Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику icon

Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику


Скачать 36.15 Kb.
НазваниеЗвіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику
Размер36.15 Kb.
ТипЗвіт


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ


Затверджую:

Семез А. А.

«___»_________ 2010 р.


ЗВІТ


про виховну роботу

студента-практиканта VI курсу 63 групи

фізико-математичного факультету

КДПУ імені Володимира Винниченка

Бондаренка Дмитра Сергійовича,

що проходив педагогічну практику

у Кіровоградському державномупедагогічному

університеті імені Володимира Винниченка

у період з 1 лютого до 15 березня 2010 року


Кіровоград 2010

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У період проходження педагогічної практики з 1 лютого по 15 березня у Кіровоградському державному педагогічоному університеті, я, Бондаренко Дмитро Сергійович, був закріплений за 14 групою 1–го курсу фізико-математичного факультету спеціальності «Математика та основи інформатики». У 14 групі навчається 31 студент, серед яких 16 дівчат і 15 хлопців. Всі діти – української національності, 17 – 18 років. Куратор групи – Рєзіна Ольга Василівна.

Загальна успішність групи характеризується не високим рівнем. Причиною цього є те, що деякі студенти не бажають навчатися, лінуються, хоча в більшості з них наявний гарний потенціал, в чому я переконався відвідуючи їхні пари і проводячи практичні заняття. Декілька учнів демонструють високий рівень знань - Ломанов Радислав, Чугуй Ірина, Іщенко Ірина, Фесенко Маргарита. Відвідування занять в загальному добре. Найбільше пропускають заняття студенти Бондар Єгор, Горобець Олександр, Козаченко Сергій, Філіппова Анастасія.

У групі існують чіткі уявлення про дисципліну і злісних порушників не має. Більшість студентів є активними, залюбки беруть участь у різних конкурсах, які проводяться на факультеті. Після навчання в університеті деякі студенти займаються спортом (Мартіросян Ерік, Головко Микола, Горобець Олександр, Козаченко Сергій, Олійник Віктор), дехто – хореографією (Філіппова Анастасія), є членом стедентської ради фізико-математичного факультету (Жеребцова Ольга), тощо.

На першому тижні проходження практики я ознайомився з планом виховної роботи куратора 14 групи та склав свій індивідуальний план. Година куратора була один раз на тиждень – у четвер на п’ятій парі. Виховна робота з групою була спрямована на реалізацію проблеми, над якою працює куратор.

14 група прийняла мене привітно, так як студентам завжди подобається працювати зі студентами – практикантами. З даним колективом я спрацювався, так як була повага як з моєї сторони так і в мою.

Офіційним лідером в групі звичайно вважається Чугуй Ірина, яка користуються досить великим авторитетом в групі. Вона добре навчається, має почуття гумору та повагу серед однолітків, активна та цілеспрямована, а також є особою, на яку куратор групи в будь-який момент може покластися. Саме через ці якості вона й була обрана на місце старости групи. Неофіційним лідером є Олійник Віктор. Він також користується не малим авторитетом в колективі, особливо серед хлопців. Віктор має чимало гарних сторін. Він полюбляє займатися спортом, особливо важкою атлетикою. Формальний і неформальний лідери добре між собою взаємодіють. Для досягнення спільної мети витрачають всі свої сили для організації діяльності всього колективу.

Є чітко виділеним актив класу – Чугуй Ірина (староста класу), Іщенко Ірина (заступник старости і культорганізатор групи), Козаченко Сергій (спортивний сектор), Жеребцова Ольга (представник групи у студентській раді факультету). Актив залучає до спільної діяльності як активних, так і пасивних учнів, допомагає кураторові у проведенні виховної та позааудиторної роботи, відповідально ставиться до своїх обов’язків, які, здебільшого, розподіляють порівну між собою. У групі наявний і неофіційного актив, лідером якого є Олійник Віктор. Але не дивлячись на це, для досягнення спільної мети група стає однією сім’єю і ворожнечі між офіційним і неофіційним акнивами не має. Хоч інколи і виникають спірні питання, проте вони дуже швидко вирішуються без втручання куратора групи.

В групі наявні і пасивні студенти. До них належать Шаранова Марія та Корнійчук Ігор. Перша з них є дуже сором’язливою, а другий трохи не впевнений у собі, в своїх силах. Навіть під впливом куратора ці студенти не досить активно залучаються до спільної навчально-виховної роботи.

Основною метою групи є навчальна діяльність. Майже всі студенти намагаються якомога краще навчатися, хоча не завжди їм це добре вдається. Можна сказати, що у групі наявні студенти, середній бал яких становить – 5, що говорить про те, що в ній є наукове ядро, на яке можна покластися і отримати допомогу.

Оскільки, спеціалізацією цієї групи є інформатика, то спільним інтересом студентів є комп’ютер і все те, що з ним пов’язано. Тому й обізнаність в цьому напрямку у студентів велика. Вони цікавляться всими новинками в сфері інформаційно – технічних послуг, новими програмними розробками для сучасного обладнання.

В 14 групі студенти дуже активні та комунікабельні. Моральні якості більшості членів колективу відповідають рівню домагань суспільства. Студенти не полюбляють коли хтось не правомірно порушує поведінку, а тому одразу висловлюють своє незадоволення. Більшість студентів критику спиймають свідомо і намагаються виправитись. Хоча й «тихенькою» дану групу також назвати не можна, однак все в межах норми.

Студенти беруть учать в усих загальнофакультетських та університетських заходах. На час проходження практики, студенти, з якими я працював, брали участь в святі присвяченому дню Святого Велентина, конкурсі «Міс перший курс фізико-математичного факультету».

Майже всі студенти вже добре адаптувалися до навчання у вузі, сформували свої методи і способи навчання для досягнення кращого результату.

За результатами зимової сесії у групі на „5” навчається два студенти (вони ж відповідно отримують підвищену стипендію), на „4-5” – сім, на „4” – десять, на „4-3” – п’ять, на „3” – сім. Всього за перший семестр групою пропущено 1025 навчальних години з них 752 без поважної причини.

Улюбленими дисциплінами у стедентів є шкільний курс математики, лінійна алгебра, аналітична геометрія та інформатика. До предметів, які члени колективу не люблять відносяться історія, математичний аналіз, основи підприємництва Актив класу висуває певні вимоги до навчальної діяльності. Звичайно, що як і в кожному навчальному колективі, так і в цьому присутня взаємодопомога у вигляді підказок, а інколи і навіть списування. Згоден з тим , що це негативний момент у навчанні, але тільки в тому випадку, коли цей процес стає закономірністю, а не вимушеною необхідністю.


 1. ^ ВИХОВНА РОБОТА.

Виховання студентів проводиться в таких напрямках:

 • громадянське і національне виховання.

Мета - сформувати особистісні риси громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, почуття патріотизму та культуру міжетнічних відносин;

 • військово-патріотичне виховання.

Мета – формування глибокого розуміння громадського обов`язку, зміцнення ідеї фахового служіння свому народу; вивчення історії нашого народу та його національно-культурних цінностей; відвідування студентами краєзнавчих музеїв, пам`ятних місць, історичних пам`яток нашого краю; формування у студентів почуття національної та конфесійної толерантності.

 • морально – естетичне виховання.

Мета - утвердження у свідомості студентів потреби будувати своє ставлення до суспільства, оточуючих на основі принципів загальнолюдської моралі, гуманізму та справедливості; формування у студентів правосвідомості та громадянської відповідальності за свої дії та вчинки.

 • художньо – естетичне виховання;

Мета - формування у студентів естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприйняття, естетичних суджень щодо явищ дійсності творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в оточуючий людину світ, збереження прекрасного

 • трудове виховання;

Мета - формування працелюбності у студентів потреби вироблення необхідних для самостійного життя умінь та навичок, удосконалення професійної майстерності, готовності до життя в умовах ринкових відносин; запобігання розвитку у студентів споживацьких настроїв, неробства, байдужості до людської праці.

 • фізичне виховання;

Мета - формування навиків санітарно-гігієнічної культури населення; пропаганда заняття спортом, ранковою гімнастикою; антиалкогольна, антинікотинова, антинаркотична пропаганда.

 • родинно-сімейне виховання;

 • екологічне виховання;

Мета – формування у студентів моральної відповідальності за збереження довкілля і співіснування з ним.

 • правове виховання.

Мета – сформувати правову культуру особистості.

Цілі і завдання виховної роботи поставлені перед вирішенням куратора полягають у:

 • вивченні складу студентів, організація активу та формування колективу академічної групи, розвиток її ініціативи і самостійності.

 • вивченні міжособистісних стосунків.

 • аналізі міжсесійної успішності та навчальної дисципліни студентів, пошуки шляхів удосконалення підготовки майбутніх фахівців.

 • вихованні свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності й культури розумової праці, зміцнення дисципліни і порядку у групі.

 • залученні студентів до роботи в наукових гуртках, проблемних семінарах, конкурсах.

 • сприянні забезпеченню здорового способу життя у навчальний та поза навчальний час.

Робота куратора здійснюється постійно і вимагає високого рівня комунікативних здібностей.


 1. ^ Перелік та короткий самоаналіз проведених студентом виховних заходів.

Виконуючи обов‘язки куратора групи, я проводив такі види робіт з групою: години куратора - «Українські спортсмени на зимових олімпійських іграх», «Історія свята 23 лютого - Дня захисника Вітчизни», присвячена «Міжнародному дню дітей і дорослих з синдромом Дауна»; бесіди - «Що означає бути сучасним», «Правила поводження на льоду» , а також анкетування студентів «Як я ставлюся до власного здоров’я; заліковий захід «Вплив ком’ютерних ігор на сучасну молодь»( диспут ). Я також допомагав у створенні стінгазети до Дня Св. Валентина, у підготовці до конкурса «Міс перший курс фізико-матуматичного факультету».

25 лютого я провів залікову виховну годину. Більшість молоді грає в комп’ютерні ігри. Вони входять в азарт і можуть, навіть, через це пропускати заняття. Ці чинники і визначили тему проведення диспуту: «Вплив комп’ютерних ігор на сучасну молодь».

Аналізуючи проведений диспут, хочу одразу сказати що був дуже здивований активністю студентів під час його проведення. Вони виявили значну зацікавленість та активність і при виборі теми заходу та підготовці до виховного заходу, що свідчить про цікавість даної теми.

Метою проведення заходу є розширення уявлень учнів про позитивний і негативний вплив комп’ютерних ігор на сучасну молодь; розвивати навички і вміння виражати власну думку і її обґрунтовувати; виховувати в учнів культуру отримання інформації. Формою проведення заходу я обрав диспут, оскільки він є найбільш доцільним для учнів даного віку.

Загалом проведенням виховної роботи я задоволений. Була досягнута мета і реалізовані всі поставлені завдання. Я трішечки наштовхнув студентів до прийняття правильних рішень. Основні труднощі під час проведення годин куратора полягали в тому, щоб скерувати студентів в бік теми заходів, і у виконанні ними правил учасників бесіди, бо під час обговорення поставлених проблем вони відповідали всі одночасно, не вислуховуючи думки інших, що створювало значний шум.В подальшому слід більше приділяти уваги дисципліні на кураторських годинах, виховувати в стедентів повагу до думок своїх товаришів та до себе.


 1. ^ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ

В процесі роботи із студентами виникло багато педагогічних ситуацій. Декілька з них описані нижче.

Ситуація №1. Під час практичного заняття я із стедентами працював над розв‘язуванням задач. І коли я допомагав навідними питаннями учню, який працював біля дошки, інший учень класу – Горобець Олександр почав показувати непристойні жести. Побачивши це я запитав, що з приводу розв‘язування цієї задачі думає Олександр. Коли він відповів, що не знає я поцікавився що є причиною цього. Олександр відповів що до практичногозаняття готовий, однак не знає як розв‘язувати дану задачу. Тоді цей учень був викликаний мною до дошки для розв‘язування іншого типу задач, які були задані студентам минулого разу на домашнє завдання. Він нічого не міг написати на дошці. Тоді я дозволив йому зайняти своє місце і поставив йому 2 бали, аргументувавши цю оцінку. Я пояснив, що ставлю цю оцінку не за непристойні жести, які показувалися ним, а за реальні знання. Однак просто непристойно прийти на заняття не підготовленим та ще не сидіти спокійно слухати, а порушувати поведінку. Олександр весь час, що залишався до перерви протестував щодо поставленої оцінки, та ще нічого не записував в свій зошит з дошки. Я вирішив не чіпати його, в противному випадку я ще більше озлобив би його до себе.

Ситуація №2. Досить значною проблемою було зацікавити студентів, активізувати їхню увагу і діяльність на занятті. Зокрема Ломанова Радислава, який добре знає математику, під час викладання мною навчального матеріалу, не слухав мене, відволікав себе і сусідів по парті, користувалася мобільним телефоном безпосередньо на занятті. Виражаючи цим свою неповагу до одногрупників і до мене. На зауваження він майже не реагував. Я вирішив цю проблему наступним шляхом – пересадив його на першу парту і постійно давав йому індивідуальне завдання, щоб він був постійно зайнятим. Таке вирішення проблеми принесло позитивні результати.

Ситуація №3. . Через невелику різницю у віці та надмірну демократичність з мого боку на початковому етапі студенти 14 групи не сприймали мене настільки серйозно, як свого викладача – Завізіона Генадія Віталійовича. Вони ставились з повагою, проте вирішили, що зі студентом-практикантом можна не виконувати як слід домашні завдання, не готуватися серйозно до пари. Для усунення даної проблеми студентам були виставлені низькі оцінки, на які заслуговували їхні відповіді, а також була проведена бесіда з групою. Результат був помітний вже наступної пари. Студенти пересклали отримані на попередній парі оцінки, активно працювали, відповідали на запитання, домашнє завдання було виконано.


 1. ^ Аналіз стану сформованості академічної групи як колективу

Ступінь організованості колективу. Колектив групи не дуже організований, але відповідально ставиться до виконання поставлених завдань і для досягнення спільної мити витрачає всі свої сили. Серед студентів панують не дуже товариські відносини, але й ворожнечі між студентами не має. Живуть вони однією сім’єю і таємниці з їхньої групи не виходять.

Коротка характеристика активу класу та його діяльності. На даному етапі класний колектив знаходиться на другій стадії розвитку де більшість підкоряється меншості. Сформовані органи самоврядування. В колективі всі підтримують і захищають один одного.

Куратор групи завжди цікавиться життям свого класу. Він намагається допомогти і вирішити проблеми групи і кожного із студентів.

Актив, на чолі якого Чугуй Ірина, обраний учнями свідомо. Члени активу ретельно виконують свої обов‘язки. Всі вимоги, що висуває актив учні намагаються виконувати. Актив залучає до спільної діяльності як активних, так і пасивних учнів, допомагає класному керівникові у проведенні виховної та позакласної роботи, відповідально ставиться до своїх обов’язків, які, здебільшого, розподіляють порівну між собою. Також існує і ядро опору, на чалі якого Олійник Віктор. Але не дивлячись на це, для досягнення спільної мети група стає однією сім’єю.

Характерною рисою даної групи є поділ на невеликі підгрупи, які між собою, як правило, не конфліктують і під керівництвом куратора можуть досить ефективно співпрацювати. Цю роздрібненість можна пояснити деякою відмінністю в інтересах та захопленнях студентів.

Інтелектуальна єдність класу. В загальному студенти розуміють один одного. В групі спостерігається загальна думка про можливості та недоліки колективу, хоча й інколи деякі студенти неадекватно оцінюють як свої можливості, так і можливості своїх товаришів. Деякі студенти дещо обурено реагують на критику викладачів у їх бік, не погоджуються з нею, дискутують. Але майже кожен член колективу після критики намагається виправитися.

Емоційна єдність класу. В групі переважає непогана атмосфера, яка сприяє доброму навчанню. У колективі існує досить чітко виражена громадська думка, якій підпорядковуються переважна більшість студентів. Колектив намагається жити дружно, хоча й інколи виникають суперечки, які завжди вирішуються в середині колективу. Кожен студент вважає себе повноправним членом колективу. Студенти постійно спілкуються між собою, активно обмінюються інформацією і, взагалі, є дуже комунікативними.

Між студентами існує чітке взаєморозуміння та взаємоповага, проте деякі з них мають тенденцію глузувати із своїх одногрупників, та це завжди сприймається лише як дотепний доброзичливий жарт. Колектив живе з девізом «Один за всіх, і всі за одного». В групі домінує веселий та захоплений настрій. У відносинах учнів яскраво проявляється взаємна симпатія, увага та чуйність.

Вольова єдність класу. Студенти здатні переборювати труднощі для досягнення загальної мети. Вони здатні самостійно ставити загальні цілі, виділяти завдання, розв’язання яких сприятиме якнайшвидшому досягненню бажаного результату. Проте вони не можуть довго працювати над поставленим завданням і нерідко залишають справу не завершеною до кінця. Деякі із студентів не здатні також стримувати почуття та емоції, навіть якщо цього вимагає спільна справа. Члени колективу дійсно, якщо потрібно знаходять сили і бажання зробити те, чого від них вимагають. В надзвичайних умовах, коли необхідно терміново досягти певної мети група згуртовується і намагається перебороти труднощі і це є досить гарною рисою колективу.


 1. ВИСНОВКИ

Отже я проаналізував студентський колектив 14 групи. Його члени є активними і життєрадісними, комунікативними і ерудованими. Результати проведеного дослідження досить непогані і свідчать про добрі взаємини, які панують між членами колективу.

Сам колектив є не сильно розвинений, про що свідчать певні недоліки. Для запобігання їх я пропоную наступні рекомендації.

Рекомендації:

 1. Студентам слід більш активно намагатися розкрити свій потенціал, перестати боятися можливих докорів інших членів колективу стосовно випадкових невдач та поставити собі за мету більш близьке знайомство з одногрупниками. Також з розумінням ставитися до оточуючих, менше з них насміхатися, бо інколи це може мати негативні наслідки.

 2. Викладачам хочеться побажати намагатися частіше дослухатися до своїх студентів, розуміти. що вони хоч вже й дорослі на перший погляд, однак все ж ще діти, які не завжди розуміють всю покладену на них відповідальність; на парах активніше використовували різноманітні форми колективної роботи, оскільки вони є найбільш сприятливими для процесу подальшого розвитку колективу, а також більше звертати увагу на тих студентів, які почувають себе не впевнено.

 3. Куратору хочеться побажати й надалі продовжував роботу у розпочатому папрямку - по згуртуванню колективу, а також по формуванню всебічно розвиненої особистості.


Похожие:

Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconЗвіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику
Сергійович, був закріплений за 14 групою 1–го курсу фізико-математичного факультету спеціальності «Математика та основи інформатики»....
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconЗвіт про виконання завдання з психології під час асистентської практики магістранта факультету історії та права заочної форми навчання Кузютічева Сергія Місце проходження практики: кдпу імені В. Винниченка
Але активність та прагнення до навчання спостерігається не у всіх студентів даної групи. Найдисциплінованішими студентами групи є...
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconЗвіт Про виконану під час виробничої практики роботу з догляду за хворими в обсязі обов’язків молодшого медичного персоналу студента ІІ курсу стоматологічного факультету групи 402
Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в приміщенях стоматологічної клініки
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconЗвіт з лабораторної роботи №3 Студента 11 групи Фізико-математичного факультету Єременка Максима Олександровича Отримати список джерела за автором, прізвища яких починаються на букву "С"
Отримати список джерел, які задовольняють наступним умовам: прізвище автора починається на "З", мова документу – українська
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи,...
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconФорма № н 04
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconЗвіт про проходження виробничої (педагогічної) практики на базі миколаївського юридичного ліцею (19 березня 15 квітня 2012 р.) (або миколаївської загальноосвітньої школи №3) Студента (ки) IV курсу 434 групи
Про проходження виробничої (педагогічної) практики на базі миколаївського юридичного ліцею
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconЗвіт про виробничу практику на (найменування бази практики) з 20 р по 20 р студента (курс, група) (піб)
Розділ 1 Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності тов «біп-пм»
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconІндивідуальний план роботи студента (студентки) курсу групи факультету мистецтв та дошкільної освіти зі спеціалізацією «Логопедія»
Ознайомлення з обладнанням логопедичного кабінету, систематизацією наочно – дидактичного матеріалу
Звіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику iconАнкета учасника конкурсу на заміщення посади куратора академічної групи першого курсу
Розкажіть про свій досвід участі в життєдіяльності університету, факультету, у яких заходах брали участь?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы