Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту icon

Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту


НазваниеЗвіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту
Размер8.82 Kb.
ТипЗвіт

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Тема: Обробка результатів анкетування


МЕТА: набуття навичок творчого пошуку, удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами дослідження для обраного об’єкту дослідження.

Завдання 1.

Скласти заключний звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження.


Методичні вказівки

Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість.

Структура звіту:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Резюме (відбиває головну суть звіту, забезпечує читача мінімальною інформацією для оцінки результатів, висновків, рекомендацій).

4. Вступ (розкриває необхідність і важливість дослідження,суть проблеми, історію проекту,цілі дослідження і гіпотези).

5. Основна частина.

 • Методологія (опис методів дослідження, обґрунтування їх використання).

 • Результати (детальний виклад отриманої в процесі дослідження інформації).

 • Обмеження (обґрунтування обмежень).

6. Висновки і рекомендації.

7. Додатки.

а) копії форм для збору даних;

б) детальне обчислення розміру вибірки, статистик тощо;

в) великі таблиці, які не включені у звіт;

г) бібліографія.


Опитування – полягає в з’ясуванні позицій людей стосовно певного питання. Точність опитування залежить від щирості відповідей опитуваних.

Види опитування:

 1. Особисте опитування відбувається віч-на-віч; цей метод гнучкий, орієнтований на одержання великої кількості відповідей, знижує невизначеність. Водночас він дорогий; до того ж інтерв’юер може нав’язати опитуваним своє ставлення до товару або створити певну обстановку під час опитування, а це може позначитися на правильності відповідей.

 2. Опитування телефоном. Даний спосіб економить час і кошти. Відповіді стислі, проте досить часто респонденти відмовляються відповідати. Окрім того інтерв’юер повинен бути впевнений, що розмовляє саме з тим, хто йому потрібний.

 3. Опитуванням через листування можна охопити велику кількість респондентів; воно не залежить від особистості інтерв’юера і дешевше. Основні проблеми – відмова від відповідей або їх затримка, а також участь в опитуванні сторонніх осіб.

Опитування може бути відкритим – опитуваним пояснюється реальна мета дослідження, або закритим – мета не пояснюється. При другому способі можна отримати щиріші відповіді, уникнути того, щоб опитуваний говорив те, що, на його думку, хоче почути інтерв’юер або дослідник.

Принципи формування вибірки:

1. принцип випадкового відбору – метод, коли кожен із потенційних респондентів має однакову ймовірність потрапити до вибірки;

2. принцип невипадкового відбору – формують квотовані вибірки, які охоплюють представників окремих прошарків населення згідно з їх соціальним статусом, віковими категоріями, професіями тощо.

Джерелом інформації для розробки типології споживачів є панельні обстеження.

^ Панельне опитуваня – це специфічна форма вибіркових опитувань, при яких одну і ту саму сукупність обстежуваних одиниць опитують багато разів протягом певного періоду часу. Мета таких опитувань – виявити тенденції процесу, що вивчається.

Розрізняють наступні види панелей:

 • споживча панель (індивіди, сім’ї, виробничі споживачі);

 • торговельні панелі (роздрібна торгівля, оптова торгівля);

 • спеціальні панелі;

 • професійні панелі (лікарі, юристи, автомобілісти);

 • панелі окремих підприємств, що обслуговують населення (аптеки, кінотеатри, музеї).

Оброблення і аналіз отриманої інформації провадять на базі аналітичної системи маркетингу. Результати дослідження мають бути чітко оформлені, містити таблиці, схеми, діаграми, а також висновки й рекомендації.

Для збору інформації дослідник може використовувати певний інструментарій:

1. анкети;

2. автоматичні пристрої:

 • гальванометри (прилади для вимірювання слабких струмів) – фіксують зміни фізіологічних параметрів, які супроводжують виникнення інтересу або емоційного збудження у потенційного покупця, наприклад, під впливом реклами;

 • тахистоскоп – дозволяє варіювати час демонстрації рекламного оголошення від сотої частки секунди до кількох секунд;

 • спеціальні пристрої, які фіксують рухи очей при сприйнятті учасником експерименту того або іншого об’єкта, що приблизно характеризує черговість і тривалість концентрації уваги споживача;

 • аудіометр – його підключають до телевізора в будинках учасників експерименту, він фіксує відомості про його включення і канали, на які він при цьому налаштований.

Похожие:

Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconЗвіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту
Мета: набуття навичок творчого пошуку, удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами дослідження для обраного...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconТема: маркетингове середовище
Мета провести аналіз факторів маркетингового середовища функціонування для обраного об’єкту дослідження
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconЛекція №3 тема «Маркетингові дослідження»
Сомар маркетингові дослідження — це системне збирання І об’єктивний запис, класифікація, аналіз І узагальнення даних щодо поведінки,...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту icon1. Призначення Звіту про фін рез та його структура
Звіт є елементом квартальної та річної фін звітності п-ва, складається наростаючим підсумком за оборотами номінальних рахунків. Інформація...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconТема 2 Методи дослідження держави і права
Окрім предмету дослідження важливого значення для характеристики науки як самостійної має метод дослідження. Він являє собою сукупність...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconТема: SWOT-аналіз діяльності обраного об'єкту. .
За результатами аналізу факторів мікромаркетингового та макромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconРішення про купівлю. Особливості маркетингових досліджень ризиків споживачів. Основні терміни і поняття
Тема 10. Маркетингові дослідження при прогнозуванні попиту, розробці нових товарів І ризиків споживачів
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconЛекція Маркетингові дослідження у бізнес паблік рилейшнз
...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconМетодичні вказівки до розрахунково-дослідного практикуму з холодопостачання промпідприємств «дослідження залежності показників режиму роботи холодильної компресійної установки від робочих параметрів»
«Дослідження залежності показників режиму роботи холодильної компресійної установки від робочих параметрів» (для студентів спеціальності...
Звіт про маркетингові дослідження для обраного об’єкту дослідження. Методичні вказівки Основні вимоги до звіту: повнота (закінченість, завершеність), акуратність,ясність (чіткість), стислість. Структура звіту iconЗвіт про виконання лабораторної роботи №1 "Дослідження електричної міцності повітряних проміжків при змінній та постійній напрузі" Виконав студент групи Е
Дослідження електричної міцності повітряних проміжків при змінній та постійній напрузі”
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы