Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику icon

Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику


НазваниеЗавдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику
Размер13.5 Kb.
ТипДокументы

Завдання з педагогіки для студентів VI-х курсів

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

на асистентську практику


(Викладач – к.п.н., доцент Дубінка М.М.)


Студенти VI-го курсу протягом терміну практики виконують обов’язки куратора академічної групи зі студентами певного курсу. Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні плани своєї роботи на період асистентської практики і залучаються до організації поточної виховної роботи в студентському колективі:

 • здійснюють щоденний контроль за успішністю, відвідуванням студентів аудиторних занять;

 • проводять самостійно всі години куратора;

 • проводять індивідуальні бесіди зі студентами;

 • залучають студентів до культурно-масових заходів (групових та факультетських);

 • допомагають готувати статистичну звітність та документацію.

Майбутні магістри організовують систему роботи з громадянського, морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного, економічного та екологічного виховання, що включає в себе:

 • підготовку та проведення бесід та диспутів виховного спрямування;

 • підготовку і проведення годин куратора та виховних заходів;

 • організацію походів, екскурсій та спортивних змагань;

 • формування правової культури та громадянської свідомості студентів;

 • організацію трудового виховання студентів.

Як правило, заліковим для студентів VІ курсу є підготовка і проведення години куратора у формі диспуту.

У процесі практики студенти аналізують педагогічну діяльність, беруть участь у роботі семінарів, методичних об’єднань, науково-дослідній роботі, збирають матеріал до теми магістерської роботи, готують звітну документацію з педпрактики.

Перелік звітної документації:

 1. Індивідуальний план роботи студента.

 2. Конспект залікового виховного заходу (з самоаналізом та оцінкою куратора).

 3. Аналіз відвіданого виховного заходу в колеги за схемою аналізу виховного заходу (див.: Додаток 1; з відміткою колеги «Ознайомився» та підписом в кінці аналізу).

 4. Звіт про виховну роботу.

Структура звіту про здійснену виховну роботу

 1. Загальні відомості (ВНЗ, академічна група, кількість студентів (кількісне співвідношення, органи самоврядування, актив, коло інтересів), прізвище куратора).

 2. Особливості виховної роботи в академічній групі (загальна проблема виховання, над якою працює група; пріоритет та напрямки виховної роботи: констатацію фактів підкріпити прикладами, назвами тем заходів тощо).

 3. Перелік та короткий самоаналіз проведених студентом виховних заходів.

 4. Аналіз кількох педагогічних ситуацій та способи, за допомогою яких Ви їх розв’язали чи вони могли б бути розв’язані.

 5. Аналіз стану сформованості академічної групи як колективу та пошук способів оптимізації цього процесу.

 6. Загальні висновки та Ваші пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи в даній академічній групі.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”


________________________


методист кафедри педагогіки,

к.п.н., доцент _______________


ТЕМА:


«_________________________________________________


___________________________________________________»


План-конспект

залікового виховного заходу

у _____ групі

__________________ ВНЗ

студента ____ групи

____________________ факультету


П.І.Б.__________________________

___________________________


Дата проведення: “___” ____________2009 р.


Оцінка куратора академічної групи: _____________ (підпис)


Кіровоград – 2009 р.

^ Конспект заходу має такі структурні елементи


ТЕМА:


МЕТА:

Виховна – … .


Навчальна – … .


Розвиваюча – … .


^ ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ:

1.

2.

3. …


ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: диспут.


ОБЛАДНАННЯ:


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ студентів:

1.

2.

3. …


ПЛАН.

1.

2.

3.


МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДГОТОВКИ: (як була обрана тема, в чому полягала сутність підготовки магістранта та студентів групи тощо).


ХІД ЗАХОДУ (детальний виклад фактичного матеріалу – розгорнутий конспект заходу).


^ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА магістрантом (оформлення згідно встановлених вимог).


ВИСНОВКИ (підсумок заходу).


САМОАНАЛІЗ ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ (використовуючи схему аналізу виховного заходу, див.: Додаток 1.)


^ ОЦІНКА ТА ПІДПИС куратора академічної групи (ставиться на титульній сторінці конспекту заходу).

Додаток 1


Орієнтовна схема самоаналізу виховного заходу


 • Аналіз вихідних даних, що зумовило вибір даної теми виховного заходу, актуальність її для студентів цієї академічної групи.

 • Мета виховного заходу (виховна, пізнавальна, розвиваюча).

 • Форма проведення виховного заходу (диспут), педагогічна доцільність вибору форми для реалізації поставленої мети..

 • Готовність до проведення виховного заходу: як відбулося попереднє ознайомлення студентів з темою і метою виховного заходу, їх участь у підготовчій роботі, підбір літератури, наочності, обладнання, технічних засобів, оформлення приміщення.

 • Аналіз проблемних педагогічних ситуацій з якими зіткнулися на підготовчому етапі.

 • Вступна частина заходу: мотивація спільної діяльності куратора і студентів у ході виховного заходу, способи активізації студентського колективу на початку роботи.

 • Характеристика змісту використаного матеріалу: актуальність матеріалу, спрямованість його на забезпечення мети, відповідність віковим особливостям, рівню розвитку, вихованості студентів, запитам і інтересам даного колективу, повнота і послідовність викладу, емоційність, доступність матеріалу; роз’яснення нових термінів і понять; правильність і обґрунтованість висновків, рекомендації студентам щодо самовиховання.

 • Характеристика методів і прийомів роботи: які конкретно методи і прийоми застосовані. їх педагогічна доцільність і спрямованість на реалізацію мети; різноманітність засобів виховання.

 • Педагогічна майстерність: уміння володіти собою, ставлення до студентів, стиль педагогічного спілкування, організаторські уміння, педагогічний такт, культура мовлення.

 • Заключна частина заходу: проведення колективного аналізу, активність студентів у запропонуванні пропозицій, загальні висновки, програма подальших дій.

 • При проведенні заходу а) було цікавим (завдяки чому?); б) менш вдало пройшло (чому?); в) було складно (Що? Як подолати?);

 • Загальні висновки: досягнення мети, вплив заходу на розвиток свідомості, почуттів і волі, прищеплення моральних якостей, формування культури, світогляду; пропозиції щодо дальшого поліпшення проведення подібних заходів, виховної роботи зі студентами взагалі.

Похожие:

Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconЗавдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику
Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи,...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconЕтапи вступної компанії
Для вступників заочної форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconПротокол №1 Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ
Методичні вказівки до розробки та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та для студентів V курсу навчання, напряму підготовки...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconІнформація за станом на 1 серпня 2011 р щодо рекомендування до зарахування осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconМетодические рекомендации по письменной практике: пунктуация и механика (для студентів старших курсів факультету англійської мови)
Методичні рекомендації з письмової практики: пунктуація та механіка (для студентів старших курсів факультету англійської мови)/ Укл.:...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconМетодичні вказівки до оформлення підсумкових кваліфікаційних робіт студентами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент І адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр»
Методичні вказівки до оформлення підсумкових кваліфікаційних робіт студентами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та...
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconПрограма вступних іспитів зі спеціальності
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" розроблено творчою групою у складі
Завдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику iconНавчальний посібник «Основи психології та педагогіки» Частина І для студентів усіх галузей знань
За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студентів з основними категоріями предмета,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы