Зміст о розділ І icon

Зміст о розділ І


Скачать 12.79 Kb.
НазваниеЗміст о розділ І
Размер12.79 Kb.
ТипДокументы


Зміст


О
РОЗДІЛ І
СНОВИ ПОБУДОВИ


ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

ст. 1-62


  1. Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку з управлінським та податковим обліком.

  2. Методичні прийоми фінансового обліку.

  3. Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві.

  4. Контрольні питання.

  5. Тести для самоконтролю.

 1. РОЗДІЛ ІІОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

ст. 63-120


2.1.Сутність грошових коштів та завдання бухгалтерського обліку грошових коштів

2.2. Облік грошових коштів в касі

2.3. Облік інших грошових коштів

2.4.Облік грошових коштів на поточних рахунках у банку

2.5. Облік грошових коштів на інших рахунках у банку

2.6. Контрольні питання

2.7. Тести для самоконтролю

РОЗДІЛ ІІІ
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ

ЗАБОРГОВАНОСТІ

ст. 121-181


3.1. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості

3.2. Завдання бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

3.3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

3.4. Облік заборгованості за одержаними короткостроковими

векселями

3.5. Облік розрахунків за виданими авансами

3.6. Облік розрахунків із підзвітними особами

3.7. Облік розрахунків за нарахованими доходами

3.8. Облік розрахунків за претензіями

3.9. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків

3.10. Облік розрахунків з іншими дебіторами

3.11. Облік розрахунків з державними цільовими фондами

3.12. Формування та облік резерву сумнівних боргів

3.13. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову

оренду

3.14. Облік заборгованості за одержаними довгостроковими

векселями

3.15. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості

3.16. Контрольні питання

3.17. Тести для самоконтролю


О
РОЗДІЛ IV
БЛІК ЗАПАСІВст. 182-268


4.1. Сутність, визнання, класифікація та оцінка запасів.

4.2. Облік виробничих запасів.

4.3. Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів.

4.4. Облік готової продукції.

4.5. Облік товарів.

4.6. Інвентаризація запасів та облік її результатів.

4.7. Контрольні питання.

4.8. Тести для самоконтролю.


О
РОЗДІЛ V
БЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ


МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ст. 269-340


5.1. Визнання та класифікація необоротних матеріальних активів.

5.2. Завдання бухгалтерського обліку необоротних матеріальних активів.

5.3. Характеристика рахунків синтетичного та аналітичного обліку необоротних матеріальних активів.

5.4. Облік надходження основних засобів.

5.5. Облік витрат на поліпшення основних засобів.

5.6. Облік витрат на утримання основних засобів.

5.7. Облік амортизації основних засобів.

5.8. Облік переоцінки основних засобів.

5.9. Облік зменшення (відновлення) корисності основних засобів.

5.10. Облік вибуття основних засобів.

5.11. Облік орендних операцій.

5.12. Особливості обліку інвестиційної нерухомості.

5.13. Облік інших необоротних матеріальних активів.

5.14. Контрольні питання.

5.15. Тести для самоконтролю.

РОЗДІЛ VI

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ

АКТИВІВ

ст. 341- 414


6.1.Сутність, класифікація та умови визнання нематеріальних активів в обліку

6.2.Первісна оцінка нематеріальних активів

6.3.Документальне оформлення руху нематеріальних активів

6.4.Облік надходження нематеріальних активів

6.5.Облік амортизації нематеріальних активів

6.6.Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів

6.7. Облік вибуття нематеріальних активів

6.8. Контрольні питання

6.9. Тести для самоконтролю


О
РОЗДІЛ VII
БЛІК ФІНАНСОВИХ


ІНВЕСТИЦІЙ

ст. 415 – 460


7.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій

7.2. Оцінка фінансових інвестицій

7.3. Облік поточних фінансових інвестицій

7.4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

7.5. Контрольні питання

7.6. Тести для самоконтролю


О
РОЗДІЛ VIIІ
БЛІК
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


ст. 461- 518


8.1. Визначення, класифікація, визнання та оцінка зобов`язань.

8.2. Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками.

8.3. Облік зобов`язань за виданими векселями.

8.4. Облік кредитних операцій.

8.5. Облік розрахунків за виплатами працівникам.

8.6. Облік розрахунків за страхуванням.

8.7. Облік розрахунків за податками і платежами.

8.8. Облік розрахунків з учасниками.

8.9. Облік довгострокових зобов`язань за облігаціями та з фінансової оренди.

8.10. Облік інших поточних зобов'язань.

8.11. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

8.12. Облік доходів майбутніх періодів.

8.13. Контрольні питання.

8.14. Тести для самоконтролю.


РОЗДІЛ ІХ

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДІЯЛЬНОСТІ

ст. 519 – 596


9.1.Визнання доходів та їх класифікація.

9.2.Облік доходів від реалізації.

9.3.Визнання витрат, їх класифікація та рахунки для обліку витрат.

9.4.Облік витрат операційної діяльності.

9.5.Облік інших операційних доходів і витрат.

9.6.Облік інших доходів і витрат.

9.7.Облік фінансових доходів і витрат.

9.8.Облік доходів за операціями з цільового фінансування.

9.9.Облік надзвичайних доходів і витрат.

9.10.Облік витрат з податку на прибуток.

9.11.Облік фінансових результатів.

9.12. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

9.13. Контрольні запитання.

9.14. Тести для самоконтролю.

РОЗДІЛ Х

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ст. 597 - 658

10.1. Власний капітал – сутність, оцінка та форми

10.2. Облік статутного та пайового капіталу

10.3. Облік додаткового капіталу

10.4. Облік резервного капіталу

10.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного періоду

10.6. Облік вилученого та неоплаченого капіталу

10.7. Контрольні питання

10.8. Тести для самоконтролю


Похожие:

Зміст о розділ І iconЗміст частина теоретико-методолопчні засади та зміст розвитку мовлення дітей розділ Теоретико-методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики
Розділ Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей
Зміст о розділ І iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Зміст о розділ І iconЗміст роботи психологічної служби школи на 2012 – 2013 навчальний рік
Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Зміст о розділ І iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Розділ "Трансформатори"
Електричні машини”. Розділ “Трансформатори” (для студентів спеціальностей 090601 “Електричні станції”, 090602 “ Електричні системи...
Зміст о розділ І iconВиховання як педагогічна категорія Розкрийте зміст рушійних сил виховного процесу
Зміст і методика процесу виховання залежать від об'єктивних та суб'єктивних чинників і рушійних сил
Зміст о розділ І iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" розділ "Асинхронні машини"
Електричні машини”. Розділ “Асинхронні машини” (для студентів спеціальностей 090601 “Електричні станції”, 090602 “Електричні системи...
Зміст о розділ І iconМетодичні рекомендації до проведення пальчикових ігор 1 Перед грою з дитиною обговорити її зміст
Перед грою з дитиною обговорити її зміст, відразу при цьому відпрацьовуючи необхідні жести, комбінація пальців, руху. Це не тільки...
Зміст о розділ І icon3 Розділ 1
Передмова
Зміст о розділ І iconЗМІСТ

Зміст о розділ І iconЛекція 1 Зміст курсу "Методологічні проблеми перекладознавства"
Зміст курсу "Методологічні проблеми перекладознавства". Фундаментальні проблеми перекладознавства
Зміст о розділ І iconВступ Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы