбачуваний


4) За звернення учнів:

 • фронтально-класне

 • групове

 • індивідуальне


5) За безпосередністю взаємодії

 • контактне

 • дистанційне


Учень О чи S?1. Пасивне сприйняття і освоєння зовнішньої інформації: передача готового змісту

повідомлення, роз’яснення, подання, показ, задавання.

наслідування, відтворення, повторення, тренування і вправи (за зразком і правилом)

2. Активний самостійний пошук, віднайдення і використання інформації

Пробудження інтересу, здивування, допитливості

вибір питань і задач, пошук інформації і загальних принципів „вбачання”, осмислення і творча діяльність.

3. Організований зовні пошук, віднайдення і використання інформації

Постановка проблем і завдань, обговорення і дискусія, сумісне планування, консультація

Вирішення поставлених задач і оцінення результатів, проби і помилки, експериментування, вибір і застосування загальних принципів і понять


Мотиви

 • це те, що спонукає діяльність людини

 • це те, ради чого діяльність здійснюється

 • є тим, заради чого особистість намагається здійснювати

ціль мету

 • це те, що викликає активність людини

 • визначають різні явища і стани, що викликають активність людини

потреби інтереси потяги емоції установки ідеали


 • це суб’єктивне явище

 • пов’язані із стимулами.

  • це об’єктивне явище, яке діє на людину чи тварину і викликає відповідну реакцію

  • як об’єктивне явище відбивається у свідомості (переробляється свідомістю) і стає мотивом.


У людей одній й ті ж стимули можуть відбиватись як неоднакові мотиви

- конкретизуються „опредмечуються” потребами

- мають різні форми

-первинна форма існування мотивів пов’язана з речовими предметами, найпростішими матеріальними потребами

-далі мотиви пов’язані з предметами ідеальними

- можуть перебувати у різних відношеннях

-провідні і непровідні мотиви в діяльності

-одні мотиви можуть підсилювати,

-інші послаблювати мотиви

Дослідження мотивів є складною справою, оскільки не завжди реальні мотиви правильно усвідомлюється людиною.


Часто людина усвідомлює свої мотиви вже після одержання результату діяльності.


Мотиви можуть бути пов’язані з елементарними потребами

соціальними

духовними


матеріальними потребами задля

Людина здатна жертвувати і інтересами ідеальн.

навіть життям потреб


Мотиви слід відрізняти від мотивації


Мотивація

 • є висловленням (вказівкою) людина на те, що, на її думку, спонукає до діяльності.

 • може не збігатися з реальним мотивом з двох причин:

 1. людині, особливо підростаючій особистості, важко усвідомити реальний мотив;

 2. деякі люди свідомо маскують реальний мотив

говорять про нереальний мотив,

аби краще виглядати перед

оточуючими

Мотиви навчання
Усвідомлені Неусвідомлені Пов’язані із Пов’язані з результатами

навчальною діяльністю навчання


Ведучі Другорядні із змістом із процесом широкі вузькі

навчання навчання соціальні особисті


Прийом мотивації навчання

 • Гуманізація відносин у колективі

 • Задоволення активних потреб дитини

 • Застосування групових форм роботи (парних, колективних)

 • Ігрові ситуації

 • Розвиток інтелектуальних почуттів

 • Стимулювання самооцінки

 • Створення „ситуації успіху”

 • Захоплення викладання

 • Новизна навчального матеріалу

 • Зв’язок знань з життям, практична значимість матеріалу

 • Історизм у розкритті питання

 • Використання нетрадиційних методів, форм

 • Проблемне, евристичне навчання

 • Показ досягнень учнів

 • Змагальність

 • Довіра до дитини, право на помилку

 • Само та взаємооцінювання

 • Варіативність, вибір завдань учнями

Як мотивувати?

 1. Опиратись на допитливість.

 2. Використовувати ефекти допитливості.

 3. Створювати ситуацію пошуку.

 4. Вимагати увагу і зосередженості.

 5. Підштовхувати до пошуку пояснень

 6. Розвивати здібності.

 7. Робити зауваження неуважним.

 8. Забезпечувати зворотній зв’язок.

 9. Хвалити.

 10. Використовувати „ефект виклику”.


1   2   3

Похожие:

Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconЗапорізький педагогічний коледж
Мельник О. М. Методичний посібник (схеми – опори). Вікова та педагогічна психологія. Запоріжжя. 2005р. 49с
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі наданої видаткової накладної зі складу, оформіть відповідні документи
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Оформити відрядження керівника відділу продаж Бабій С. Ю. на 4 календарних дні з 10. 05. 11 в м. Ізмаїл
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconДодаток 1 Приклад оформлення титульної сторінки
Міністерство освіти і науки України Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих документів Вам необхідно скласти табель обліку робочого часу за квітень 2011 року
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі табелю обліку робочого часу нарахувати заробітну плату співробітникам фірми: Лехману А. В., Андрійченко Є. В., Кошель...
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих документів Вам необхідно скласти табель обліку робочого часу за квітень 2011 року
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
...
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Ви касир. Складіть первинні документи по касі (господарчі операції за один умовний день). Залишок на початок дня – 3600,00 грн
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих накладних видайте товар зі складу замовлений співробітниками фірми за рахунок заробітної плати, і порахуйте залишок...
Запорізький\nпедагогічний\nколедж iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Оформіть персональні замовлення у Тзов «Смерічка» та Тов «Солодкий рай» співробітникам фірми: Лехману А. В. та Макаренко О. М. на...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы