Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм icon

Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм


Скачать 35.02 Kb.
НазваниеЗавдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм
Размер35.02 Kb.
ТипДокументы

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛЬНИХ РОБІТ З ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФВМ

МОДУЛЬ 1

 1. Дайте визначення понять „норма” і „патологія”.

 2. Причини виникнення хвороб

 3. Роль “загального” і “місцевого” в патології.

 4. Бар’єрні пристосування організму

 5. Як може закінчуватися хвороба ?

 6. Як діють фізичні фактори на організм ?

 7. Від чого походить назва пухлини ?

 8. Охарактеризуйте метод ангіостомії за Лондоном

 9. Визначення патологічної фізіології як дисципліни

 10. Компенсаторні реакції організму при хворобі

 11. Які є типи передачі спадкових хвороб ?

 12. Назвіть періоди хвороби

 13. Значення виду тварин у виникненні “висотної хвороби”

 14. Ознаки біологічної смерті

 15. Алергічні реакції сповільненого типу

 16. Охарактеризуйте фістульний метод

 17. Екзогенні причини хвороби

 18. Основні прояви росту доброякісних пухлин

 19. Гіпертермія та її стадії

 20. Шляхи розповсюдження хвороботворних чинників в організмі

 21. Класифікація хвороб за часом перебігу

 22. Алергічні реакції та їх типи

 23. Реактивність організму та її сучасна класифікація

 24. Які алергічні реакції використовуються у практиці ветеринарної медицини ?

 25. Дайте визначення хвороби

 26. Патологічна дія хімічних чинників

 27. Клінічний період хвороби

 28. Механічна травма та її види

 29. Зміни реактивності з віком

 30. Роль конституції організму в патології

 31. Які особливості передачі гемофілії ?

 32. В чому суть методу виключення ?

 33. Зв’язок патофізіології з іншими дисциплінами.

 34. Що таке рецидив, ремісія, ускладнення, перехід у хронічну форму хвороби ?

 35. Охарактеризуйте другий період хвороби

 36. Зовнішні захисні пристосування організму

 37. Аутоалергени і коли вони виникають

 38. Як змінюється реактивність з віком ?

 39. Роль статі тварини в патології

 40. Періоди вмирання організму

 41. Причини виникнення пухлин

 42. Дайте визначення поняття „патологічний стан”. Навести приклади.

 43. Причини теплового удару.

 44. Періоди вмирання організму.

 45. Ідіосинкразія.

 46. Екзогенні причини виникнення хвороби.

 47. Анабіоз і його застосування у тваринництві.

 48. Роль віку в патології.

 49. Шляхи поширення патогенного чинника в організмі

 50. Ознаки клінічної смерті.

 51. Коли виникає травматичний шок ?

 52. Охарактеризувати клінічний період хвороби.

 53. Класифікація опіків.

 54. Чи передаються ознаки конституції спадково ?

 55. Дайте визначення „реактивності організму”.

 56. Які алергічні реакції сповільненого типу використовуються у ветеринарній практиці ?

 57. Назвіть спеціальні методи патофізіології.

 58. Гіпертрофія та її класифікація.

 59. Фізіологічна регенерація.

 60. Як регенерує м’язова тканина ?

 61. Пристосувальні реакції організму.

 62. Як проявляється дія хімічних чинників на організм ?

 63. Які знаєте механічні травми ?

 64. Закінчення хвороби.

 65. Поняття про етіологію.

 66. Причини спадкових хвороб.

 67. Ендогенні причини виникнення хвороби.

 68. Дія ультрафіолетових променів на організм.

 69. Періоди „висотної” хвороби.

 70. Ознаки біологічної смерті.

 71. Стадії відмороження.

 72. Закінчення хвороби.

 73. Імунітет і його класифікація

 74. Дія біологічних факторів.

 75. Алергічні реакції негайного типу.

 76. Переохолодження організму.

 77. Що таке „основна причина” ?

 78. Атрофія та її види.

 79. Колікваційний некроз.

 80. Наслідки ушкодження клітин.

 81. Вплив злоякісних пухлин на організм тварин.

 82. Другорядні причини виникнення хвороби.

 83. Зимова і літня сплячка тварин.

 84. Охарактеризуйте повне і неповне видужання.

 85. Шляхи поширення хвороботворних чинників в організмі.

 86. Назвіть основні розділи патофізіології.

 87. Коагуляційний некроз.

 88. Охарактеризуйте метод виключення.

 89. Охарактеризуйте гіпертрофію та її види.

 90. Визначення реактивності організму.

 91. Основні причини виникнення хвороби.

 92. Вплив високої температури на організм.

 93. Властивості біологічних чинників хвороби.

 94. Як регенерують нервові клітини ?

 95. Домінантний тип передачі спадкових хвороб.

 96. Анабіоз і летаргія.

 97. Що ми називаємо хворобою ?

 98. Поняття „структурного” і „функціонального” в патології.

 99. Захисні пристосування організму.

 100. Види сенсибілізації.

 101. Етіологія пухлинного росту.

 102. Дистрофія тканин та її види.

 103. Назвіть медіатори ушкодження клітин і тканин.

 104. Які є види регенерації ?

 105. Які є основні види реактивності ?

 106. Які основні причини ушкодження клітин ?

 107. Наведіть приклади патологічної гіпертрофії.

 108. Яка мета вивчення патофізіології ?

 109. Назвіть основні причини біологічної смерті.

 110. Дайте визначення антигена.

 111. Що таке алергія ?

 112. Які основні відмінності між сонячним і тепловим ударом ?

 113. Місцева і загальна дія на організм високої температури.

 114. Механічна травма.

 115. Коли виникне перегрівання організму ?

 116. Скільки є стадій фагоцитозу ?

 117. Патогенна дія електрики на організм.

 118. Основні теорії виникнення хвороби.

 119. Які відмінності росту доброякісних і злоякісних пухлин ?

 120. Види алергічних реакцій.

 121. Що розуміють під внутрішніми причинами у виникненні хвороби ?

 122. Вроджені хвороби.

 123. Класифікація алергенів.

 124. Відсутність нормального подразника – причина хвороби.

 125. Роль породи в патології.

 126. Ушкоджуючи дія радіації.

 127. Види трансплантації.

 128. Вплив злоякісних пухлин на організм.

 129. Які утворюються медіатори ушкодження клітин і тканин ?

 130. Анафілаксія, причини і стадії.

 131. Чи залежить тривалість хвороби від клінічного періоду ?

 132. Основні прояви росту злоякісних пухлин.

 133. Причини новоутворень (пухлин).

 134. Як регулюється процес регенерації ?

 135. Порушення спадкових ознак.

 136. Суть передачі спадкової гемофілії.

 137. Що ми розуміємо під біологічним ушкоджувальним чинником ?

 138. В чому суть дії фізичних факторів ?

 139. Які є властивості патогенних чинників ?

 140. Види сенсибілізацій.

 141. Охарактеризуйте період контакту.

 142. Які відмінності між клінічною і біологічною смертю ?

 143. Що означає надзвичайний подразник ?

 144. Види опіків.

 145. Яка мета вивчення патофізіології ?

 146. Назвіть приклад патологічного стану.

 147. Які періоди хвороби Ви знаєте ?

 148. Назвіть основні періоди смерті.

 149. Які умови утримання тварин є несприятливими ?

 150. Які є ступені опіку ?

 151. Що розуміють під внутрішніми умовами виникнення хвороби ?

 152. Які тварини найчутливіші до переохолодження ?

 153. Які є види імунітету за способом виникнення ?

 154. Поняття „загального” і „місцевого” в патології.

 155. Порушення стереотипу у тварин.

 156. Механізм видужання.

 157. Ступені відмороження.

 158. Види реактивності.

 159. Визначення понять „нозологія” і „патогенез”.

 160. Як проявляється дія низької температури на організм ?^ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЯ 1


1. Стани, що нагадують смерть:

а) преагонія, агонія

б) трупне охолодження, трупне задубіння, трупні плями і гниття

в) травматичний шок, анафілактичним шок

г) анабіоз, літня або зимова сплячка, летаргічний сон

д) клінічна і біологічна смерть

2.Патогенез:

а) динамічний процес, який має певні періоди розвитку

б) закінчення хвороби

в) механізм розвитку, перебігу і завершення хвороби

г) рецидив і ремісія

д) структурні і функціональні зміни

^ 3.Ендогенні причини хвороби:

а) схиляючи, сприяючі, загальні

б) фізичні, хімічні, біологічні

в) вік, стать, угодованість, конституція

г) умови утримання

д) умови експлуатації і годівлі

^ 4.Як проявляється дія холоду на організм ?

а) відмороження

б) простуда

в) місцева і загальна дія

г) гіпотермія

д) гіпертермія

^ 5.Рецидив хвороби:

а) ускладнення хвороби

б) перехід хвороби в хронічну форму

в) повернення клінічних проявів хвороби після ремісії

г) кінець хвороби

д) тимчасове ослаблення або зникнення симптомів хвороби, які чергуються з фазами загострення

^ 6.Другорядні причини хвороби:

а) адаптація, компенсація, декомпенсація

б) фізичні, хімічні, механічні, біологічні

в) схиляючи, сприяючі, загальні

г) вік, стать, угодованість, конституція

д) ефектильні, торпедні, термінальні

^ 7.Стадії фагоцитозу:

а) накопичення біологічно активних речовин

б) пристінкове стояння лейкоцитів

в) зміни рН тканин

г) зближення, прилипання, захоплення, перетравлення

д) зміна лейкограми крові

^ 8.Види гіпертрофії:

а) артеріальна, венозна, капілярна

б) екзогенна, ендогенна

в) обтуруюча, пристінна, центральна

г) робоча, вікарна, гормональна, вакатна

д) злоякісна, доброякісна

^ 9. Видужання буває:

а) гострим і хронічним

б) повним і неповним

в) загальним і місцевим

г) справжнім і несправжнім

д) латентним і продромальним

10.Етіологічний чинник є:

а) пусковим чинником у виникненні хвороби

б) рецидивом хвороби

в) завершеним етапом хвороби

г) ремісією хвороби

д) визначальним чинником

^ 11.Основні періоди хвороби:

а) гуморальний, солідарний, целюлярний

б) блискавичний, гострий, підгострий і хронічний

в) контакту, латентний, продромальний, маніфестації, клінічний, закінчення хвороби

г) інкубаційний, період демонстрації

д) гіпертермія, гіпотермія

^ 12. Стадії анафілаксії:

а) альтерація, ексудація і проліферація

б) адаптація, компенсація, декомпенсація

в) гіперергія, гіпоергія, анергія

г) патреакція, патпроцес, патстан

д) сенсибілізація, анафілактичний шок, десенсибілізація

^ 13.Що вивчає патологічна фізіологія ?

а) загальні закономірності виникнення, перебігу і закінчення патологічних процесів і хвороби взагалі

б) механізм розвитку і перебігу хвороби

в) загальні поняття про хворобу

г) загальні поняття про причину виникнення хвороби

д) спеціальні методи досліджень

^ 14. Латентний період хвороби триває:

а) від кількох секунд до місяців

б) від 30 хв. до місяця

в) одну годину

г) тиждень

д) декілька років

^ 15.Зовнішні бар’єри організму:

а) офтальмічний бар’єр

б) умови експлуатації і погодно-кліматичні умови

в) імунітет

г) реактивність і резистентність

д) шкіра, волосяний покрив, видимі слизові оболонки

^ 16.Резистентність організму:

а) утворення антитіл

б) підвищена чутливість організму до введення антитіл

в) стійкість організму до дії хвороботворних агентів

г) противірусний імунітет

д) підвищена чутливість до введення білка

17.Анафілаксія:

а) стан підвищеної і якісно зміненої чутливості організму до парентерального введення антигену

б) патреакція організму на подразники з антигенними і неантигенними властивостями

в) місцеві прояви алергії

г) зміна функціонального і морфологічного характеру

д) алергічна реакція сповільненого типу

^ 18.Екзогенні причини хвороби:

а) вік, стать

б) конституція, угодованість

в) погодно-кліматичні умови

г) механічні, фізичні, хімічні і біологічні

д) дія нормального подразника на організм в патологічному стані

^ 19.Механізм дії електричного струму:

а) виникнення процесів електролізу в тканинах

б) електрохімічна, електротермічна і електромеханічна дія

в) електрична (тканинна) енергія в тканинах переходить в теплову

г) поляризація атомів і молекул

д) залежить від параметрів електричного струму

20.Десенсибілізація:

а) підвищена чутливість на введення антигену

б) феномент Артюса

в) підвищена чутливість до дії фізичних факторів

г) знижена чутливість до дії алергенів

д) феномент Шварцмана

21. Некроз:

а) відмирання окремих клітин і більших частин тіла за життя організму

б) зменшення органа або його паренхіматозних елементів

в) якісна зміна тканинних елементів в разі порушення в них обміну речовин

г) заміщення втрачених частин організму

д) збільшення об’єму органа або тканини у позаутробний період розвитку

^ 22.Періоди вмирання:

а) літня і зимова сплячка

б) трупне охолодження, трупне задубіння, трупні плями і трупне гниття

в) адаптації, компенсації, декомпенсація

г) анабіоз і летаргічний сон

д) преагонія, агонія, клінічна і біологічна смерть

^ 23.Види пухлин:

а) екзогенні, ендогенні

б) злоякісні, доброякісні

в) застійні, токсичні, нейрогенні

г) справжня, несправжня

д) повітряна, газова, паразитарна

^ 24. Патогенетичний чинник:

а) бере участь у розвитку і перебігу хвороби

б) викликає зміни в організмі

в) викликає закінчення хвороби

г) є пусковим чинником у виникненні хворобі

д) викликає порочне коло

^ 25.Періоди „висотної” хвороби:

а) преагонії, агонії

б) клінічна і біологічна смерть

в) період контакту, скритий або латентний

г) адаптації, компенсації, декомпенсації, асфіксії

д) ембріональній і постнатальний

^ 26.Рецидив хвороби:

а) ускладнення хвороби

б) перехід хвороби в хронічну форму

в) повернення клінічних проявів хвороби після покращення

г) закінчення хвороби

д) тимчасове зникнення симптомів хвороби

^ 27. Якою може бути дія фізичних факторів на організм тварини ?:

а) загальна і місцева

б) фізіологічна і патологічна

в) летальна або нелетальна

г) несподівана і тривала в часі

д) сильна і слабка

^ 28.Клінічна смерть характеризується:

а) зворотними змінами в організмі

б) реанімацією організму

в) відновленням функції довгастого мозку

г) відсутністю дихання

д) відсутністю роботи серця

^ 29. Зовнішні захисні бар’єрні пристосування:

а) шкіра з придатками, слизові оболонки

б) гемато-енцефалічний бар’єр

в) ретикуло-ендотеліальні елементи

г) фізіологічні засоби захисту

д) гематогенний бар’єр

^ 30.Яка реакція відноситься до сповільнених алергічних реакцій?

а) анафілаксія

б) алергічний контактний дерматит

в) туберкулінова реакція

г) кропивниця

д) набряк Квінке

31. Види імунітету:

а) гормональний

б) фагоцитарний

в) природній, набутий

г) активний

д) пасивний

32.Алергічна реакція негайного типу:

а) контактна алергія

б) аутоалергія

в) анафілаксія

г) туберкулінізація

д) алергічний енцефаліт

^ 33. Стадії травматичного шоку:

а) адаптації, компенсації, декомпенсації

б) еректильна, торпідна, термінальна

в) преагонія, агонія

г) клінічна, біологічна

д) нормальна, патологічна

34.Гіпертрофія:

а) заміщення втрачених частин організму

б) заміщення органа або його паренхіматозних елементів

в) відмирання окремих клітин і більших частин тіла за життя організму

г) збільшення об’єму органа або тканини у позаутробний період розвитку

д) накопичення трансудату в тканинах

^ 35 . Дистрофія:

а) зменшення органа або його паренхіматозних елементів

б) якісна зміна тканинних елементів в разі порушення в них обміну речовин

в) заміщення втрачених частин організму

г) збільшення маси тканинних елементів

д) процес від моменту дії шкідливого фактора до некрозу

36. Регенерація:

а) зменшення органа або його паренхіматозних елементів

б) якісна зміна тканинних елементів

в) заміщення втрачених частин організму шляхом розмноження клітин

г) збільшення об’єму органа

д) накопичення трансудату в тканинах

^ 37 . Ідіосинкразія:

а) підвищена чутливість на повторне парентеральне введення антитіла

б) підвищена реакція на дію нормального (кормового) подразника і лікарської речовини

в) підвищена реакція на дію патогенного подразника

г) підвищена реакція на введення туберкуліну

д) феномент Артюса

^ 38. Злоякісна пухлина:

а) змертвіння, яке виникає внаслідок зупинення кровообігу

б) нагромадження трансудату в природній порожнині

в) новоутворення із зрілих клітин з експансивним ростом не здатні давати рецидиви і метастази

г) захисна реакція організму на дію патогенного фактора

д) новоутворення з незрілих клітин, з інфільтруючим ростом, що здатні давати рецидиви і метастази

39. Анафілаксія:

а) підвищена і якісно змінена чутливість до повторного парентерального введення чужорідного білку

б) підвищена чутливість до дії фізичних факторів

в) специфічна реакція

г) підвищена чутливість до дії холоду

д) специфічна реакція організму на дію радіації

40.Екзогенні причини хвороби:

а) вік, стать

б) конституція, угодованість

в) погодно-кліматичні умови

г) механічні, фізичні, хімічні і біологічні

д) дія нормального подразника на організм в пат стані

Похожие:

Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconЗавдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм
Які алергічні реакції сповільненого типу використовуються у ветеринарній практиці ?
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу історія інженерної справи ' для студентів заочного відділення
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconПредмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія
Патфізіологія ( загальна ) – вчення про загальні закономірності патологічних процесів, які лежать в основі будь-якої хвороби, її...
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи,...
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconГрафік проведення поточних контрольних заходів з дисципліни „Маркетинг” для студентів інституту економіки і управління напряму підготовки

Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconПротокол № від 2013 р
Графік проведення поточних контрольних заходів з навчальної дисципліни “Організаційна поведінка” для студентів
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconМетодичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт, питань для підготовки до екзамену і ключові поняття
Навчально-методичний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології та права протокол...
Завдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы