Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» icon

Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи»


Скачать 20.29 Kb.
НазваниеЗвіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи»
Размер20.29 Kb.
ТипДокументы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський політехнічний коледж

Національного Технічного Університету

«Харківський політехнічний інститут»


ЗВІТ

з технологічної практики

«Розробка і супроводження програмного продукту»

«ТЕМА РОБОТИ»


Виконав студент групи 44 спец. 5.080405 __________________I.П. Прізвище Керівник практики від коледжу ___________________________ О.В.Бабич


2012

РЕЦЕНЗІЯ

на роботу студента

Полтавського політехнічного коледжу

Національного Технічного Університету

«Харківський політехнічний інститут»

Прізвище Ім’я По-батькові


Спеціальність:5.080405 «Програмування для електронно – обчислювальної
техніки та автоматизованих систем», гр.45


Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії

Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії

Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії Текст рецензії

Керівник практики від підприємства _______________________ І.П.Прізвище


ЗМІСТ

 1. Вступ______________________________________________________

 2. Основна частина_____________________________________________

  1. Постановка задачі_________________________________________

    • Основні вимоги до програми ___________________

    • Вимоги до інтерфейсу _________________________

  2. Планування системи_______________________________________

    • Алгоритм програми ___________________________

    • Тестування ___________________________________

  3. Текст програми____________________________________________

  4. Інструкція по роботі з програмою_____________________________

 3. Висновок_____________________________________________________

 4. Використані джерела___________________________________________

 5. Додатки______________________________________________________ВСТУП

Опишіть підприємство, де Ви працювали під час практики, яку задачу було перед Вами поставлено, знання і навички з яких дисциплін Ви вдосконалили, якими додатковими вміннями оволоділи, з яким програмним та апаратним забезпеченням працювали...


^ ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ


Опишіть яке завдання Ви отримали, які вимоги до програмного продукту ставить замовник: терміни, функціонал, середовище розробки, супровід...


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ


Як побудовано Вашу програму?

Які технології було використано під час її створення?

Встановлення яких додаткових компонентів вона потребує?


Який функціонал надає програма?

1) …

2) …


^ ВИМОГИ ДО ІНТЕРФЕЙСУ

Опишіть зовнішній вигляд програми, її вікна, елементи керування, надайте посилання на додаток з скріншотами…


2.2. ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ

Опишіть життєвий цикл Вашого проекту, розкажіть що і у якій послідовності створювали, наведіть UML- діаграми проекту (згадайте ТРПЗ)…


^ АЛГОРИТМ ПРОГРАМИ

Блок-схема або пакет UML-діаграм (у цьому випадку діаграми діяльностей і послідовностей – обов’язкові)


ТЕСТУВАННЯ

Опишіть процес тестування програми, використані Вами види тестування, наведіть посилання на відповідні скріншоти…


Які зміни Ви внесли до проекту у результаті тестування чи, можливо, його пілотного впровадження?


^ 2.3 ТЕКСТ ПРОГРАМИ

Наведіть повний вихідний код програми з коментарями


2.4 ІНСТРУКЦІЯ ПО РОБОТІ З ПРОГРАМОЮ

Розкажіть, як працювати з програмою, надайте детальний і зрозумілий покроковий опис дій користувача з посиланнями на скріншоти…


ВИСНОВКИ


Коротко опишіть, яку задачу було перед Вами поставлено, що саме було зроблено, який продукт Ви створили, наведіть приклади його застосування, зазначте чого Ви навчилися, які навички вдосконалили, розкажіть чи плануєте Ви продовжувати роботу над проектом…


^ ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Список використаної літератури оформляється за алфавітом, указується прізвище, ініціали автора; якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін. "; повна і точна назва роботи, яка не береться в лапки; підзаголовок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва збірника, часопису (якщо це стаття), назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви вживаються скорочення: К., X., М.); назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів "рік" або скорочення "р"); кількість сторінок із скороченням "с". Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (.-)
Бібліографічний опис роблять мовою документа. Детальніше про стандарти оформлення списку джерел Ви зможете дізнатись тут.


Приклади:

 1. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова М. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. -К.: Либідь, 1993. - 247 с.

 2. Финансовые расчеты предприятий: Справочник / В. Ф. Близнец, Т. И. Василевская, Т. И. Буколова и др.; Под общ. ред. М. И. Ткачук. - Минск, Высшая школа, 1993. - 336 с.

 3. Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. -М.: Советская энциклопедия, 1991.

 4. Словник-посібник економічних термінів: Рос, -укр. -англ. / За ред. Т. P. Кияка. - К..: Видавничий дім "KM "Academia", 1997. - 264 с.

 5. Мельничук Д. А. Метаболическая система кислотно-щелочного гомеостаза в организме человека и животных // Украинский биохимический журнал. - 1989. -№ 3. - С. 3-21.

 6. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.^ ДОДАТОК А

Розгорнута назва додаткуРис. 1 Назва скріншоту
Рис. 2 Назва скріншоту


^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ


 • Нумерація – у верхньому правому кутку

  • Титульна сторінка не нумерується,
   «Зміст» - це сторінка 2

 • Відгук з місця проходження практики – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ!

 • Щоденник має бути повністю заповнений

 • Посвідчення про відрядження має бути заповненим

 • Документація здається згідно наведених нижче термінів

 • ^ НА ЗАХИСТ ПОДАЄТЬСЯ ТАКИЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ:

  • Роздрукований і переплетений звіт

  • Диск з програмним продуктом (вихідні коди + інсталяційний пакет + електронний варіант звіту)

  • Рецензія з місця проходження практики

  • Щоденник

  • Посвідчення про відрядження

 • Захист практики відбувається у відкритому форматі, за присутності керівників підприємств-баз практики, членів ПЦК, представників адміністрації ППК


Терміни

На 24.10(середа) – вступ і основна частина (окрім виділеного)

 1. Вступ

 2. Основна частина

  • Постановка задачі

  • Основні вимоги до програми

  • Вимоги до інтерфейсу

 3. Планування системи

  • Алгоритм програми

  • Тестування

 4. Текст програми

 5. Інструкція по роботі з програмою

 6. Висновок

 7. Використані джерела

 8. Додатки


На 31.10(середа) – планування +_частина коду програми

 1. Вступ

 2. Основна частина

  • Постановка задачі

  • Основні вимоги до програми

  • Вимоги до інтерфейсу

 3. Планування системи

  • Алгоритм програми

  • Тестування

 4. Текст програми

 5. Інструкція по роботі з програмою

 6. Висновок

 7. Використані джерела

 8. Додатки


На 07.11(середа) – повний код програми і інструкція по роботі з нею

 1. Вступ

 2. Основна частина

  • Постановка задачі

  • Основні вимоги до програми

  • Вимоги до інтерфейсу

 3. Планування системи

  • Алгоритм програми

  • Тестування

 4. Текст програми

 5. Інструкція по роботі з програмою

 6. Висновок

 7. Використані джерела

 8. Додатки


На 14.11(середа) – повний звіт на вичитку (з висновками, джерелами і додатками)

 1. Вступ

 2. Основна частина

  • Постановка задачі

  • Основні вимоги до програми

  • Вимоги до інтерфейсу

 3. Планування системи

  • Алгоритм програми

  • Тестування

 4. Текст програми

 5. Інструкція по роботі з програмою

 6. Висновок

 7. Використані джерела

 8. Додатки


15.11 (четвер) – дооформлення щоденників і передача всього пакету документів
на вичитку до ПЦК


16.11 (п’ятниця) – дооформлення посвідчень про відрядження і рецензій

Похожие:

Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЗвіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи»
Виконав студент групи 44 спец. 080405 I. П. Прізвище Керівник практики від коледжу О. В. Бабич
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЗвіт з преддипломної практики студент прізвище, ім’я, по батькові № групи Тема дипломної роботи: Набуті практичні навички: №

Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЗвіт про проходження технологічної практики Студента Гусейнової Л. Р. (Піб) Спеціальності 05130104«Коксохімічне виробництво»

Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconРОЗРОБКА УП ДЛЯ РТК Тема роботи : Розробка управляючої програми для робото-технічного комплексу.
Мета роботи : Придбання практичних навичок при наладці робото-технічного комплексу моделі 16А20Ф3С39РМ
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту україни кременчуцький льотний коледж національного авіаційного університету звіт
За час проходження Практики я отримав знання з таких галузей: електромонтажні роботи, слюсарно-механічні роботи та ремонту пс та...
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЛабораторна робота №8 розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Тема роботи: Розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconТема Стандартні програми Windows
На диску Е: створити документ Word, який назвати : “Звіт про виконання практичної роботи на тему Стандартні програми Windows Прізвище...
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЧастина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”
Провести оцінювання стійкості роботи цеху до дії ударної хвилі (УХ) під час аварії з вибухом вуглеводневого продукту (пропану) і...
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЛабораторна робота Вивчення програмного
Лабораторні роботи підготовлено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за модулем №1...
Звіт з технологічної практики «Розробка І супроводження програмного продукту» «тема роботи» iconЯкої «розробка та дослідження властивостей біодеструктуемих плівок на основі крохмалю»
Здраствуйте, мене звуть Вєрушкін Іван, я учень 11-б класу Харківської гімназії №116, та я хочу представити до Вашої уваги роботу,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы