Завідувач кафедри, голова циклової комісії icon

Завідувач кафедри, голова циклової комісії


Скачать 11.28 Kb.
НазваниеЗавідувач кафедри, голова циклової комісії
Размер11.28 Kb.
ТипДокументы


Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

____________________________________________________________________

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут, факультет, відділення

гуманітарний факультет

Кафедра, циклова комісія

кафедра психології


Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Напрям підготовки

0301 соціально-політичні науки
^

(шифр і назва)

Спеціальність


7.03010201 психологія

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри, голова циклової комісії__________________

_______________________________

“____” _________________20___року


^

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


____________________________________Гончаренко Ользі Михайлівні_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

  1. Тема роботи____ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ-ПСИХОЛОГІВ___________


керівник роботи____Жидко М.Є., кандидат псих. наук, доцент кафедри 707 _____,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом роботи_______22.05.2013____________________

3. Вихідні дані до роботи_______здесь пишем свою цель работы от руки!!!!!!!!!!!!!!_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_________здесь пишем задачи тоже от руки!!!!!!!!!_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

_________тоже от руки!!!!!!!___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

1

Жидко М.Є., доцент кафедри 7072

Научітель О.Д., доцент кафедри 7073

Садіков Г.М.,професор кафедри 7074

Жидко М.Є., доцент кафедри 707
7. Дата видачі завдання___________28.09.2012____________________


^

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНз/п

Назва етапів дипломної

роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка
Затвердження теми, мети та завдань роботи

03.09.12-28.09.12


Складання плану роботи

01.10.12-19.10.12


Аналіз літературних джерел. Написання першого розділу роботи

22.10.12-16.11.12


Планування дослідження та підбір методик. Написання другого розділу роботи.

19.11.12-21.12.12
5.

Написання третього розділу

24.12.12-11.01.13
6.

Проведення дослідження

14.01.13-07.03.13
7.

Статистична обробка отриманих даних

11.03.13-22.03.13
8.

Кількісний та якісний аналіз результатів

25.03.13-05.04.13
9.

Написання четвертого розділу роботи

08.04.13-19.04.13
10.

Написання загальних висновків по роботі та оформлення тексту роботи

22.04.13–29.04.13
11.

Передзахист

30.04.2013
12

Внесення коректив до роботи

01.04.13-12.05.13
13

Оформлення та підписання відповідної документації

13.05.13-17.05.13
14

Підготовка електронної презентації та тексту доповіді

18.05.13-22.05.13
15.

Строк подання студентом роботи на кафедру

22.05.13
16.

Захист

29-31.05.13


Студент _________ ____Гончаренко О.М.____

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ ___Жидко М.Є.________

( підпис ) (прізвище та ініціали)Похожие:

Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconЗавідувач кафедри, голова циклової комісії
Тема роботи особливості психологічної готовності до професійної діяльності випускників-психологів
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconФорма № н 01 житомирський агротехнічний коледж (повне найменування вищого навчального закладу) Циклова комісія спеціальних дисциплін (повна назва кафедри, циклової комісії) курсова робота
Циклова комісія спеціальних дисциплін (повна назва кафедри, циклової комісії)
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconЗавідувач кафедри іус

Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconЗавідувач кафедри Берднікова Т. М
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconЗавідувач кафедри Берднікова Т. М
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять при вивченні дисципліни
Укладачі: Михайлов М. Г., к е н, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconПротокол №11 від 21. 01. 2013 р. Завідувач кафедри О. Б. Чернега
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства для студентів 3 курсу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки...
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconПогоджено цикловою комісією ксм голова комісії А. Ю. Лойкова “ ” 2009р. Затверджено
Навчитися розв’язувати задачі з двовимірними масивами та передавати їх у функцію. Порівняти задачі, що розв’язуються з використанням...
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconПогоджено: Зав кафедри фізичного виховання І спорту /Улізько В. М./ 2013р. Голова ппос іфнтунг /Воронич А. Р./ 2013р. Затверджено
Час та місце проведення: спортивний майданчик між 5 і 6 гуртожитком, 23. 05. 2013 о 15: 00-20: 00
Завідувач кафедри, голова циклової комісії iconПравове регулювання зовнішньоекономічної діяльності практикум київ 2007 Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу кнтеу заборонено
Практикум обговорено та схвалено на засіданні кафедри комерційного права від 01. 10. 2007 р., протокол №3 та на засіданні Методичної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы